Language:
prime loops future trap
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - Ableton Users.txt 2.17 KB
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - Facebook.url 123.00 B
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - License.txt 1.11 KB
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - Uncover.pdf 3.50 MB
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - Website.url 121.00 B
...
Prime Loops Neuro Trap MULTiFORMAT.rar 1.06 GB
AIFF/Song Kits/Bpm72_Am_DoomOfTheDead/Bpm72_Am_DoomOfTheDead_ZombieChainz.aiff 6.84 MB
AIFF/Song Kits/Bpm72_Am_DoomOfTheDead/Bpm72_Am_DoomOfTheDead_Synth02.aiff 6.84 MB
AIFF/Song Kits/Bpm72_Am_DoomOfTheDead/Bpm72_Am_DoomOfTheDead_SynthBells.aiff 6.84 MB
AIFF/Song Kits/Bpm72_Am_DoomOfTheDead/Bpm72_Am_DoomOfTheDead_ZombieVox.aiff 6.84 MB
WAV/Song Kits/Bpm72_Am_DoomOfTheDead/Bpm72_Am_DoomOfTheDead_ZombieChainz.wav 6.84 MB
...
DISCOVER.nfo 11.40 KB
dis-primlht.sfv 363.00 B
dis-primlht.rar 100.00 MB
dis-primlht.r08 89.80 MB
dis-primlht.r07 100.00 MB
...
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - Ableton Users.txt 2.17 KB
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - Facebook.url 123.00 B
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - License.txt 1.11 KB
Ableton.Live.Pack/Prime Loops - Website.url 121.00 B
Acid.Wav/Drum Loops [No Kick]/Bpm75_HolyTrap_Top01.wav 844.54 KB
...
Ableton Live Pack/Phantom Trap.alp 292.63 MB
Acid Loops/Basslines/Bpm050_Bm_HeavyBeatin_Bass.wav 4.93 MB
Acid Loops/Basslines/Bpm055_Am_SweetTalk_Bass.wav 4.48 MB
Acid Loops/Basslines/Bpm066_Em_Trapt_Bass.wav 3.73 MB
Acid Loops/Basslines/Bpm066_Em_Trapt_Bass_var01.wav 3.73 MB
...
DISCOVER.nfo 11.86 KB
dis-primlzt.r00 100.00 MB
dis-primlzt.r01 100.00 MB
dis-primlzt.r02 100.00 MB
dis-primlzt.r03 100.00 MB
...
Mixed One-Shots/Synths/DigitalWindNoise_Synth.wav 5.74 MB
SFX Loops/Bpm75_Doom_SFX.wav 4.93 MB
Mixed One-Shots/SFX/Fuzz_SFX.wav 4.10 MB
Mixed One-Shots/SFX/Wobbly_SFX.wav 4.10 MB
Mixed One-Shots/SFX/Robot_SFX.wav 4.10 MB
...
SFX/Riser02.wav 10.26 MB
SFX/Riser19.wav 10.26 MB
SFX/Riser14.wav 10.26 MB
SFX/Riser12.wav 10.26 MB
SFX/Riser11.wav 10.26 MB
...
Future Drum Loops/Bpm165_Actuator_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_AlgorithmFix_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_Antigravity_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_Automaton_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_AutoPilot_Mix.wav 2.99 MB
...
DISCOVER.nfo 19.58 KB
dis-prmlpsnt.sfv 320.00 B
dis-prmlpsnt.rar 100.00 MB
dis-prmlpsnt.r09 86.77 MB
dis-prmlpsnt.r08 100.00 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.86 KB
dis-primlzt-wav.sfv 394.00 B
dis-primlzt-wav.rar 50.00 MB
dis-primlzt-wav.r04 6.84 MB
...
ACiD WAV/Electro Trap Basslines/Bpm140_F_Vibe_Bass.wav 7.04 MB
APPLE LOOPS/Electro Trap Basslines/Bpm140_F_Vibe_Bass.aiff 6.93 MB
ACiD WAV/Electro Trap Synths/Bpm145_Fm_LowFlow_Synth.wav 6.79 MB
ACiD WAV/Electro Trap Basslines/Bpm145_F_Tripa_Sub.wav 6.79 MB
APPLE LOOPS/Electro Trap Basslines/Bpm145_F_Tripa_Sub.aiff 6.69 MB
...
SFX/DevastatedAtmos_SFX03.wav 7.56 MB
SFX/DevastatedAtmos_SFX02.wav 6.45 MB
SFX/DevastatedAtmos_SFX01.wav 6.08 MB
Drum Loops/Bpm100_NeuroHop_Full05.wav 4.93 MB
SFX/MechaDowner_SFX03.wav 4.51 MB
...
[ ABLETON LiVE PACK ]/Neuro_Trap.alp 186.80 MB
[ ACiD WAV ]/808 Bass Loops/Bpm100_A_BoomSlide01_Bass.wav 2.47 MB
[ ACiD WAV ]/808 Bass Loops/Bpm100_A_BoomSlide02_Bass.wav 1.24 MB
[ ACiD WAV ]/808 Bass Loops/Bpm100_A_Brawler01_Bass.wav 2.47 MB
[ ACiD WAV ]/808 Bass Loops/Bpm100_A_Brawler02_Bass.wav 2.47 MB
...
DISCOVER.nfo 18.31 KB
dis-primlfg.r00 100.00 MB
dis-primlfg.r01 100.00 MB
dis-primlfg.r02 100.00 MB
dis-primlfg.r03 100.00 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.86 KB
dis-primlzt-refill.sfv 477.00 B
dis-primlzt-refill.rar 50.00 MB
dis-primlzt-refill.r06 30.31 MB
...
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - Apple Loops Users.txt 2.09 KB
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - Facebook.url 123.00 B
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - License.txt 1.11 KB
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - Uncover.pdf 3.50 MB
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - Website.url 121.00 B
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 12.02 KB
dis-primlpt.sfv 1.10 KB
dis-primlpt.rar 50.00 MB
dis-primlpt.r33 43.79 MB
...
pmlps235_acid/Bass Loops/MIDI/F_SimpleSub.mid 219.00 B
pmlps235_acid/Bass Loops/MIDI/F_Punchy.mid 183.00 B
pmlps235_acid/Bass Loops/MIDI/D_EpicGlide.mid 128.00 B
pmlps235_acid/Bass Loops/Bpm120_F_BassLoop.wav 4.11 MB
pmlps235_acid/Bass Loops/Bpm120_G_BassLoop.wav 4.11 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us