Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01 - Move Over.flac 84.64 MB
02 - Cry Baby.flac 85.40 MB
03 - A Woman Left Lonely.flac 72.65 MB
04 - Half Moon.flac 83.55 MB
05 - Buried Alive In The Blues.flac 55.42 MB
06 - My Baby.flac 81.22 MB
07 - Me & Bobby McGee.flac 98.41 MB
08 - Mercedes Benz.flac 33.67 MB
09 - Trust Me.flac 72.28 MB
10 - Get It While You Can.flac 74.51 MB
INFO.txt 813.00 B
LP front.tif 36.05 MB
Liên quan
Janis Joplin - Pearl (VINYL) YERAYCITO MASTER SERIES.flac 1.95 GB
Janis Joplin - Pearl (VINYL) YERAYCITO MASTER SERIES.flac 1.11 GB
Janis Joplin - Pearl (VINYL) YERAYCITO MASTER SERIES.flac 1.64 GB
Janis Joplin - Pearl (VINYL) YERAYCITO MASTER SERIES.flac 658.98 MB
Janis Joplin - Pearl (VINYL) YERAYCITO MASTER SERIES.flac 911.77 MB
Janis Joplin - Pearl (VINYL) YERAYCITO MASTER SERIES.flac 639.27 MB
Janis Joplin - Pearl (VINYL) YERAYCITO MASTER SERIES.flac 1,011.86 MB
Janis Joplin - Pearl (VINYL) YERAYCITO MASTER SERIES.flac 1.09 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us