Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/logs/EAC.log 885.00 B
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/logs/Folder.auCDtect.txt 1.25 KB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/scans/Back.jpg 1.04 MB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/scans/CD.jpg 207.57 KB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/scans/Front.jpg 288.94 KB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.cue 2.21 KB
CD1 - Big Brother & The Holding Company (Featuring Janis Joplin)/Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.flac 209.84 MB
CD2 - Cheap Thrills/logs/EAC.log 846.00 B
CD2 - Cheap Thrills/logs/Folder.auCDtect.txt 1.22 KB
CD2 - Cheap Thrills/scans/Back.jpg 1.07 MB
CD2 - Cheap Thrills/scans/CD.jpg 257.62 KB
CD2 - Cheap Thrills/scans/Front.jpg 665.11 KB
CD2 - Cheap Thrills/Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.cue 1.78 KB
CD2 - Cheap Thrills/Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.flac 323.98 MB
CD3 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/logs/EAC.log 864.00 B
CD3 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/logs/Folder.auCDtect.txt 1.20 KB
CD3 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/scans/Back.jpg 929.47 KB
CD3 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/scans/CD.jpg 324.96 KB
CD3 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/scans/Front.jpg 550.19 KB
CD3 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.cue 1.55 KB
CD3 - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.flac 305.67 MB
CD4 - Pearl/logs/EAC.log 825.00 B
CD4 - Pearl/logs/Folder.auCDtect.txt 1.19 KB
CD4 - Pearl/scans/Back.jpg 1.18 MB
CD4 - Pearl/scans/CD.jpg 214.93 KB
CD4 - Pearl/scans/Front.jpg 429.42 KB
CD4 - Pearl/Janis Joplin (Full Tilt Boogie) Pearl.cue 1.79 KB
CD4 - Pearl/Janis Joplin (Full Tilt Boogie) Pearl.flac 346.88 MB
CD5 - Rare Pearls/logs/EAC.log 784.00 B
CD5 - Rare Pearls/logs/Folder.auCDtect.txt 1.14 KB
CD5 - Rare Pearls/scans/Back.jpg 1.23 MB
CD5 - Rare Pearls/scans/CD.jpg 210.52 KB
CD5 - Rare Pearls/scans/Front.jpg 911.19 KB
CD5 - Rare Pearls/Rare Pearls.cue 772.00 B
CD5 - Rare Pearls/Rare Pearls.flac 127.32 MB
Scans/Box/B01.jpg 1.27 MB
Scans/Box/B02.jpg 505.04 KB
Scans/Box/B03.jpg 889.13 KB
Scans/Box/B04.jpg 533.11 KB
Scans/Box/B05.jpg 641.88 KB
Scans/Box/B06.jpg 555.26 KB
Scans/CD1/01.jpg 609.75 KB
Scans/CD1/02.jpg 963.37 KB
Scans/CD1/03.jpg 755.38 KB
Scans/CD1/04.jpg 925.75 KB
Scans/CD1/Inlay.jpg 682.71 KB
Scans/CD2/01.jpg 1.20 MB
Scans/CD2/02.jpg 1.10 MB
Scans/CD2/03.jpg 961.95 KB
Scans/CD2/04.jpg 1.11 MB
Scans/CD2/Inlay.jpg 751.92 KB
Scans/CD3/01.jpg 1.13 MB
Scans/CD3/02.jpg 1.01 MB
Scans/CD3/03.jpg 971.62 KB
Scans/CD3/04.jpg 1.07 MB
Scans/CD3/Inlay.jpg 943.81 KB
Scans/CD4/01.jpg 1.11 MB
Scans/CD4/02.jpg 1.08 MB
Scans/CD4/03.jpg 812.80 KB
Scans/CD4/04.jpg 872.39 KB
Scans/CD4/Inlay.jpg 0.97 MB
Scans/CD5/01.jpg 911.19 KB
Scans/CD5/02.jpg 726.62 KB
Scans/CD5/Inlay.jpg 970.36 KB
Liên quan
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).flac 1.37 GB
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).mp3 276.36 MB
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).flac 1.30 GB
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).flac 1.34 GB
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).mp3 304.11 MB
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).flac 1.37 GB
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).flac 1.34 GB
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).mp3 560.71 MB
Janis Joplin - Box of Pearls (1999).ape 1.28 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us