Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Box Artwork/Box Back.jpg 3.73 MB
Box Artwork/Box Front.jpg 3.06 MB
Box Artwork/Box Side (3CD).jpg 422.92 KB
CD1 - Trash [1989]/Alice Cooper - 1989 - Trash.cue 1.37 KB
CD1 - Trash [1989]/Alice Cooper - 1989 - Trash.flac 289.18 MB
CD1 - Trash [1989]/Alice Cooper - 1989 - Trash.log 2.31 KB
CD1 - Trash [1989]/Artwork/Back.jpg 3.99 MB
CD1 - Trash [1989]/Artwork/CD Back.jpg 248.35 KB
CD1 - Trash [1989]/Artwork/CD.jpg 528.98 KB
CD1 - Trash [1989]/Artwork/Front.jpg 3.79 MB
CD1 - Trash [1989]/Artwork/Matrix.jpg 165.34 KB
CD1 - Trash [1989]/folder.jpg 38.61 KB
CD1 - Trash [1989]/Technical/Alice Cooper - 1989 - Trash.accurip 751.00 B
CD1 - Trash [1989]/Technical/Alice Cooper - 1989 - Trash.flac.auCDtect.txt 1.17 KB
CD1 - Trash [1989]/Technical/Alice Cooper - 1989 - Trash.flac.png 80.64 KB
CD1 - Trash [1989]/Technical/EAC.png 249.44 KB
CD1 - Trash [1989]/Technical/foo_dr.txt 1.34 KB
CD1 - Trash [1989]/Technical/Frequency.png 63.58 KB
CD1 - Trash [1989]/Technical/ISRC Info.png 68.14 KB
CD1 - Trash [1989]/Technical/Spectrum_1.png 191.40 KB
CD1 - Trash [1989]/Technical/Spectrum_2.png 1.03 MB
CD1 - Trash [1989]/Technical/Tau.png 68.77 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Alice Cooper - 1991 - Hey Stoopid.cue 1.46 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Alice Cooper - 1991 - Hey Stoopid.flac 396.41 MB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Alice Cooper - 1991 - Hey Stoopid.log 2.52 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Artwork/Back.jpg 1.96 MB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Artwork/CD Back.jpg 245.69 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Artwork/CD.jpg 598.92 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Artwork/Front.jpg 2.78 MB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Artwork/Matrix.jpg 157.98 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/folder.jpg 68.72 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/Alice Cooper - 1991 - Hey Stoopid.accurip 841.00 B
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/Alice Cooper - 1991 - Hey Stoopid.flac.auCDtect.txt 1.19 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/Alice Cooper - 1991 - Hey Stoopid.flac.png 81.92 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/EAC.png 261.69 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/foo_dr.txt 1.46 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/Frequency.png 66.96 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/ISRC Info.png 72.84 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/Spectrum_1.png 192.68 KB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/Spectrum_2.png 1.05 MB
CD2 - Hey Stoopid [1991]/Technical/Tau.png 74.22 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Alice Cooper - 1994 - The Last Temptation.cue 1.39 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Alice Cooper - 1994 - The Last Temptation.flac 339.19 MB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Alice Cooper - 1994 - The Last Temptation.log 2.34 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Artwork/Back.jpg 3.31 MB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Artwork/CD Back.jpg 251.34 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Artwork/CD.jpg 654.92 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Artwork/Front.jpg 3.84 MB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Artwork/Matrix.jpg 163.23 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/folder.jpg 62.78 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/Alice Cooper - 1994 - The Last Temptation.accurip 751.00 B
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/Alice Cooper - 1994 - The Last Temptation.flac.auCDtect.txt 1.20 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/Alice Cooper - 1994 - The Last Temptation.flac.png 81.99 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/EAC.png 269.45 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/foo_dr.txt 1.32 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/Frequency.png 65.87 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/ISRC Info.png 68.31 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/Spectrum_1.png 186.36 KB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/Spectrum_2.png 1.06 MB
CD3 - The Last Temptation [1994]/Technical/Tau.png 69.19 KB
folder.jpg 77.94 KB
Liên quan
Alice Cooper 2011-Original Album Classics [3CD, EU].flac 848.70 MB
Alice Cooper 2011-Original Album Classics [3CD, EU].flac 866.22 MB
Alice Cooper 2011-Original Album Classics [3CD, EU].flac 1.04 GB
Alice Cooper 2011-Original Album Classics [3CD, EU].flac 697.55 MB
Alice Cooper 2011-Original Album Classics [3CD, EU].wv 1,022.11 MB
Alice Cooper 2011-Original Album Classics [3CD, EU].flac 1.04 GB
Alice Cooper 2011-Original Album Classics [3CD, EU].flac 983.66 MB
Alice Cooper 2011-Original Album Classics [3CD, EU].wv 1,022.06 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us