Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
00《英语导读1000句》介绍.txt 6.70 KB
01making friends.mp3 1.43 MB
02around town.mp3 1.79 MB
03sir,madam,Mr,Mrs,Miss,Ms.mp3 2.41 MB
04going places.mp3 2.32 MB
05in the home.mp3 2.10 MB
06cities,towns,villages.mp3 2.72 MB
07in the garden.mp3 2.43 MB
08playing games.mp3 2.26 MB
09types of work.mp3 1.70 MB
10different kinds of eating.mp3 2.00 MB
11time.mp3 3.02 MB
12different values.mp3 3.46 MB
13libraries.mp3 3.03 MB
14cinema,theatre.mp3 2.87 MB
15flying.mp3 2.85 MB
16supermarkets.mp3 2.91 MB
17children.mp3 3.15 MB
18music.mp3 3.96 MB
19famous writers.mp3 2.73 MB
20famous musicians.mp3 3.59 MB
21television.mp3 3.14 MB
22radio.mp3 3.09 MB
23newspapers.mp3 2.78 MB
24school.mp3 2.54 MB
25university.mp3 3.46 MB
26electricity1.mp3 3.61 MB
27environment.mp3 3.29 MB
28acid rain.mp3 3.66 MB
29global warming.mp3 3.71 MB
30climate change.mp3 3.70 MB
31marriage.mp3 3.89 MB
32death.mp3 3.15 MB
33birth.mp3 3.36 MB
34clothes.mp3 3.08 MB
35the body.mp3 3.80 MB
36illness.mp3 3.64 MB
37cooking.mp3 3.63 MB
38inventions.mp3 4.39 MB
39languages.mp3 3.78 MB
40geography.mp3 4.13 MB
41shopping.mp3 4.47 MB
42visiting the doctor.mp3 3.98 MB
43hospitals.mp3 4.40 MB
44at sea.mp3 3.71 MB
45swimming,etc.mp3 4.59 MB
46holidays.mp3 2.89 MB
47books.mp3 3.14 MB
48magazines.mp3 3.00 MB
49water.mp3 3.54 MB
50positions.mp3 3.42 MB
51toilet.mp3 4.07 MB
52washing.mp3 3.51 MB
53toys.mp3 3.34 MB
54games,etc.mp3 3.74 MB
55dance.mp3 2.97 MB
56computers.mp3 2.80 MB
57directions.mp3 2.34 MB
58internet.mp3 4.18 MB
59transport.mp3 4.53 MB
60which knife.mp3 3.50 MB
61weather.mp3 4.17 MB
62art.mp3 3.94 MB
63in the countryside.mp3 3.74 MB
64under the sea.mp3 4.28 MB
65mountains.mp3 4.27 MB
66travel guides.mp3 4.67 MB
67atlas,map,globe.mp3 3.94 MB
68politics.mp3 4.13 MB
69goodbyes.mp3 4.47 MB
ftp内容清单.txt 247.89 KB
正常语速(1-21).mp3 21.55 MB
正常语速(22-36).mp3 19.52 MB
正常语速(37-53).mp3 23.55 MB
正常语速(54-69).mp3 22.63 MB
阳光宝贝-首页.url 136.00 B
阳光宝贝网站http下载目录.txt 10.08 KB
Liên quan
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).wmv 746.25 MB
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).pdf 39.47 MB
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).rmvb 495.87 MB
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).ape 6.14 GB
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).mp3 184.12 MB
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).ape 6.14 GB
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).mp4 1.41 GB
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).mp4 219.56 MB
mp3英语导读1000句(儿童版,最好的英语环境熏陶教材M).mp3 698.97 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us