Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
A1 Move Over.flac 146.06 MB
A2 Cry Baby.flac 152.96 MB
A3 A Woman Feel Lonely.flac 131.69 MB
A4 Half Moon.flac 151.87 MB
A5 Buried Alive In The Blues.flac 96.50 MB
B1 My Baby.flac 145.40 MB
B2 Me And Bobby McGee.flac 175.34 MB
B3 Merceds Benz.flac 54.87 MB
B4 Trust Me.flac 127.53 MB
B5 Get it While You Can.flac 133.86 MB
covers/back.jpg 94.54 KB
covers/front.jpg 80.81 KB
covers/Side A.jpg 2.98 MB
covers/side B.jpg 2.96 MB
folder.jpg 80.81 KB
info.txt 6.00 KB
Liên quan
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].flac 2.01 GB
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].mp3 135.35 MB
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].flac 25.77 GB
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].flac 1.46 GB
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].flac 1.55 GB
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].mp3 360.39 MB
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].flac 1.42 GB
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].flac 1.52 GB
1971 Janis Joplin+FTF- Pearl [Vinyl 24bit-192khz].mp3 309.13 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us