Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01 - Light and Lovely.flac 83.82 MB
02 - Straight, No Chaser.flac 76.50 MB
03 - Woody'n You.flac 56.33 MB
04 - Bingo Domingo.flac 28.20 MB
05 - I'll Remember April.flac 69.98 MB
booklet back.jpg 2.68 MB
booklet front.jpg 2.26 MB
The Tenor Scene.LOG 2.17 KB
The Tenor Scene_CDImage.CUE 756.00 B
The Tenor Scene_noncompliant.CUE 926.00 B
tray.jpg 961.90 KB
Liên quan
Eddie 'Lockjaw' Davis & Johnny Griffin - The Tenor Scene (1961, Prestige-OJC).flac 979.11 MB
Eddie 'Lockjaw' Davis & Johnny Griffin - The Tenor Scene (1961, Prestige-OJC).ape 531.37 MB
Eddie 'Lockjaw' Davis & Johnny Griffin - The Tenor Scene (1961, Prestige-OJC).flac 569.42 MB
Eddie 'Lockjaw' Davis & Johnny Griffin - The Tenor Scene (1961, Prestige-OJC).mp3 689.22 MB
Eddie 'Lockjaw' Davis & Johnny Griffin - The Tenor Scene (1961, Prestige-OJC).mp3 101.29 MB
Eddie 'Lockjaw' Davis & Johnny Griffin - The Tenor Scene (1961, Prestige-OJC).flac 2.04 GB
Eddie 'Lockjaw' Davis & Johnny Griffin - The Tenor Scene (1961, Prestige-OJC).mp3 100.97 MB
Eddie 'Lockjaw' Davis & Johnny Griffin - The Tenor Scene (1961, Prestige-OJC).flac 314.85 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us