Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Covers/Back.jpg 4.89 MB
Covers/Front+Inlay.JPG 18.65 MB
01.Piece of My Heart.mp3 7.22 MB
02.Summertime.mp3 7.63 MB
03.Try (Just A Little Bit Harder).mp3 6.63 MB
04.Cry Baby.mp3 7.83 MB
05.Me and Bobby McGee.mp3 7.92 MB
06.Down on Me.mp3 5.74 MB
07.Get It While You Can.mp3 6.43 MB
08.Bye, Bye Baby.mp3 4.52 MB
09.Move Over.mp3 7.40 MB
10.Ball and Chain.mp3 13.29 MB
Liên quan
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.mp3 95.65 MB
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.wma 43.42 MB
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.flac 286.85 MB
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.m4a 38.74 MB
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.flac 243.19 MB
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.flac 889.09 MB
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.mp3 95.73 MB
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits.flac 265.39 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us