Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01 - The Chronic (Intro).flac 15.20 MB
02 - Fuck Wit Dre Day (And Everybody's Celebratin').flac 37.40 MB
03 - Let Me Ride.flac 31.27 MB
04 - The Day The Niggaz Took Over.flac 34.61 MB
05 - Nuthin' But A 'G' Thang.flac 29.16 MB
06 - Deeez Nuuuts.flac 36.51 MB
07 - Lil' Ghetto Boy.flac 39.25 MB
08 - A Nigga Witta Gun.flac 29.29 MB
09 - Rat-Tat-Tat-Tat.flac 28.36 MB
10 - The $20 Sack Pyramid.flac 18.59 MB
11 - Lyrical Gangbang.flac 30.65 MB
12 - High Powered.flac 20.88 MB
13 - The Doctor's Office.flac 7.64 MB
14 - Stranded On Death Row.flac 33.49 MB
15 - The Roach (The Chronic Outro).flac 33.60 MB
16 - Bitches Ain't Shit.flac 33.44 MB
The Chronic.CUE 2.46 KB
The Chronic.log 3.88 KB
Liên quan
Dr. Dre - The Chronic (Remastered) (2007) [FLAC].flac 459.34 MB
Dr. Dre - The Chronic (Remastered) (2007) [FLAC].rar 832.13 MB
Dr. Dre - The Chronic (Remastered) (2007) [FLAC].flac 2.87 GB
Dr. Dre - The Chronic (Remastered) (2007) [FLAC].flac 2.16 GB
Dr. Dre - The Chronic (Remastered) (2007) [FLAC].flac 1.25 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us