Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01 - Move Over.flac 21.97 MB
02 - Cry Baby.flac 23.63 MB
03 - A Woman Left Only.flac 19.92 MB
04 - Half Moon.flac 23.53 MB
05 - Buried Alive In The Blues.flac 15.17 MB
06 - My Baby.flac 20.58 MB
07 - Me And Bobby McGee.flac 26.64 MB
08 - Mercedes Benz.flac 8.63 MB
09 - Trust Me.flac 20.11 MB
10 - Get It While You Can.flac 20.41 MB
lineageLegacy.txt 123.00 B
Liên quan
Janis Joplin - Pearl (Quad).mp3 315.17 MB
Janis Joplin - Pearl (Quad).flac 285.77 MB
Janis Joplin - Pearl (Quad).iso 2.54 GB
Janis Joplin - Pearl (Quad).wav 349.17 MB
Janis Joplin - Pearl (Quad).flac 858.01 MB
Janis Joplin - Pearl (Quad).flac 777.80 MB
Janis Joplin - Pearl (Quad).flac 784.64 MB
Janis Joplin - Pearl (Quad).iso 2.54 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us