Language:
the kinks ludwig
17 - Celluloid Heroes.flac 154.56 MB
08 - 20th Century Man.flac 138.71 MB
14 - Superman.flac 137.20 MB
12 - Low Budget.flac 127.81 MB
05 - Lola.flac 120.90 MB
...
01 - David Watts.flac 12.57 MB
02 - Death Of A Clown.flac 14.14 MB
03 - Two Sisters.flac 9.85 MB
04 - No Return.flac 8.89 MB
05 - Harry Rag.flac 10.96 MB
...
Side 1.flac 715.28 MB
Side 2.flac 680.95 MB
Artworks/Side 2.jpg 1.35 MB
Artworks/Side 1.jpg 1.21 MB
Artworks/Back.jpg 920.58 KB
...
01 - Victoria.flac 38.15 MB
02 - Yes Sir, No Sir.flac 37.81 MB
03 - Some Mother's Son.flac 33.81 MB
04 - Drivin'.flac 32.84 MB
05 - Brainwashed.flac 25.80 MB
...
art/front.jpg 394.41 KB
art/inlay.jpg 333.45 KB
art/back.jpg 268.04 KB
art/cd.jpg 149.07 KB
art/i.txt 1.38 KB
...
1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/14 - Got Love If You Want It.mp3 8.56 MB
1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/21 - Louie, Louie (Bonus Track).mp3 6.79 MB
1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/22 - I Gotta Go Now (Bonus Track).mp3 6.64 MB
1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/02 - So Mystifying.mp3 6.63 MB
1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/04 - Long Tall Shorty.mp3 6.52 MB
...
2012 - The Kinks At The BBC CD1/folder.jpg 16.89 KB
2012 - The Kinks At The BBC CD1/The Kinks - The Kinks At The BBC CD1.accurip 5.33 KB
2012 - The Kinks At The BBC CD1/The Kinks - The Kinks At The BBC CD1.cue 5.01 KB
2012 - The Kinks At The BBC CD1/The Kinks - The Kinks At The BBC CD1.flac 357.54 MB
2012 - The Kinks At The BBC CD1/The Kinks - The Kinks At The BBC CD1.log 6.13 KB
...
art/Sleeve in.JPG 13.42 MB
art/Sleeve out.JPG 4.24 MB
art/side B.JPG 4.03 MB
art/side D.JPG 3.97 MB
art/side C.JPG 3.97 MB
...
Scans/Back.jpg 313.56 KB
Scans/Cover.jpg 505.36 KB
Scans/Cover2.jpg 489.22 KB
01 - Days.flac 19.31 MB
02 - Waterloo Sunset.flac 20.99 MB
...
VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS.VOB 46.31 MB
VTS_01_0.BUP 38.00 KB
VTS_01_0.IFO 38.00 KB
...
The Kinks - 1975 - Schoolboys In Disgrace/03.Education.mp3 16.43 MB
The Kinks - 1979 - Low Budget/13.Catch Me Now I'm Falling (Original Extended Edit _ Bonus Track).mp3 15.66 MB
The Kinks - 1969 - Arthur (2CD)/CD2/06.Australia (The Original Stereo Album).mp3 15.59 MB
The Kinks - 1969 - Arthur (2CD)/CD1/06.Australia (The Original Mono Album).mp3 15.37 MB
The Kinks - 1974 - Preservation Act 2/12.Nobody Gives.mp3 15.11 MB
...
The Kinks - The Kink Kontroversy [Deluxe] - Disc 2 [smb]/04 Mr. Reporter.mp3 9.10 MB
The Kinks - The Kink Kontroversy [Deluxe] - Disc 1 [smb]/01 Milk Cow Blues.mp3 8.57 MB
The Kinks - The Kink Kontroversy [Deluxe] - Disc 2 [smb]/08 I'm Not Like Everybody Else.mp3 8.18 MB
The Kinks - The Kink Kontroversy [Deluxe] - Disc 2 [smb]/03 I'm Not Like Everybody Else.mp3 8.05 MB
The Kinks - The Kink Kontroversy [Deluxe] - Disc 2 [smb]/02 Sittin' On My Sofa.mp3 7.23 MB
...
Artwork/Back.jpg 626.48 KB
Artwork/CD.jpg 289.25 KB
Artwork/Folder-1 [Front].jpg 0.99 MB
Artwork/Folder-2.jpg 420.89 KB
Artwork/Folder-3.jpg 394.11 KB
...
Artwork/Booklet 02-03.jpg 3.00 MB
Artwork/Booklet 04-05.jpg 3.87 MB
Artwork/Booklet 06-07.jpg 3.84 MB
Artwork/Booklet 08-09.jpg 3.65 MB
Artwork/Booklet 10-11.jpg 3.83 MB
...
Compilation Albums/1972 - The Kink Kronikles (2CD)/CD1/01 - Victoria.mp3 8.43 MB
Compilation Albums/1972 - The Kink Kronikles (2CD)/CD1/02 - The Village Green Preservation Society.mp3 6.45 MB
Compilation Albums/1972 - The Kink Kronikles (2CD)/CD1/03 - The Berkely Mews.mp3 6.11 MB
Compilation Albums/1972 - The Kink Kronikles (2CD)/CD1/04 - Holiday In Waikiki.mp3 6.37 MB
Compilation Albums/1972 - The Kink Kronikles (2CD)/CD1/05 - Willesden Green.mp3 5.64 MB
...
01-Studio Albums/1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/Cover/Front.jpg 1.12 MB
01-Studio Albums/1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/Cover/Back.jpg 921.49 KB
01-Studio Albums/1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/14 - Got Love If You Want It.mp3 8.56 MB
01-Studio Albums/1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/21 - Louie, Louie (Bonus Track).mp3 6.79 MB
01-Studio Albums/1964 - Kinks (2004 CD Re-issue)/22 - I Gotta Go Now (Bonus Track).mp3 6.64 MB
...
THE KINKS IN CONCERT.avi.avi 185.65 MB
17 Lola.flac 21.63 MB
18 Apeman.flac 21.11 MB
16 Victoria.flac 20.68 MB
14 Days.flac 17.27 MB
13 Wonderboy.flac 16.64 MB
...
00. Playlist.m3u 369.00 B
A1. Everybody's A Star (Starmaker).flac 19.12 MB
A2. Ordinary People.flac 123.05 MB
A3. Rush Hour Blues.flac 167.19 MB
A4. Nine To Five.flac 69.29 MB
...
01 20th Century Man.flac 125.75 MB
12 Muswell Hillbilly.flac 104.79 MB
06 Complicated Life.flac 83.73 MB
13 Lavender Lane.flac 80.42 MB
19 Acute Schizophrenia Paranoia Blues (BBC Peel Session).flac 79.82 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us