Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Disc 1/01. Girls On Film - Duran Duran.mp3 4.87 MB
_____padding_file_0_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 129.47 KB
Disc 1/02. Planet Earth - Duran Duran.mp3 5.57 MB
_____padding_file_1_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 184.82 KB
Disc 1/03. Anyone Out There - Duran Duran.mp3 5.55 MB
_____padding_file_2_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 202.57 KB
Disc 1/04. To The Shore - Duran Duran.mp3 5.30 MB
_____padding_file_3_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 208.00 KB
Disc 1/05. Careless Memories - Duran Duran.mp3 5.40 MB
_____padding_file_4_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 102.08 KB
Disc 1/06. Night Boat - Duran Duran.mp3 7.43 MB
_____padding_file_5_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 66.61 KB
Disc 1/07. Sound Of Thunder - Duran Duran.mp3 5.66 MB
_____padding_file_6_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 94.20 KB
Disc 1/08. Friends Of Mine - Duran Duran.mp3 7.87 MB
_____padding_file_7_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 129.22 KB
Disc 1/09. Tel Aviv - Duran Duran.mp3 7.34 MB
_____padding_file_8_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 159.67 KB
Disc 1/10. Late Bar {Single B-Side} - Duran Duran.mp3 4.05 MB
_____padding_file_9_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 201.47 KB
Disc 1/11. Khanada {Single B-Side} - Duran Duran.mp3 4.77 MB
_____padding_file_10_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 239.06 KB
Disc 1/12. Fame {Single B-Side} - Duran Duran.mp3 4.54 MB
_____padding_file_11_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 213.26 KB
Disc 1/13. Faster Than Light {Single B-Side} - Duran Duran.mp3 6.20 MB
_____padding_file_12_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 48.45 KB
Disc 2/01. Girls On Film {#} (Air Studio Version) - Duran Duran.mp3 5.50 MB
_____padding_file_13_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 254.00 KB
Disc 2/02. Tel Aviv {#} (Air Studio Version) - Duran Duran.mp3 8.33 MB
_____padding_file_14_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 174.69 KB
Disc 2/03. Anyone Out There {#} (Manchester Square Demo Version) - Duran Duran.mp3 5.75 MB
_____padding_file_15_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 254.08 KB
Disc 2/04. Planet Earth {#} (Manchester Square Demo Version) - Duran Duran.mp3 6.94 MB
_____padding_file_16_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 62.77 KB
Disc 2/05. Friends Of Mine {#} (Manchester Square Demo Version) - Duran Duran.mp3 8.10 MB
_____padding_file_17_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 158.69 KB
Disc 2/06. Late Bar {#} (Manchester Square Demo Version) - Duran Duran.mp3 4.24 MB
_____padding_file_18_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 6.16 KB
Disc 2/07. Night Boat {BBC Radio 1 Peter Powell Session} {#} - Duran Duran.mp3 7.17 MB
_____padding_file_19_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 86.73 KB
Disc 2/08. Girls On Film {BBC Radio 1 Peter Powell Session} {#} - Duran Duran.mp3 5.01 MB
_____padding_file_20_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 250.77 KB
Disc 2/09. Anyone Out There {BBC Radio 1 Peter Powell Session} {#} - Duran Duran.mp3 5.38 MB
_____padding_file_21_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 126.57 KB
Disc 2/10. Like An Angel {BBC Radio 1 Peter Powell Session} {#} - Duran Duran.mp3 6.71 MB
_____padding_file_22_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 41.26 KB
Disc 2/11. Planet Earth {#} (Night Version) - Duran Duran.mp3 8.63 MB
_____padding_file_23_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 120.90 KB
Disc 2/12. Girls On Film {#} (Extended Night Version) - Duran Duran.mp3 7.92 MB
_____padding_file_24_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 79.63 KB
Disc 2/13. Planet Earth {#} (Night Mix) - Duran Duran.mp3 9.62 MB
_____padding_file_25_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 129.18 KB
Disc 2/14. Girls On Film {#} (Night Mix) - Duran Duran.mp3 7.84 MB
Liên quan
Duran Duran - Duran Duran (1981) (2 CD Deluxe Limited Edition Remastered 2010).flac 931.02 MB
Duran Duran - Duran Duran (1981) (2 CD Deluxe Limited Edition Remastered 2010).mp3 220.67 MB
Duran Duran - Duran Duran (1981) (2 CD Deluxe Limited Edition Remastered 2010).mp3 364.67 MB
Duran Duran - Duran Duran (1981) (2 CD Deluxe Limited Edition Remastered 2010).mp3 180.68 MB
Duran Duran - Duran Duran (1981) (2 CD Deluxe Limited Edition Remastered 2010).flac 931.02 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us