Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Take I/Disc 1/01 - Bang Bang (My Baby Shot Me Down).mp3 6.15 MB
Take I/Disc 1/02 - Girl, You'll Be a Woman Soon.mp3 7.29 MB
Take I/Disc 1/03 - Always on the Telephone.mp3 8.96 MB
Take I/Disc 1/04 - Out of Limits.mp3 4.80 MB
Take I/Disc 1/05 - Sad Shades of Blue.mp3 9.66 MB
Take I/Disc 1/06 - Woman to Woman.mp3 10.13 MB
Take I/Disc 1/07 - I Put a Spell on You.mp3 5.55 MB
Take I/Disc 1/08 - Pipeline.mp3 5.05 MB
Take I/Disc 1/09 - Fever.mp3 6.68 MB
Take I/Disc 1/10 - Paint It Black.mp3 7.97 MB
Take I/Disc 1/11 - Murder in the Graveyard.mp3 6.74 MB
Take I/Disc 1/12 - Rebel Rouser.mp3 5.20 MB
Take I/Disc 1/Various Artists - Tarantino Experience.m3u 342.00 B
Take I/Disc 2/01 - Misirlou.mp3 5.17 MB
Take I/Disc 2/02 - Ghost Riders in the Sky.mp3 10.67 MB
Take I/Disc 2/03 - Spooky.mp3 6.42 MB
Take I/Disc 2/04 - Look-Ka-Py-Py.mp3 7.36 MB
Take I/Disc 2/05 - Something You Got.mp3 6.65 MB
Take I/Disc 2/06 - Indian Giver.mp3 5.93 MB
Take I/Disc 2/07 - Me and You and a Dog Named Boo.mp3 7.12 MB
Take I/Disc 2/08 - Midnight Confessions.mp3 6.39 MB
Take I/Disc 2/09 - Judy in Disguise.mp3 6.63 MB
Take I/Disc 2/10 - Deep Purple.mp3 6.24 MB
Take I/Disc 2/11 - Apache.mp3 6.42 MB
Take I/Disc 2/12 - I Walk the Line.mp3 6.16 MB
Take I/Disc 2/Various Artists - Tarantino Experience.m3u 309.00 B
Take I/folder.jpg 150.87 KB
Take II/Disc 1/01 - Twisted Nerve.mp3 642.31 KB
Take II/Disc 1/02 - Let's Stay Together.mp3 7.36 MB
Take II/Disc 1/03 - Backstabbers.mp3 6.13 MB
Take II/Disc 1/04 - That Certain Female.mp3 6.90 MB
Take II/Disc 1/05 - Born To Loose.mp3 5.00 MB
Take II/Disc 1/06 - Stupid Cupid.mp3 5.01 MB
Take II/Disc 1/07 - Wipe Out.mp3 5.08 MB
Take II/Disc 1/08 - I Should Have Know Better.mp3 8.29 MB
Take II/Disc 1/09 - Louie Louie.mp3 6.14 MB
Take II/Disc 1/10 - Little Things.mp3 5.50 MB
Take II/Disc 1/11 - I Want You To Be My Baby.mp3 6.15 MB
Take II/Disc 1/12 - Boom Boom.mp3 6.09 MB
Take II/Disc 1/Various Artists - Tarantino Experience (Take II).m3u 310.00 B
Take II/Disc 2/01 - I'm Troubled.mp3 6.71 MB
Take II/Disc 2/02 - Sweet Jane.mp3 15.09 MB
Take II/Disc 2/03 - Cannonball.mp3 5.11 MB
Take II/Disc 2/04 - Jeepster.mp3 9.30 MB
Take II/Disc 2/05 - Love Potion N° 9.mp3 4.13 MB
Take II/Disc 2/06 - Beatnik Fly.mp3 3.89 MB
Take II/Disc 2/07 - The 'In' Crowd.mp3 6.36 MB
Take II/Disc 2/08 - Don't Let Me Be Misunderstood.mp3 8.46 MB
Take II/Disc 2/09 - Letter To Heaven.mp3 5.91 MB
Take II/Disc 2/10 - I'm Gonna Knock On Your Door.mp3 4.75 MB
Take II/Disc 2/11 - Stand By Your Man.mp3 6.17 MB
Take II/Disc 2/12 - Somedody In My Home.mp3 5.32 MB
Take II/Disc 2/Various Artists - Tarantino Experience (Take II).m3u 322.00 B
Take II/folder.jpg 38.33 KB
Take III/Disc 1/01 - L-O-V-E (LOVE).mp3 7.16 MB
Take III/Disc 1/02 - I Gotcha.mp3 5.58 MB
Take III/Disc 1/03 - I Can't Hardly Stand It.mp3 6.45 MB
Take III/Disc 1/04 - Billy's Bag.mp3 8.61 MB
Take III/Disc 1/05 - Willie and The Hand Jive.mp3 6.19 MB
Take III/Disc 1/06 - Hercules.mp3 9.67 MB
Take III/Disc 1/07 - Doin'it.mp3 7.43 MB
Take III/Disc 1/08 - Mambo Miam Miam.mp3 5.89 MB
Take III/Disc 1/09 - Walk Don'r Run.mp3 6.77 MB
Take III/Disc 1/10 - So Doggone Lonesome.mp3 5.98 MB
Take III/Disc 1/11 - Shake, Rattle & Roll.mp3 6.87 MB
Take III/Disc 1/12 - Chewy, Chewy.mp3 5.88 MB
Take III/Disc 1/Various Artists - Tarantino Experience (Take III).m3u 307.00 B
Take III/Disc 2/01 - Singing The Blues.mp3 5.52 MB
Take III/Disc 2/02 - How High The Moon.mp3 4.76 MB
Take III/Disc 2/03 - Johnny Remember Me.mp3 7.19 MB
Take III/Disc 2/04 - Don't Want You No More.mp3 7.45 MB
Take III/Disc 2/05 - A Moment Isn't Very Long.mp3 6.92 MB
Take III/Disc 2/06 - John, I'm Only Dancing.mp3 5.84 MB
Take III/Disc 2/07 - Down In Mexico.mp3 7.66 MB
Take III/Disc 2/08 - Choo Choo Ch'boogie.mp3 6.37 MB
Take III/Disc 2/09 - Night People.mp3 9.96 MB
Take III/Disc 2/10 - Mystery Train.mp3 9.04 MB
Take III/Disc 2/11 - Ward 81.mp3 7.70 MB
Take III/Disc 2/12 - Worried Man Blues.mp3 6.66 MB
Take III/Disc 2/Various Artists - Tarantino Experience (Take III).m3u 334.00 B
Take III/folder.jpg 56.48 KB
Liên quan
Tarantino Experience. Take I-II-III (2008-2011).flac 1.89 GB
Tarantino Experience. Take I-II-III (2008-2011).mp3 482.61 MB
Tarantino Experience. Take I-II-III (2008-2011).mkv 8.39 GB
Tarantino Experience. Take I-II-III (2008-2011).mp3 167.62 MB
Tarantino Experience. Take I-II-III (2008-2011).mp3 482.61 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us