Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
art/back.JPG 3.90 MB
art/face.JPG 1.34 MB
art/side 2.jpg 239.71 KB
art/side 1.jpg 225.17 KB
art/pic.jpg 43.50 KB
sound/Pearl A.ape 718.75 MB
sound/Pearl B.ape 689.82 MB
sound/sample.ape 31.85 MB
sound/Pearl.cue 696.00 B
sound/tracklist.txt 630.00 B
techno/level B1.jpg 171.85 KB
techno/level A1.jpg 167.27 KB
techno/spectrum A1.jpg 150.42 KB
techno/spectrum B1.jpg 148.48 KB
techno/frequency B1.jpg 83.62 KB
techno/frequency A1.jpg 82.07 KB
Liên quan
Janis Joplin - Pearl 1971.mp3 79.05 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.flac 244.54 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.mp3 74.98 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.ape 239.20 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.wav 349.17 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.wv 706.52 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.flac 784.64 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.flac 909.70 MB
Janis Joplin - Pearl 1971.flac 229.06 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us