Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/14.Cry Baby [Alternate Version] [#].mp3 11.35 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/12.Me And Bobby McGee [Demo Version] [_].mp3 10.95 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/07.Me And Bobby McGee.mp3 10.36 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/16.Pearl [Instrumental] [#].mp3 10.19 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/13.Move Over [Alternate Version] [#].mp3 10.13 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/15.My Baby [Alternate Version] [#].mp3 9.13 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/02.Cry Baby.mp3 9.11 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/04.Half Moon.mp3 8.93 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/06.My Baby.mp3 8.61 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/01.Move Over.mp3 8.55 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/03.A Woman Left Lonely.mp3 8.01 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/10.Get It While You Can.mp3 7.77 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/09.Trust Me.mp3 7.55 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/05.Buried Alive in the Blues.mp3 5.63 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/08.Mercedes Benz.mp3 4.12 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/11.Happy Birthday, John (Happy Trails) [_].mp3 2.64 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/08.Try (Just A Little Bit Harder) (live).mp3 21.03 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/13.Ball And Chain (live).mp3 18.90 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/12.Get It While You Can (live).mp3 16.83 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/01.Tell Mama (live).mp3 15.55 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/11.Cry Baby (live).mp3 14.95 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/09.Kozmic Blues (live).mp3 12.56 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/10.Piece Of My Heart (live).mp3 12.28 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/06.Little Girl Blue (live).mp3 11.85 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/07.That's Rock 'N Roll (live).mp3 11.59 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/03.Move Over (live).mp3 10.75 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/05.Summertime (live).mp3 10.68 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/02.Half Moon (live).mp3 10.62 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD2/04.Maybe (live).mp3 9.05 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p7p8.jpg 265.68 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Digipack-outer.jpg 247.57 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Digipack-inner.jpg 247.29 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p13p14.jpg 225.43 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p9p10.jpg 224.03 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p15p16.jpg 207.21 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p11p12.jpg 189.97 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p17p18.jpg 188.78 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p19p20.jpg 187.63 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p3p4.jpg 180.62 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p5p6.jpg 177.10 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p1p2.jpg 161.78 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-covers.jpg 154.83 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Box-back.jpg 126.62 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Booklet-p21p22.jpg 119.28 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Disc-Two.jpg 85.45 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Disc-One.jpg 82.08 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/scans/Box-front.jpg 75.82 KB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/Front.jpg 84.84 KB
Liên quan
Janis Joplin.flac 1.37 GB
Janis Joplin.flac 193.51 MB
Janis Joplin.pdf 38.54 MB
Janis Joplin.mp3 116.68 MB
Janis Joplin.vob 4.17 GB
Janis Joplin.iso 4.37 GB
Janis Joplin.wv 802.96 MB
Janis Joplin.flac 285.77 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us