Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01 - Cello Sonata, Op. 5, No. 1 - Kempff, Fournier, 1965 live - vinyl rip, chw/01 - Cello Sonata, Op. 5-1 - 01.flac 292.47 MB
01 - Cello Sonata, Op. 5, No. 1 - Kempff, Fournier, 1965 live - vinyl rip, chw/02 - Cello Sonata, Op. 5-1 - 02.flac 139.44 MB
02 - Cello Sonata, Op. 102, No. 2 - Kempff, Fournier, 1965 live - vinyl rip, chw/02 - Cello Sonata, Op. 102-2 - 02.flac 168.68 MB
02 - Cello Sonata, Op. 102, No. 2 - Kempff, Fournier, 1965 live - vinyl rip, chw/01 - Cello Sonata, Op. 102-2 - 01.flac 130.20 MB
02 - Cello Sonata, Op. 102, No. 2 - Kempff, Fournier, 1965 live - vinyl rip, chw/03 - Cello Sonata, Op. 102-2 - 03.flac 88.13 MB
03 - Seven Variations for Cello, WoO 46 - Kempff, Fournier, 1965 live - vinyl rip, chw/01 - Seven Variations for Cello, WoO46.flac 180.03 MB
04 - Twelve Variations for Cello, Op. 66 - Kempff, Fournier, 1965 live - vinyl rip, chw/02 - Twelve Variations for Cello, Op. 66.flac 208.71 MB
05 - Twelve Variations for Cello, WoO45 - Kempff, Fournier, 1965 live - vinyl rip, chw/Twelve Variations for Cello, WoO 45.flac 236.65 MB
06 - Twelve Variations for Violin, WoO 40 - Kempff, Menuhin - vinyl rip, chw/Twelve Variations for Violin, WoO 40.flac 244.41 MB
07 - Violin Sonata, Op. 12-1 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/01 - Violin Sonata, Op. 12-1 - 01.flac 195.12 MB
07 - Violin Sonata, Op. 12-1 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/02 - Violin Sonata, Op. 12-1 - 02.flac 149.68 MB
07 - Violin Sonata, Op. 12-1 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/03 - Violin Sonata, Op. 12-1 - 03.flac 100.17 MB
08 - Violin Rondo, WoO 41 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/04 - Violin Rondo, WoO 41.flac 130.71 MB
09 - Violin Sonata, Op. 12-2 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/05 - Violin Sonata, Op. 12-2 - 01.flac 147.05 MB
09 - Violin Sonata, Op. 12-2 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/06 - Violin Sonata, Op. 12-2 - 02.flac 110.09 MB
09 - Violin Sonata, Op. 12-2 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/07 - Violin Sonata, Op. 12-2 - 03.flac 108.14 MB
10 - Violin Sonata, Op. 23 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/01 - Violin Sonata, Op. 23 - 01.flac 177.08 MB
10 - Violin Sonata, Op. 23 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/02 - Violin Sonata, Op. 23 - 02.flac 171.99 MB
10 - Violin Sonata, Op. 23 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/03 - Violin Sonata, Op. 23 - 03.flac 116.47 MB
11 - Violin Sonata, Op. 30-1 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/05 - Violin Sonata, Op. 30-1 - 02.flac 183.22 MB
11 - Violin Sonata, Op. 30-1 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/06 - Violin sonata, Op. 30-1 - 03.flac 180.90 MB
11 - Violin Sonata, Op. 30-1 - Kempff, Menuhin - vinyl rip/04 - Violin Sonata, Op. 30-1 - 01.flac 159.92 MB
Scans/Booklet06.JPG 2.70 MB
Scans/Booklet05.JPG 2.25 MB
Scans/Booklet02.JPG 2.17 MB
Scans/Booklet08.JPG 1.94 MB
Scans/Booklet01.JPG 1.90 MB
Scans/Booklet07.JPG 1.85 MB
Scans/Booklet09.JPG 1.38 MB
Scans/Booklet04.JPG 746.09 KB
Scans/Booklet03.JPG 716.41 KB
Scans/Box Front.jpg 344.17 KB
Scans/side 9.jpg 110.18 KB
Scans/side 4.jpg 107.37 KB
Scans/side 6.jpg 107.23 KB
Scans/side 8.jpg 105.89 KB
Scans/side 7.jpg 104.93 KB
Scans/side 2.jpg 103.63 KB
Scans/side 3.jpg 101.99 KB
Scans/side 1.jpg 100.46 KB
Scans/side 10.jpg 97.86 KB
Scans/side 5.jpg 96.24 KB
Recording Equip..txt 359.00 B
Torrent downloaded from Demonoid.com.txt 47.00 B
Liên quan
Beethoven - Music for Violin and Cello, Part Two, DG - 24-96 vinyl rip, chw.flac 3.80 GB
Beethoven - Music for Violin and Cello, Part Two, DG - 24-96 vinyl rip, chw.flac 1.02 GB
Beethoven - Music for Violin and Cello, Part Two, DG - 24-96 vinyl rip, chw.flac 1.91 GB
Beethoven - Music for Violin and Cello, Part Two, DG - 24-96 vinyl rip, chw.flac 295.87 MB
Beethoven - Music for Violin and Cello, Part Two, DG - 24-96 vinyl rip, chw.flac 3.06 GB
Beethoven - Music for Violin and Cello, Part Two, DG - 24-96 vinyl rip, chw.flac 944.24 MB
Beethoven - Music for Violin and Cello, Part Two, DG - 24-96 vinyl rip, chw.flac 638.35 MB
Beethoven - Music for Violin and Cello, Part Two, DG - 24-96 vinyl rip, chw.flac 192.74 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us