Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01. Sinfonia No.1 'Il martiro di S. Terenziano' in D major - Tempo giusto e staccato.mp3 2.48 MB
02. Sinfonia No.1 'Il martiro di S. Terenziano' in D major - Allegro.mp3 4.97 MB
03. Sinfonia No.1 'Il martiro di S. Terenziano' in D major - Adagio.mp3 2.38 MB
04. Sinfonia No.1 'Il martiro di S. Terenziano' in D major - Allegro.mp3 3.79 MB
05. Sinfonia No.2 'Il Battista' in C major - Allegro assai.mp3 3.96 MB
06. Sinfonia No.2 'Il Battista' in C major - Largo.mp3 2.84 MB
07. Sinfonia No.2 'Il Battista' in C major - Allegro.mp3 3.34 MB
08. Sinfonia No.3 'La morte d'Abel' in F minor - Larghetto.mp3 3.27 MB
09. Sinfonia No.3 'La morte d'Abel' in F minor - Allegretto.mp3 5.60 MB
10. Sinfonia No.3 'La morte d'Abel' in F minor - Grave.mp3 1.91 MB
11. Sinfonia No.3 'La morte d'Abel' in F minor - Allegro assai.mp3 2.42 MB
12. Sinfonia No.4 'Morte e sepoltura di Christo' in B minor - Grave.mp3 4.14 MB
13. Sinfonia No.4 'Morte e sepoltura di Christo' in B minor - Allegretto.mp3 5.09 MB
14. Sinfonia No.4 'Morte e sepoltura di Christo' in B minor - Allegro assai.mp3 2.75 MB
15. Sinfonia No.5 'San Pietro in Caesarea' in B flat major - Andante.mp3 2.73 MB
16. Sinfonia No.5 'San Pietro in Caesarea' in B flat major - Allegro - Adagio.mp3 5.17 MB
17. Sinfonia No.5 'San Pietro in Caesarea' in B flat major - Allegro.mp3 3.98 MB
18. Sinfonia No.6 'San Elena al Calvario'in G minor - Adagio.mp3 2.63 MB
19. Sinfonia No.6 'San Elena al Calvario'in G minor - Allegretto.mp3 5.45 MB
20. Sinfonia No.6 'San Elena al Calvario'in G minor - Adagio.mp3 2.23 MB
21. Sinfonia No.6 'San Elena al Calvario'in G minor - Allegro e spirituoso.mp3 2.32 MB
22. Sinfonia No.7 'Gerusalemme convertita' in D major - Largo.mp3 3.76 MB
23. Sinfonia No.7 'Gerusalemme convertita' in D major - Allegro.mp3 5.25 MB
24. Sinfonia No.8 'Sedecia' in B major - Larghetto.mp3 2.53 MB
25. Sinfonia No.8 'Sedecia' in B major - Allegro.mp3 4.05 MB
26. Sinfonia No.8 'Sedecia' in B major - Largo.mp3 2.69 MB
27. Sinfonia No.8 'Sedecia' in B major - Allegro.mp3 2.06 MB
28. Sinfonia No.9 'Gesù presentato nel Tempio' in B flat major - Largo.mp3 3.32 MB
29. Sinfonia No.9 'Gesù presentato nel Tempio' in B flat major - Allegro.mp3 3.78 MB
30. Sinfonia No.9 'Gesù presentato nel Tempio' in B flat major - Adagio.mp3 2.70 MB
31. Sinfonia No.9 'Gesù presentato nel Tempio' in B flat major - Allegro.mp3 3.17 MB
32. Sinfonia No.10 'Gioseffo, che interpreta i sogni' in E minor - Allegro - Adagio.mp3 5.98 MB
33. Sinfonia No.10 'Gioseffo, che interpreta i sogni' in E minor - Allegro.mp3 2.73 MB
34. Sinfonia No.11 'Naboth' in D minor - Allegro.mp3 4.93 MB
35. Sinfonia No.11 'Naboth' in D minor - Largo.mp3 2.94 MB
36. Sinfonia No.11 'Naboth' in D minor - Allegro.mp3 3.25 MB
37. Sinfonia No.12 'La passione di Gesù Signor nostro' in A minor - Grave.mp3 4.35 MB
38. Sinfonia No.12 'La passione di Gesù Signor nostro' in A minor - Allegretto.mp3 3.95 MB
39. Sinfonia No.12 'La passione di Gesù Signor nostro' in A minor - Adagio.mp3 2.71 MB
40. Sinfonia No.12 'La passione di Gesù Signor nostro' in A minor - Allegro.mp3 3.92 MB
art/back.jpg 80.05 KB
art/front.jpg 433.22 KB
cover.jpg 39.35 KB
Liên quan
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).mp3 186.02 MB
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).mp3 157.48 MB
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).mp3 930.15 MB
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).mp3 122.48 MB
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).flac 158.45 MB
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).mp3 275.22 MB
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).mp3 151.37 MB
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).mp3 161.46 MB
CALDARA - 12 Sinfonie a quattro (1991, CPO) (320).ape 296.42 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us