Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
CD1/01 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 1. Sinfonia.flac 10.87 MB
CD1/02 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 2. Aria. Dormi, o cara, e farmi il sonno.flac 7.54 MB
CD1/03 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 3. Recitativo. Così godea la mente.flac 1.74 MB
CD1/04 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 4. Aria. Deh, librate amoretti.flac 13.59 MB
CD1/05 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 5. Recitativo. Del sonno lusinghiero.flac 2.11 MB
CD1/06 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 6. Aria. La ragione, s'un'alma conseglia.flac 13.81 MB
CD1/07 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 7. Recitativo. Così sciolta da'lacci de' sui error.flac 2.92 MB
CD1/08 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 8. Allegro. Alle vittorie.flac 2.65 MB
CD1/09 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 9. Recitativo. Oimè, troppo importuno.flac 7.05 MB
CD1/10 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 10. Aria. In un bivio è il mio volere.flac 18.86 MB
CD1/11 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 11. Recitativo. Maddelena, nel cielo fissa la sguardo.flac 2.77 MB
CD1/12 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 12. Aria. Spera, consolati.flac 12.45 MB
CD1/13 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 13. Recitativo. Troppo dura è la legge.flac 3.37 MB
CD1/14 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 14. Aria. Fin che danzan le grazie sul viso.flac 19.64 MB
CD1/15 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 15. Recitativo. Germana, al ciel, deh, volgi.flac 9.15 MB
CD1/16 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 16. Aria. Non sdegna il ciel le lacrime.flac 16.32 MB
CD1/17 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 17. Recitativo. Omai spezza quel nodo.flac 5.48 MB
CD1/18 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 18. Aria. Pompe inutili.flac 26.45 MB
CD1/19 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 19. Recitativo. E voi, dorati crini.flac 11.61 MB
CD1/20 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 20. Aria. Il sentier ch'ora tu prendi.flac 12.93 MB
CD1/21 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 21. Recitativo. Maddalena, coraggio!.flac 3.26 MB
CD1/22 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 22. Aria. Dilenti non più vanto.flac 20.75 MB
CD1/23 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 23. Recitativo. Dell'anima tua grande.flac 2.79 MB
CD1/24 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 24. Aria. Vattene, corri, vola.flac 10.62 MB
CD1/25 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 25. Recitativo. Marta, ho risolto.flac 2.34 MB
CD1/26 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 26. Aria. Voglio piangere.flac 12.90 MB
CD1/27 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 27. Recitativo. A tuo dispetto, Amor Terreno.flac 1.66 MB
CD1/28 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 28. Duetto. La mia virtude.flac 12.10 MB
CD1/Maddalena ai piedi di Cristo (Disc 1).cue 8.73 KB
CD1/Maddalena ai piedi di Cristo (Disc 1).log 20.34 KB
CD1/Maddalena ai piedi di Cristo CD1.m3u 7.75 KB
CD2/01 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Sinfonia.flac 3.51 MB
CD2/02 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Donna Grande E Fastosa.flac 2.75 MB
CD2/03 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Parti, Che Di Virtu Il Gradito Splendor.flac 10.07 MB
CD2/04 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Cingan Pure Quest'Alma.flac 11.57 MB
CD2/05 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Chi Con Sua Cetra.flac 15.58 MB
CD2/06 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Maddalena, Deh, Ferma.flac 4.70 MB
CD2/07 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: In Lagrime Stemprato Il Cor Qui Cade.flac 16.87 MB
CD2/08 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Oh Ciel, Chi Vide Mai La Penitenza.flac 3.33 MB
CD2/09 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Ride Il Ciel E Gl'Astri Brillano.flac 11.93 MB
CD2/10 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: A Tuo Dispetto, Amor Terreno.flac 5.51 MB
CD2/11 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Me Ne Rido Di Tue Glorie.flac 12.74 MB
CD2/12 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Se Non Ho Forza A Superar Costei.flac 2.20 MB
CD2/13 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Orribili, Terribili.flac 10.37 MB
CD2/14 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Maddalena, Costanza.flac 6.00 MB
CD2/15 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: O Fortunate Lacrime.flac 16.94 MB
CD2/16 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Mio Dio, Mio Redentor.flac 2.88 MB
CD2/17 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Chi Drizzar Di Pianta Adulta.flac 12.52 MB
CD2/18 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: D'Esser Costante, O Mio Gesu, Non Temo.flac 4.38 MB
CD2/19 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Per Il Mar Del Pianto Mio.flac 17.19 MB
CD2/20 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: L'Atto Immenso Che, Uscito.flac 4.86 MB
CD2/21 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Del Senso Soggiogar.flac 10.87 MB
CD2/22 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Di Miei Dardi Possenti.flac 2.51 MB
CD2/23 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Da Quel Strale Che Stilla Veleno.flac 32.14 MB
CD2/24 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Sempre Dagl'Astri Scende.flac 4.37 MB
CD2/25 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Questi Sono Arcani Ignoti.flac 20.39 MB
CD2/26 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Cittadini Del Ciel.flac 2.96 MB
CD2/27 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Su, Lieti Festeggiate.flac 14.24 MB
CD2/28 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Voi, Che In Mirarmi Oppresso.flac 1.44 MB
CD2/29 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Voi Del Tartaro.flac 10.70 MB
CD2/30 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Va Dunque Maddalena.flac 5.94 MB
CD2/31 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 2: Chi Serva La Belta.flac 16.15 MB
CD2/Maddalena ai piedi di Cristo (Disc 2).cue 8.54 KB
CD2/Maddalena ai piedi di Cristo (Disc 2).log 21.80 KB
CD2/Maddalena ai piedi di Cristo CD2.m3u 7.58 KB
Scans/Booklet 001 Small.jpg 78.40 KB
Scans/Booklet 001.jpg 1.08 MB
Scans/Booklet 002-003.jpg 1.68 MB
Scans/Booklet 004-005.jpg 5.15 MB
Scans/Booklet 006-007.jpg 5.17 MB
Scans/Booklet 008-009.jpg 5.13 MB
Scans/Booklet 010-011.jpg 5.14 MB
Scans/Booklet 012-013.jpg 5.17 MB
Scans/Booklet 014-015.jpg 5.17 MB
Scans/Booklet 016-017.jpg 5.12 MB
Scans/Booklet 018-019.jpg 5.10 MB
Scans/Booklet 020-021.jpg 5.21 MB
Scans/Booklet 022-023.jpg 5.10 MB
Scans/Booklet 024-025.jpg 5.15 MB
Scans/Booklet 026-027.jpg 5.16 MB
Scans/Booklet 028-029.jpg 5.13 MB
Scans/Booklet 030-031.jpg 5.14 MB
Scans/Booklet 032-033.jpg 5.13 MB
Scans/Booklet 034-035.jpg 627.42 KB
Scans/Booklet 036-037.jpg 483.02 KB
Scans/Booklet 038-039.jpg 466.54 KB
Scans/Booklet 040-041.jpg 581.46 KB
Scans/Booklet 042-043.jpg 529.94 KB
Scans/Booklet 044-045.jpg 483.76 KB
Scans/Booklet 046-047.jpg 545.55 KB
Scans/Booklet 048-049.jpg 460.50 KB
Scans/Booklet 050-051.jpg 406.92 KB
Scans/Booklet 052-053.jpg 519.58 KB
Scans/Booklet 054-055.jpg 384.41 KB
Scans/Booklet 056-057.jpg 487.94 KB
Scans/Booklet 058-059.jpg 484.52 KB
Scans/Booklet 060-061.jpg 541.85 KB
Scans/Booklet 062-063.jpg 501.91 KB
Scans/Booklet 064-065.jpg 495.01 KB
Scans/Booklet 066-067.jpg 540.02 KB
Scans/Booklet 068-069.jpg 590.97 KB
Scans/Booklet 070-071.jpg 563.31 KB
Scans/Booklet 072-073.jpg 474.30 KB
Scans/Booklet 074-075.jpg 485.05 KB
Scans/Booklet 076-077.jpg 596.77 KB
Scans/Booklet 078-079.jpg 711.92 KB
Scans/Booklet 080-081.jpg 768.88 KB
Scans/Booklet 082-083.jpg 756.04 KB
Scans/Booklet 084.jpg 153.75 KB
Scans/Box Back.jpg 309.13 KB
Scans/Box Front.jpg 452.04 KB
Scans/CD1 Scan.jpg 326.58 KB
Scans/CD2 Scan.jpg 323.65 KB
Torrent downloaded from Demonoid.com.txt 47.00 B
Liên quan
Caldara #2.r00 6.05 GB
Caldara #2.avi 698.81 MB
Caldara #2.rar 134.85 MB
Caldara #2.zip 4.42 MB
Caldara #2.avi 568.83 MB
Caldara #2.7z 1.47 MB
Caldara #2.mkv 2.05 GB
Caldara #2.exe 312.48 MB
Caldara #2.avi 1.37 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us