Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
1985 - Power And Pain (320)/01 - Stage Dive.mp3 7.10 MB
1985 - Power And Pain (320)/02 - Red Bomb.mp3 12.05 MB
1985 - Power And Pain (320)/03 - Last Man Alive.mp3 7.98 MB
1985 - Power And Pain (320)/04 - Message In Blood.mp3 9.26 MB
1985 - Power And Pain (320)/05 - War Monger.mp3 7.45 MB
1985 - Power And Pain (320)/06 - Power Trashing Death.mp3 9.56 MB
1985 - Power And Pain (320)/07 - Stirring The Cauldron.mp3 9.74 MB
1985 - Power And Pain (320)/08 - Spit On Your Grave.mp3 6.31 MB
1985 - Power And Pain (320)/09 - Nailed To The Cross.mp3 9.23 MB
1985 - Power And Pain (320)/back.jpg 365.53 KB
1985 - Power And Pain (320)/front.jpg 423.67 KB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/01 - Perpetual Warfare (Intro).mp3 3.83 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/02 - Walk The Plank.mp3 10.03 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/03 - Last Nail In The Coffin.mp3 10.36 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/04 - Drowning In Torment.mp3 8.69 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/05 - Burning Of Atlanta.mp3 11.12 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/06 - Eternal Eyes.mp3 7.68 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/07 - Snake Pit.mp3 8.81 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/08 - Spiral Of Violence.mp3 13.05 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/09 - Respect The Death.mp3 7.18 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/10 - Perpetual Warfare (Outro).mp3 3.76 MB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/back.jpg 357.88 KB
1987 - Ticket To Mayhem (320)/front.jpg 281.39 KB
1989 - Insult To Injury (320)/01 - Voice of Sanity.mp3 8.29 MB
1989 - Insult To Injury (320)/02 - Hiroshima.mp3 7.42 MB
1989 - Insult To Injury (320)/03 - Insult To Injury.mp3 6.20 MB
1989 - Insult To Injury (320)/04 - Dementia Thirteen.mp3 6.95 MB
1989 - Insult To Injury (320)/05 - Essence of Evil.mp3 13.69 MB
1989 - Insult To Injury (320)/06 - Witness To The Terror.mp3 9.12 MB
1989 - Insult To Injury (320)/07 - Battlescars.mp3 10.20 MB
1989 - Insult To Injury (320)/08 - Rape Of The Mind.mp3 5.71 MB
1989 - Insult To Injury (320)/09 - Ticket To Mayhem - 4 E.S.mp3 9.44 MB
1989 - Insult To Injury (320)/10 - Pistolwhipped.mp3 7.53 MB
1989 - Insult To Injury (320)/back.jpg 191.07 KB
1989 - Insult To Injury (320)/front.jpg 300.87 KB
1996 - Cult Of One (256)/01 - Such Is The Will.mp3 11.63 MB
1996 - Cult Of One (256)/02 - No One's Idol.mp3 9.89 MB
1996 - Cult Of One (256)/03 - No Fear To Tread.mp3 9.56 MB
1996 - Cult Of One (256)/04 - 1.000 Times.mp3 12.57 MB
1996 - Cult Of One (256)/05 - Wheel Of Misfortune.mp3 9.86 MB
1996 - Cult Of One (256)/06 - Heavenaut.mp3 14.34 MB
1996 - Cult Of One (256)/07 - Lost World.mp3 9.94 MB
1996 - Cult Of One (256)/08 - Cult Of One.mp3 15.51 MB
1996 - Cult Of One (256)/09 - Enemy.mp3 8.31 MB
1996 - Cult Of One (256)/10 - Apostle Of Truth.mp3 12.54 MB
1996 - Cult Of One (256)/back.jpg 283.68 KB
1996 - Cult Of One (256)/front.jpg 254.83 KB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/01 - Climb Out Of Hell.mp3 7.77 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/02 - Left Unsaid.mp3 7.57 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/03 - Hitlist.mp3 7.08 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/04 - Cyanide Grenade.mp3 7.71 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/05 - Jane Doe.mp3 7.74 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/06 - Knock Me Down.mp3 9.94 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/07 - Lack Of Contrition.mp3 10.83 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/08 - Word To The Wise.mp3 7.65 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/09 - Strangeface.mp3 9.56 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/10 - Catharsis.mp3 2.49 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/11 - Sit Stand Kneel Prey.mp3 12.43 MB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/back.jpg 377.94 KB
1997 - Sit Stand Kneel Prey (256)/front.jpg 280.00 KB
1998 - Thrashback (256)/01 - Temple Of Punishment.mp3 7.00 MB
1998 - Thrashback (256)/02 - Stab.mp3 4.97 MB
1998 - Thrashback (256)/03 - This.mp3 7.73 MB
1998 - Thrashback (256)/04 - Killing On Monroe Street.mp3 7.22 MB
1998 - Thrashback (256)/05 - King With The Axe.mp3 10.49 MB
1998 - Thrashback (256)/06 - Strike Me Blind.mp3 4.45 MB
1998 - Thrashback (256)/07 - Memory Serves.mp3 8.07 MB
1998 - Thrashback (256)/08 - Resurrection Chair.mp3 5.82 MB
1998 - Thrashback (256)/09 - House With No Doors.mp3 8.64 MB
1998 - Thrashback (256)/10 - Thrash 'til Death.mp3 4.76 MB
1998 - Thrashback (256)/11 - Nails In Me Deep.mp3 7.56 MB
1998 - Thrashback (256)/back.jpg 194.96 KB
1998 - Thrashback (256)/front.jpg 153.66 KB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/01 - King With The Axe ('Thunderstruk' demo).mp3 7.51 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/02 - Spit On Your Grave ('Thunderstruk' demo).mp3 4.75 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/03 - Thrash 'till Death ('Thunderstruk' demo).mp3 3.93 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/04 - Chained Up, Strapped Down ('Thunderstruk' demo).mp3 5.67 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/05 - The Burning Of Atlanta ('Looking Death into the Face' demo).mp3 7.26 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/06 - Stirrin' The Cauldron ('Looking Death into the Face' demo).mp3 5.91 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/07 - Respect The Dead ('Looking Death into the Face' demo).mp3 4.31 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/08 - Last Man Alive ('Looking Death into the Face' demo).mp3 4.87 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/09 - Spit On Your Grave ('Looking Death into the Face' demo).mp3 3.98 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/10 - Killing On Monroe Street (Showplace, Dover, 16885).mp3 5.31 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/11 - Eternal Eyes (Showplace, Dover, 16885).mp3 10.12 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/12 - Respect The Dead (Showplace, Dover, 16885).mp3 4.15 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/13 - Stirrin' The Cauldron (Showplace, Dover, 16885).mp3 5.56 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/14 - The Burning Of Atlanta (Showplace, Dover, 16885).mp3 6.92 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/15 - Nailed To The Cross (Showplace, Dover, 16885).mp3 5.56 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/16 - War Monger (CBGB's, NY, 271185).mp3 4.50 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/17 - Message In Blood (CBGB's, NY, 271185).mp3 5.89 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/18 - Nailed To The Cross (CBGB's, NY, 271185).mp3 5.59 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/19 - Stagedive (CBGB's, NY, 271185).mp3 4.19 MB
1999 - Messages In Blood - The Early Years (192)/front.jpg 69.38 KB
HeavyTorrents.org.url 134.00 B
Leeme.txt 7.35 KB
Liên quan
Whiplash - Discography [www.heavytorrents.org].mp3 4.57 GB
Whiplash - Discography [www.heavytorrents.org].mp3 1.28 GB
Whiplash - Discography [www.heavytorrents.org].mp3 1.29 GB
Whiplash - Discography [www.heavytorrents.org].mpg 854.77 MB
Whiplash - Discography [www.heavytorrents.org].mp3 195.23 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us