Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
CD1/01. Blue Bash.flac 96.57 MB
CD1/02. The Sermon.flac 58.86 MB
CD1/06. Some Of My Best Friends Are Blues.flac 54.85 MB
CD1/05. Goldfinger.flac 45.70 MB
CD1/04. Who's Afraid of Virginia Wolf.flac 38.03 MB
CD1/03. Mack The Knife.flac 35.07 MB
CD1/07. Satin Doll.flac 26.22 MB
CD1/cover.jpg 374.23 KB
CD1/Jimmy Smith Trio - Salle Pleyel 28th May 1965 - CD1.log 9.33 KB
CD1/Salle Pleyel 28th May 1965 - CD1.cue 1.14 KB
CD1/Jimmy Smith Trio - Salle Pleyel 28th May 1965 - CD1.m3u 192.00 B
CD2/01. Walk On The Wild Side.flac 88.84 MB
CD2/06. When Johnny Comes Marching Home.flac 58.47 MB
CD2/03. Back At The Chicken Shack.flac 57.15 MB
CD2/02. More.flac 42.92 MB
CD2/08. Satin Doll.flac 41.57 MB
CD2/07. Delon's Blues.flac 40.80 MB
CD2/09. Night In Tunisa.flac 30.51 MB
CD2/04. I Got A Woman.flac 29.78 MB
CD2/05. Organ Grinder's Swing.flac 21.91 MB
CD2/cover.jpg 374.23 KB
CD2/Jimmy Smith - Salle Pleyel 28th May 1965 - CD2.log 10.03 KB
CD2/Salle Pleyel 28th May 1965 - CD2.cue 1.41 KB
CD2/Jimmy Smith - Salle Pleyel 28th May 1965 - CD2.m3u 252.00 B
covers/cover730.jpg 756.55 KB
covers/cover729.jpg 694.23 KB
covers/cover733.jpg 531.15 KB
covers/cover732.jpg 527.59 KB
Liên quan
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD).mp3 280.98 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD).flac 726.18 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD).mp3 915.31 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD).mp4 4.22 GB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD).flac 758.87 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD).mp3 69.92 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD).flac 509.89 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD).flac 420.27 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us