Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01 - Piano Sonata No.3 in B minor Op.58 I. Allegro maestoso.flac 36.41 MB
07 - Polonaise No.6 in A flat major Op.53 'Heroic' Maestoso.flac 28.71 MB
03 - Piano Sonata No.3 in B minor Op.58 III. Largo.flac 25.52 MB
05 - Polonaise No.3 in A major Op.40 No.1 'Military' Allegro con brio.flac 22.99 MB
04 - Piano Sonata No.3 in B minor Op.58 IV. Finale (Presto non tanto).flac 19.54 MB
06 - Polonaise No.4 in C minor Op.40 No.2 Allegro maestoso.flac 18.51 MB
02 - Piano Sonata No.3 in B minor Op.58 II. Scherzo (Molto vivace).flac 7.76 MB
Scans/Front.png 3.19 MB
Scans/P1.png 2.82 MB
cover.jpg 521.59 KB
Back.jpg 451.41 KB
Scans/P2.png 284.69 KB
Scans/Back.png 243.25 KB
Liên quan
Emil Gilels - Chopin - Piano Sonata No.3 - Polonaises Nos. 3, 4, 6 - [DG, 1979].flac 161.49 MB
Emil Gilels - Chopin - Piano Sonata No.3 - Polonaises Nos. 3, 4, 6 - [DG, 1979].wav 2.32 GB
Emil Gilels - Chopin - Piano Sonata No.3 - Polonaises Nos. 3, 4, 6 - [DG, 1979].flac 204.65 MB
Emil Gilels - Chopin - Piano Sonata No.3 - Polonaises Nos. 3, 4, 6 - [DG, 1979].m4a 142.96 MB
Emil Gilels - Chopin - Piano Sonata No.3 - Polonaises Nos. 3, 4, 6 - [DG, 1979].m4a 142.96 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us