Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Cover/a Foxy Lady - Front.jpg 1.06 MB
Cover/b Purple Haze - Front.jpg 1.44 MB
Music/1 - Foxy Lady- A Tribute to Hendrix/01 Foxey Lady.mp3 22.93 MB
Music/1 - Foxy Lady- A Tribute to Hendrix/02 Castles Made of Sand-Star Spangled Banner.mp3 54.04 MB
Music/1 - Foxy Lady- A Tribute to Hendrix/03 Third Stone from the Sun.mp3 30.07 MB
Music/1 - Foxy Lady- A Tribute to Hendrix/04 Jimi Meets Miles.mp3 22.08 MB
Music/2 - Purple Haze- A Tribute to Jimi Hendrix/01 Voodoo Child (Slight Return).mp3 28.35 MB
Music/2 - Purple Haze- A Tribute to Jimi Hendrix/02 Up from the Skies.mp3 22.47 MB
Music/2 - Purple Haze- A Tribute to Jimi Hendrix/03 Gypsy Eyes.mp3 38.80 MB
Music/2 - Purple Haze- A Tribute to Jimi Hendrix/04 Purple Haze-Star Spangled Banner.mp3 39.29 MB
Liên quan
Lonnie Smith Trio - Foxy Lady 1994 & Purple Haze 1995 - A Tribute To Jimi Hendrix - 2CD - 320Kbps # DrBn.flac 633.23 MB
Lonnie Smith Trio - Foxy Lady 1994 & Purple Haze 1995 - A Tribute To Jimi Hendrix - 2CD - 320Kbps # DrBn.flac 314.02 MB
Lonnie Smith Trio - Foxy Lady 1994 & Purple Haze 1995 - A Tribute To Jimi Hendrix - 2CD - 320Kbps # DrBn.flac 416.62 MB
Lonnie Smith Trio - Foxy Lady 1994 & Purple Haze 1995 - A Tribute To Jimi Hendrix - 2CD - 320Kbps # DrBn.flac 608.85 MB
Lonnie Smith Trio - Foxy Lady 1994 & Purple Haze 1995 - A Tribute To Jimi Hendrix - 2CD - 320Kbps # DrBn.flac 628.62 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us