Language:
prime loops future trap
Future Drum Loops/Bpm165_Actuator_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_AlgorithmFix_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_Antigravity_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_Automaton_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_AutoPilot_Mix.wav 2.99 MB
...
ACiD WAV/Electro Trap Basslines/Bpm140_F_Vibe_Bass.wav 7.04 MB
APPLE LOOPS/Electro Trap Basslines/Bpm140_F_Vibe_Bass.aiff 6.93 MB
ACiD WAV/Electro Trap Synths/Bpm145_Fm_LowFlow_Synth.wav 6.79 MB
ACiD WAV/Electro Trap Basslines/Bpm145_F_Tripa_Sub.wav 6.79 MB
APPLE LOOPS/Electro Trap Basslines/Bpm145_F_Tripa_Sub.aiff 6.69 MB
...
SFX/DevastatedAtmos_SFX03.wav 7.56 MB
SFX/DevastatedAtmos_SFX02.wav 6.45 MB
SFX/DevastatedAtmos_SFX01.wav 6.08 MB
Drum Loops/Bpm100_NeuroHop_Full05.wav 4.93 MB
SFX/MechaDowner_SFX03.wav 4.51 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.86 KB
dis-primlzt-refill.sfv 477.00 B
dis-primlzt-refill.rar 50.00 MB
dis-primlzt-refill.r06 30.31 MB
...
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - Apple Loops Users.txt 2.09 KB
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - Facebook.url 123.00 B
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - License.txt 1.11 KB
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - Uncover.pdf 3.50 MB
Prime.Loops.Ultimate.Trap.Producer.AiFF/Apple.Loops/Prime Loops - Website.url 121.00 B
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 12.02 KB
dis-primlpt.sfv 1.10 KB
dis-primlpt.rar 50.00 MB
dis-primlpt.r33 43.79 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.94 KB
dis-primlutp-wav.sfv 453.00 B
dis-primlutp-wav.rar 50.00 MB
dis-primlutp-wav.r05 1.96 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.86 KB
dis-primlzt-rex.sfv 364.00 B
dis-primlzt-rex.rar 50.00 MB
dis-primlzt-rex.r03 26.75 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.94 KB
dis-primlutp-mpc.sfv 670.00 B
dis-primlutp-mpc.rar 50.00 MB
dis-primlutp-mpc.r12 17.59 MB
...
nfo.nfo 1.79 KB
mgn-prlotv.sfv 125.00 B
mgn-prlotv.rar 190.73 MB
mgn-prlotv.r03 81.91 MB
mgn-prlotv.r02 190.73 MB
...
Future Drum & Bass Drums.part05.rar 41.96 MB
Future Drum & Bass Drums.part02.rar 41.96 MB
Future Drum & Bass Drums.part03.rar 41.96 MB
Future Drum & Bass Drums.part04.rar 41.96 MB
Future Drum & Bass Drums.part01.rar 41.96 MB
...
ABLETON_LIVE_PACK/Essential_Trap_Bass_2.alp 340.13 MB
ACID_WAV/808 Kick Basslines/Bpm174_F_808KickBass16.wav 1.42 MB
ACID_WAV/808 Kick Basslines/Bpm174_F_808KickBass14.wav 1.42 MB
ACID_WAV/808 Kick Basslines/Bpm174_G_808KickBass14.wav 1.42 MB
ACID_WAV/808 Kick Basslines/Bpm174_G_808KickBass15.wav 1.42 MB
...
DSCV_ABLETON_LiVE_PACK/PL0393_ABLETON_Essential_Trap_And_Bass.alp 159.19 MB
DSCV_ACiD_WAV/808 Kick Basslines/Bpm174_F_Clean_KickBass02.wav 2.83 MB
DSCV_ACiD_WAV/808 Kick Basslines/Bpm174_F_Clean_KickBass01.wav 2.83 MB
DSCV_ACiD_WAV/808 Kick Basslines/Bpm174_G_Distorted_Buildup02.wav 1.42 MB
DSCV_ACiD_WAV/808 Kick Basslines/Bpm174_E_Distorted_Buildup01.wav 1.42 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.94 KB
dis-primlutp-live.sfv 459.00 B
dis-primlutp-live.rar 50.00 MB
dis-primlutp-live.r05 10.74 MB
...
Future Drum Loops/Bpm165_Cellular_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_Nanotech_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_Titan_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_Nexus6_Mix.wav 2.99 MB
Future Drum Loops/Bpm165_LazerFix_Mix.wav 2.99 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.94 KB
dis-primlutp-rex.sfv 484.00 B
dis-primlutp-rex.rar 50.00 MB
dis-primlutp-rex.r06 31.65 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.94 KB
dis-primlutp-refill.sfv 814.00 B
dis-primlutp-refill.rar 50.00 MB
dis-primlutp-refill.r15 28.50 MB
...
readme.txt 260.00 B
DISCOVER.nfo 11.86 KB
dis-primlzt-aiff.sfv 400.00 B
dis-primlzt-aiff.rar 50.00 MB
dis-primlzt-aiff.r04 5.55 MB
...
SFX/DevastatedAtmos_SFX03.wav 7.56 MB
SFX/DevastatedAtmos_SFX02.wav 6.45 MB
SFX/DevastatedAtmos_SFX01.wav 6.08 MB
Drum Loops/Bpm100_NeuroHop_Full05.wav 4.93 MB
Prime Loops Neuro Trap Demo.mp3 4.90 MB
...
TM DISCOVER.nfo 5.82 KB
DSCV_APPLE_LOOPS_AiFF/One Shots/Snares & Claps/Snare04.aiff 15.14 KB
DSCV_APPLE_LOOPS_AiFF/One Shots/Kick Click Layers/KickClickLayer02.aiff 15.22 KB
DSCV_REX/One Shots [WAV]/Snares & Claps/Snare04.wav 16.20 KB
DSCV_ACiD_WAV/One Shots/Snares & Claps/Snare04.wav 16.20 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us