Language:
wagner klemperer
Wagner Klemperer Vol. 3/OTTO KLEMPERER - KLEMPERER CONDUCTS MORE WAGNER.iso 1.90 GB
Wagner Klemperer Vol. 1/front.jpg 33.70 KB
Wagner Klemperer Vol. 1/OTTO KLEMPERER - KLEMPERER CONDUCTS WAGNER.iso 1.90 GB
Wagner Klemperer Vol. 1/Scans/booklet.jpg 483.74 KB
Wagner Klemperer Vol. 1/Scans/booklet.pdf 11.87 MB
...
back.jpg 3.18 MB
booklet.pdf 17.29 MB
front.jpg 7.48 MB
Otto Klemperer - as a Bach-Wagner conductor.cue 3.08 KB
Otto Klemperer - as a Bach-Wagner conductor.flac 249.33 MB
...
CD 1/01 - Ouvertuere.flac 54.07 MB
CD 1/03 - Act 1 - Scene 1 - 1 Lied des Steuermannes - Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer.flac 23.46 MB
CD 1/02 - Act 1 - Scene 1 - 1 Introduktion - Hojohe! Halloho!.flac 23.06 MB
CD 1/18 - Act 2 - Scene 1 - 4 Song, scene, ballad and chorus - Summ und brumm, du gutes Raedchen.flac 21.50 MB
CD 1/19 - Act 2 - Scene 1 - 4 Song, scene, ballad and chorus - Du boeses Kind, wenn du nicht spinnst.flac 15.29 MB
...
CD1/(01) [Otto Klemperer, Philharmonia Orchestra] Rienzi - Overture.flac 60.18 MB
CD1/(02) [Otto Klemperer, Philharmonia Orchestra] Tannhдuser - Overture.flac 73.83 MB
CD1/(03) [Otto Klemperer, Philharmonia Orchestra] Tannhдuser - Act III- Prelude.flac 34.32 MB
CD1/(04) [Otto Klemperer, Philharmonia Orchestra] Lohengrin - Act I- Prelude.flac 46.81 MB
CD1/(05) [Otto Klemperer, Philharmonia Orchestra] Lohengrin - Act III- Prelude.flac 17.10 MB
...
Der fliegende Holl鋘der - Overture (Klemperer).mp3 19.36 MB
Die Meistersinger von N黵nberg - Prelude (Klemperer).mp3 19.34 MB
Die Walkure- The Ride of the Valkyries (Solti).mp3 11.16 MB
G鰐terd鋗merung - Act III- Siegfried's Funeral March (Klemperer).mp3 13.54 MB
Gotterdammerung- Fliegt heim, ihr Raben! (Immolation Scene) (Solti).mp3 14.90 MB
...
CD1/(02)_[Otto_Klemperer,_Philharmonia_Orchestra]_Tannhдuser_-_Overture.mp3 33.84 MB
CD1/(08)_[Otto_Klemperer,_Philharmonia_Orchestra]_Parsifal_-_Act_I-__Prelude.mp3 30.04 MB
CD1/(01)_[Otto_Klemperer,_Philharmonia_Orchestra]_Rienzi_-_Overture.mp3 26.46 MB
CD1/(06)_[Otto_Klemperer,_Philharmonia_Orchestra]_Die_Meistersinger_von_Nьrnberg_-_Prelude.mp3 25.11 MB
CD1/(04)_[Otto_Klemperer,_Philharmonia_Orchestra]_Lohengrin_-_Act_I-_Prelude.mp3 22.79 MB
...
CD1/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD1.flac 387.57 MB
CD1/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD1.log 2.18 KB
CD1/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD1.cue 1.52 KB
CD2/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD2.flac 357.97 MB
CD2/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD2.log 2.14 KB
...
CDImage(ape).cue 1.91 KB
CDImage(wav).cue 1.91 KB
CDImage.ape 322.87 MB
Christa Ludwig, Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer.log 800.00 B
Documentation.pdf 9.92 MB
...
CD1/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD1.cue 1.52 KB
CD1/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD1.flac 387.57 MB
CD1/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD1.log 2.18 KB
CD2/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD2.cue 1.35 KB
CD2/Klemperer - Wagner - Orchestral Music CD2.flac 357.97 MB
...
Klemperer conducts Wagner.flac 2.66 GB
Wagner - Overtures and Orchestral Works (Otto Klemperer).rar.rar 778.93 MB
CD1Image(ape).cue 0.99 KB
CD1Image(wav).cue 0.99 KB
CD1Image.ape 222.84 MB
CD2Image(ape).cue 1.32 KB
CD2Image(wav).cue 1.32 KB
...
CD 1/CDImage.ape 324.90 MB
CD 1/CDImage.cue 2.74 KB
CD 1/Der Fliegende Hollander.log 0.99 KB
CD 2/CDImage.ape 348.67 MB
CD 2/CDImage.cue 3.17 KB
...
SAX2464A.jpg 1.37 MB
SAX2464B.jpg 1.38 MB
SAX2464Back.JPG 4.49 MB
SAX2464Front.JPG 9.43 MB
{uaoa} Klemperer conducts more Wagner.cue 645.00 B
...
01 - Der fliegende Holländer, WWV 63 Overture.flac 60.75 MB
02 - Der fliegende Holländer, WWV 63, Act 1 "Hojohe! Hallojo!" (Chorus, Daland, Steuermann).flac 27.16 MB
03 - Der fliegende Holländer, WWV 63, Act 1 "Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer" (Steuermann).flac 29.62 MB
04 - Der fliegende Holländer, WWV 63, Act 1 "Die Frist ist um" (Höllander).flac 13.02 MB
05 - Der fliegende Holländer, WWV 63, Act 1 "Wie oft in Meeres tiefsten Schlund" (Höllander).flac 13.86 MB
...
01. Der fliegende Holländer, WWV 63 Overture.flac 231.95 MB
41. Der fliegende Holländer, WWV 63, Act 3 Mein! Seht doch an! Sie tanzen gar! (Chorus, Steuermann).flac 133.26 MB
03. Der fliegende Holländer, WWV 63, Act 1 Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer (Steuermann).flac 123.25 MB
02. Der fliegende Holländer, WWV 63, Act 1 Hojohe! Hallojo! (Chorus, Daland, Steuermann).flac 107.85 MB
18. Der fliegende Holländer, WWV 63, Act 2 Summ und brumm, du gutes Rädchen (Chorus, Mary).flac 91.41 MB
...
01. Вагнер/1. Лоэнгрин. Прелюдия.mp3 21.28 MB
01. Вагнер/2. Тангейзер. Прелюдия.mp3 32.07 MB
01. Вагнер/3. Летучий голландец. Увертюра.mp3 24.94 MB
01. Вагнер/4. Нюрнбергские мейстерзингеры. Прелюдия.mp3 23.09 MB
01. Вагнер/5. Парсифаль. Прелюдия.mp3 33.28 MB
...
09 Taller Than Tall Trees.flac 18.72 MB
01 1 2 3 4.flac 9.74 MB
02 The Dirt.flac 15.57 MB
03 Ellipsis.flac 17.24 MB
04 Oak Tree.flac 15.14 MB
...
Covers/booklet 5.jpg 130.62 KB
Covers/booklet 2.jpg 122.17 KB
Covers/booklet 9.jpg 120.04 KB
Covers/booklet 8.jpg 114.83 KB
Covers/booklet 6.jpg 113.97 KB
...
[KB] Strangers in Prague 2 - Sc.4 (Jalil Jafar, Wagner Vittoria, Diego Lauzen, Jan Faust).mp4.mp4 374.82 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us