Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
[2005.09.28] Coloring Stephy/01. Colors.mp3 3.86 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/02. 藍鞋子.mp3 10.84 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/03. 不要離我太遠 (Ver. 2005).mp3 8.53 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/04. 鈴鼓咖啡店.mp3 9.26 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/05. 青山散步 Walkin' Aoyama.mp3 7.82 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/06. 親朋勿友 (Solo '05).mp3 8.52 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/07. 他不准我哭 (Unplugged '05).mp3 8.21 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/08. 小紅帽.mp3 8.51 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/09. 黑白照.mp3 9.08 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/10. 話別 (Piano '05).mp3 9.57 MB
[2005.09.28] Coloring Stephy/cover.jpg 29.10 KB
[2005.09.28] Coloring Stephy/Scans/coloringstephyblue.jpg 33.16 KB
[2005.09.28] Coloring Stephy/Scans/coloringstephyorange.jpg 36.53 KB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/01. 禮物.mp3 4.92 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/02. 零與零之間.mp3 9.37 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/03. 十分.爱.mp3 9.41 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/04. 自遊自在.mp3 7.82 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/05. 姊妹淘.mp3 8.70 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/06. 被遺棄的公主.mp3 7.98 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/07. 占星術.mp3 8.38 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/08. 蝴蝶飛了.mp3 8.99 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/09. 天使-魔鬼.mp3 7.73 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/10. 蘋果.mp3 7.61 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/11. So Sweet.mp3 7.18 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/12. 十分.爱(合唱版).mp3 8.96 MB
[2006.03.28] Stephy Fantasy/cover.jpg 36.62 KB
[2007.02.14] Dating Stephy/01. 初見.mp3 6.62 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/02. 等你約會我.mp3 5.84 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/03. 電燈膽.mp3 5.75 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/04. 念念不忘.mp3 5.90 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/05. 七夕.mp3 5.11 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/06. 你好嗎.mp3 5.75 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/07. 12-03 分手.mp3 6.31 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/08. 不速之約.mp3 5.26 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/09. 日久生情.mp3 5.76 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/10. 我未願意.mp3 6.59 MB
[2007.02.14] Dating Stephy/cover.jpg 50.23 KB
[2007.12.21] Stephilosophy/01. 看透.mp3 11.08 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/02. 金光燦爛.mp3 7.86 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/03. 再見不是朋友.mp3 8.36 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/04. 活到美麗.mp3 7.63 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/05. 不愛不愛理.mp3 9.08 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/06. 男孩子挑選哪位?.mp3 8.15 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/07. 那些那些.mp3 10.04 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/08. 分手的禮貌.mp3 8.26 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/09. 曇花不現.mp3 7.65 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/10. Waiting List.mp3 7.22 MB
[2007.12.21] Stephilosophy/cover.jpg 24.49 KB
[2008.11.27] The Red Album/01. 中華冷麵.mp3 5.11 MB
[2008.11.27] The Red Album/02. 京都之雪.mp3 4.73 MB
[2008.11.27] The Red Album/03. 冷靜.mp3 4.74 MB
[2008.11.27] The Red Album/04. 颱風.mp3 6.56 MB
[2008.11.27] The Red Album/05. 愛與妒忌.mp3 4.91 MB
[2008.11.27] The Red Album/06. 女兒紅.mp3 4.99 MB
[2008.11.27] The Red Album/07. 其實我想….mp3 4.33 MB
[2008.11.27] The Red Album/08. 童謠.mp3 4.65 MB
[2008.11.27] The Red Album/09. 苦浪漫 (國語).mp3 4.20 MB
[2008.11.27] The Red Album/10. 如夢令 (國語).mp3 4.18 MB
[2008.11.27] The Red Album/cover.jpg 48.19 KB
[2008.11.27] The Red Album/Scans/back.jpg 51.30 KB
[2008.11.27] The Red Album/Scans/cd.jpg 47.64 KB
[2008.11.27] The Red Album/Scans/front.jpg 48.19 KB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/01. 陪著我走.mp3 4.55 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/02. 一眨眼.mp3 4.70 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/03. 海風.mp3 5.32 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/04. 初見.mp3 5.76 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/05. 中華冷面.mp3 4.00 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/06. 等你約會我.mp3 4.55 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/07. 我的最愛.mp3 4.49 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/08. 日久生情.mp3 4.49 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/09. 零與零之間.mp3 4.93 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/10. 不愛不愛理.mp3 5.70 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/11. 京都之雪.mp3 4.08 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/12. 七夕.mp3 4.00 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/13. 十分.愛 (合唱版).mp3 5.11 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/14. 電燈膽.mp3 4.71 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/15. 藍鞋子.mp3 6.07 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD1/cover.jpg 78.00 KB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/01. 七年.mp3 5.95 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/02. 被遺棄的公主.mp3 5.01 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/03. 黑白照.mp3 5.55 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/04. 不速之約.mp3 4.25 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/05. 再見不是朋友.mp3 4.80 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/06. 冷靜.mp3 4.10 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/07. 不要離我太遠 (Ver. 2005).mp3 4.38 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/08. 他不准我哭 (2005).mp3 4.85 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/09. 金光燦爛.mp3 5.65 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/10. 看透.mp3 7.17 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/11. 青山散步 Walkin' aoyama.mp3 4.23 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/12. 小紅帽.mp3 4.21 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/13. 曇花不現.mp3 4.16 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/14. 自由自在.mp3 4.63 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/15. 童謠.mp3 4.04 MB
[2009.12.23] Music Cafe/CD2/cover.jpg 78.00 KB
[2009.12.23] Music Cafe/Scans/000-stephy_tang-music_cafe-2cd-back-cpop-2009-tosk.jpg 2.09 MB
[2009.12.23] Music Cafe/Scans/000-stephy_tang-music_cafe-2cd-cd-cpop-2009-tosk.jpg 4.19 MB
[2009.12.23] Music Cafe/Scans/000-stephy_tang-music_cafe-2cd-cover-cpop-2009-tosk.jpg 2.16 MB
[2010.07.16] No One Knows/01. No One Knows.mp3 5.05 MB
[2010.07.16] No One Knows/02. 花小姐.mp3 3.75 MB
[2010.07.16] No One Knows/03. 我是….mp3 4.76 MB
[2010.07.16] No One Knows/04. High Heels.mp3 4.15 MB
[2010.07.16] No One Knows/cover.jpg 115.82 KB
[2010.07.16] No One Knows/Scans/back.jpg 75.23 KB
[2010.07.16] No One Knows/Scans/cd.jpg 111.08 KB
[2010.07.16] No One Knows/Scans/front.jpg 115.82 KB
Liên quan
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).vob 8.42 GB
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).mp4 53.59 MB
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).mp3 183.06 MB
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).mp3 244.28 MB
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).mp4 53.59 MB
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).avi 72.79 MB
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).iso 2.61 GB
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).mp3 76.19 MB
[cpx] 鄧麗欣 (Stephy Tang) (mp3+jpg).mp3 17.35 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us