Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/01. Try (Just A Little Bit Harder) - Janis Joplin.flac 24.65 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/02. Maybe - Janis Joplin.flac 21.88 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/03. One Good Man - Janis Joplin.flac 25.17 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/04. As Good As You've Been To This World - Janis Joplin.flac 35.07 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/05. To Love Somebody - Janis Joplin.flac 31.27 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/06. Kozmic Blues - Janis Joplin.flac 27.13 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/07. Little Girl Blue - Janis Joplin.flac 21.65 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/08. Work Me, Lord - Janis Joplin.flac 39.93 MB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.cue 1.72 KB
Disc 1 (I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!)/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.log 4.29 KB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/01. Raise Your Hand - Janis Joplin.flac 34.80 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/02. As Good As You've Been To This World - Janis Joplin.flac 40.78 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/03. To Love Somebody - Janis Joplin.flac 32.47 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/04. Summertime - Janis Joplin.flac 29.72 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/05. Try (Just A Little Bit Harder) - Janis Joplin.flac 32.89 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/06. Kozmic Blues - Janis Joplin.flac 29.59 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/07. Can't Turn You Loose - Janis Joplin.flac 27.47 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/08. Work Me Lord - Janis Joplin.flac 53.61 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/09. Piece Of My Heart - Janis Joplin.flac 32.51 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/10. Ball And Chain - Janis Joplin.flac 46.87 MB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/Janis Joplin - The Woodstock Experience.log 4.69 KB
Disc 2 (Recorded Live at Woodstock Aug. 17 1969)/The Woodstock Experience.cue 1.92 KB
freedom.h33t.txt 39.00 B
Liên quan
Janis Joplin - The Woodstock Experience 2009 [FLAC] [h33t] - Kitlope.mp3 128.44 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience 2009 [FLAC] [h33t] - Kitlope.flac 328.25 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience 2009 [FLAC] [h33t] - Kitlope.rar 136.13 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience 2009 [FLAC] [h33t] - Kitlope.flac 679.74 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience 2009 [FLAC] [h33t] - Kitlope.flac 723.76 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience 2009 [FLAC] [h33t] - Kitlope.flac 389.36 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience 2009 [FLAC] [h33t] - Kitlope.flac 587.47 MB
Janis Joplin - The Woodstock Experience 2009 [FLAC] [h33t] - Kitlope.mp3 128.44 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us