Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01. Trio sonata op. 1,1 en fa mayor - Grave.mp3 1.92 MB
02. Allegro.mp3 2.50 MB
03. Adagio.mp3 2.75 MB
04. Presto.mp3 2.59 MB
05. Chiaconna.mp3 6.59 MB
06. Cello sonata No. 14 en la menor - Largo.mp3 3.00 MB
07. Allegro.mp3 3.03 MB
08. Aria.mp3 3.83 MB
09. Allegro e spirituoso.mp3 3.40 MB
10. Trio sonata op. 1,10 en fa menor - Adagio.mp3 2.78 MB
11. Allegro.mp3 3.27 MB
12. Adagio.mp3 3.78 MB
13. Allegro.mp3 1.88 MB
14. Trio sonata op. 1,2 en sol mayor - Grave.mp3 2.13 MB
15. Allegro.mp3 2.66 MB
16. Grave.mp3 2.21 MB
17. Allegro.mp3 2.29 MB
18. Cello sonata No. 5 en fa mayor - Adagio.mp3 2.58 MB
19. Allegro.mp3 2.94 MB
20. Aria larga.mp3 3.71 MB
21. Allegro stil di minuet.mp3 4.21 MB
22. Trio sonata op. 1,5 en mi menor - Grave.mp3 3.04 MB
23. Vivace.mp3 2.51 MB
24. Adagio.mp3 3.70 MB
25. Vivace.mp3 2.05 MB
26. Trio sonata op. 1,7 en la mayor - Grave.mp3 2.81 MB
27. Allegro.mp3 3.01 MB
28. Adagio.mp3 2.77 MB
29. Allegro.mp3 1.83 MB
A. Caldara sonatas.txt 845.00 B
Antonio Caldara - Trio sonatas - Cello sonatas.LOG 934.00 B
Liên quan
1670-1736 Antonio CALDARA - Trio Sonatas - Cello Sonatas - Parnassi Musici - Eac-Ape-Cue Por Pablijo.flac 409.86 MB
1670-1736 Antonio CALDARA - Trio Sonatas - Cello Sonatas - Parnassi Musici - Eac-Ape-Cue Por Pablijo.mp3 157.48 MB
1670-1736 Antonio CALDARA - Trio Sonatas - Cello Sonatas - Parnassi Musici - Eac-Ape-Cue Por Pablijo.flac 341.22 MB
1670-1736 Antonio CALDARA - Trio Sonatas - Cello Sonatas - Parnassi Musici - Eac-Ape-Cue Por Pablijo.flac 1.39 GB
1670-1736 Antonio CALDARA - Trio Sonatas - Cello Sonatas - Parnassi Musici - Eac-Ape-Cue Por Pablijo.flac 145.39 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us