Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
CD1/01. Blue Bash.mp3 33.07 MB
CD1/06. Some Of My Best Friends Are Blues.mp3 20.81 MB
CD1/02. The Sermon.mp3 19.12 MB
CD1/05. Goldfinger.mp3 17.32 MB
CD1/04. Who's Afraid of Virginia Wolf.mp3 12.86 MB
CD1/03. Mack The Knife.mp3 12.17 MB
CD1/07. Satin Doll.mp3 11.08 MB
CD1/cover.jpg 374.23 KB
CD2/01. Walk On The Wild Side.mp3 27.61 MB
CD2/09. Night In Tunisa.mp3 20.15 MB
CD2/06. When Johnny Comes Marching Home.mp3 19.14 MB
CD2/03. Back At The Chicken Shack.mp3 17.59 MB
CD2/02. More.mp3 16.90 MB
CD2/08. Satin Doll.mp3 16.41 MB
CD2/07. Delon's Blues.mp3 14.62 MB
CD2/04. I Got A Woman.mp3 10.61 MB
CD2/05. Organ Grinder's Swing.mp3 8.34 MB
CD2/cover.jpg 374.23 KB
covers/cover730.jpg 756.55 KB
covers/cover729.jpg 694.23 KB
covers/cover733.jpg 531.15 KB
covers/cover732.jpg 527.59 KB
Liên quan
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].ape 294.84 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].mp3 76.51 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].flac 758.87 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].flac 406.64 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].flac 420.27 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].flac 425.54 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].mp3 915.31 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].mp3 98.89 MB
2002.Jimmy Smith Trio - Paris Jazz Concert (Salle Pleyel 1965) (2CD) [320].flac 509.89 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us