Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
(01) Bird on a Wire.flac 18.90 MB
(02) Story of Isaac.flac 18.02 MB
(03) A Bunch of Lonesome Heros.flac 18.67 MB
(04) The Partisan.flac 19.04 MB
(05) Seems So Long Ago, Nancy.flac 18.75 MB
(06) The Old Revolution.flac 25.43 MB
(07) The Butcher.flac 17.05 MB
(08) You Know Who I Am.flac 18.49 MB
(09) Lady Midnight.flac 16.31 MB
(10) Tonight Will Be Fine.flac 20.27 MB
(11) Like a Bird (Bird on the Wire) (bonus track).flac 17.59 MB
(12) Nothing to One (You Know Who I Am) (bonus track).flac 10.96 MB
cover.jpg 6.12 KB
LC songs from a room.m3u 0.98 KB
Liên quan
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].flac 371.26 MB
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].flac 149.09 MB
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].flac 1.34 GB
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].flac 706.55 MB
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].m4a 89.90 MB
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].wav 367.08 MB
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].mp3 81.66 MB
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].rar 50.24 MB
Léonard COHEN - 1969 - Songs from a room [FLAC].wma 198.56 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us