Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Caldara-Cantate d'Amore SCANS/cover.jpg 466.95 KB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Caldara-Cantate d'Amore SCANS/tray.jpg 390.86 KB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Caldara-Cantate d'Amore SCANS/tracks.jpg 292.86 KB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -12 -Aria- Il duol.flac 25.86 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -23 -Aria- Ciglio sereno.flac 25.10 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -14 -A due- Se dal tuo dolce impero.flac 24.43 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -06 -Aria- Se m'innamori.flac 21.26 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -25 -Aria- Se ridete, se piangete.flac 20.97 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -29 -Aria- Al tesoro del tuo crin.flac 17.93 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -31 -A due- Chi goder vuole.flac 17.62 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -04 -A due- Bella s'io tanto t'amo.flac 17.23 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -10 -Aria- La povera cervetta.flac 16.28 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -15 -LA LODE PREMIATA - Sinfonia- Allegro.flac 14.60 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -19 -Aria- Non ha per me catene.flac 13.27 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -27 -Aria- Vorrei saper da te.flac 12.69 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -08 -Aria- Vanne, parti, da me t'invola.flac 12.50 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -01 -LA COSTANZA VINCE IL RIGORE - Sinfonia- Allegro.flac 11.74 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -21 -Aria- La nuvoletta in ciel.flac 11.35 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -03 -Sinfonia- Allegro assai.flac 6.56 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -02 -Sinfonia- Largo.flac 6.08 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -11 -Recitativo- Per non mirarti.flac 5.01 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -17 -Sinfonia- Minuetto.flac 4.98 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -30 -Recitativo a due- Silvio gentil.flac 3.96 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -24 -Recitativo- Ma se talor sospira.flac 3.17 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -28 -Recitativo- Se giri i vaghi lumi.flac 2.53 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -07 -Recitativo- Di tua belleza il raggio ardente.flac 2.52 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -20 -Recitativo- Sono i sospiri e i pianti.flac 2.45 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -13 -Recitativo- che tu senti.flac 2.18 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -26 -Recitativo- Dunque le pene e i pianti.flac 2.17 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -09 -Recitativo- Ancora avidamente.flac 2.02 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -22 -Recitativo- Ma quando fra le nubi.flac 1.94 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -05 -Recitativo- Odi importuno amante.flac 1.79 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -16 -Sinfonia- Adagio.flac 1.71 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -18 -Recitativo- E pur smpre vorrai.flac 1.52 MB
Liên quan
Caldara Antonio - Cantate d'amore - flac.flac 228.67 MB
Caldara Antonio - Cantate d'amore - flac.flac 516.19 MB
Caldara Antonio - Cantate d'amore - flac.flac 371.89 MB
Caldara Antonio - Cantate d'amore - flac.flac 480.45 MB
Caldara Antonio - Cantate d'amore - flac.flac 276.11 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us