Language:
photoshop cs6 up and runnung
readme.txt 256.00 B
altair-ktpcs6bap.sfv 1.03 KB
altair-ktpcs6bap.rar 14.31 MB
altair-ktpcs6bap.r32 10.72 MB
altair-ktpcs6bap.r31 14.31 MB
...
01_Basic_Concepts/01_08-v2b-PS6SelAndLayerMask.mp4 25.08 MB
01_Basic_Concepts/01_01-v2b-PS6SelAndLayerMask.mp4 16.37 MB
01_Basic_Concepts/01_03-v2b-PS6SelAndLayerMask.mp4 15.48 MB
01_Basic_Concepts/01_07-v2b-PS6SelAndLayerMask.mp4 8.77 MB
01_Basic_Concepts/01_06-v2b-PS6SelAndLayerMask.mp4 7.32 MB
...
12_Mixer_brushes.mp4 183.94 MB
13_Organizing_your_brushes.mp4 134.64 MB
10_Erodible_tip_brushes.mp4 131.32 MB
07_Creating_brushes.mp4 129.71 MB
02_What_is_in_a_brush-brush_options.mp4 129.10 MB
...
01_Introduction.mp4 22.07 MB
02_What_is_in_a_brush-brush_options.mp4 129.10 MB
03_5_types_of_brushes.mp4 118.89 MB
04_Brush_styles_part_1-Brush_tip_shape_and_shape_dynamics.mp4 105.52 MB
05_Brush_styles_part_2-Scattering,texture_and_dual_brushes.mp4 103.35 MB
...
12_Mixer_brushes.mp4 183.94 MB
13_Organizing_your_brushes.mp4 134.64 MB
10_Erodible_tip_brushes.mp4 131.32 MB
07_Creating_brushes.mp4 129.71 MB
02_What_is_in_a_brush-brush_options.mp4 129.10 MB
...
Adobe Photoshop CS6 Crack and Keygenn.exe.exe 504.50 KB
Photoshop CS6 Selections and Layer Masking Workshop.tgz 713.19 MB
Photoshop CS6 Crack and Patch.dll 4.14 MB
KelbyOne - Photoshop CS6 Brushes and Painting.tgz 1.41 GB
photoshop cs6 keygen and crack only.dll 4.37 MB
01. Getting Started with Photoshop/123495_XR15_01_01_introduction.mp4 8.47 MB
02. Getting Images into Photoshop/123495_XR15_02_01_importing_from_camera.mp4 9.60 MB
02. Getting Images into Photoshop/123495_XR15_02_02_bridge.mp4 19.45 MB
02. Getting Images into Photoshop/123495_XR15_02_03_raw.mp4 16.14 MB
02. Getting Images into Photoshop/123495_XR15_02_04_opening.mp4 4.31 MB
...
Exercise Files/Project_Files/Chapter 06/Collage DONE.psd 111.11 MB
02 - Getting Started with Photoshop/01 - Overview.mp4 19.52 MB
03 - Getting Images into Photoshop/01 - Importing images from a camera.mp4 17.19 MB
03 - Getting Images into Photoshop/02 - Using Adobe Bridge.mp4 39.80 MB
03 - Getting Images into Photoshop/03 - Using Camera Raw.mp4 38.53 MB
...
Lynda - Up and Running with Photoshop CS6.tgz 1.42 GB
Photoshop CS6 Unlocked - 101 Tips, Tricks, and Techniques, Second edition (The Must Have Photoshop Guide For Web Designers).tgz 69.03 MB
The Photoshop CS6 Book - Master Every New Feature and Tool.tgz 48.89 MB
Techniques.part3.rar 1,024.00 MB
Techniques.part1.rar 1,024.00 MB
Techniques.part2.rar 1,024.00 MB
Techniques.part4.rar 1,024.00 MB
Techniques.part5.rar 1,024.00 MB
...
Adobe Photoshop CS6 Top 100 Simplified Tips and Trick.pdf 130.95 MB
Photoshop.CS6.and.Lightroom.pdf.pdf 95.41 MB
Photoshop Image Editing Genius Guide Vol. 2 - Over 350+ Essential Tips + Packed with Guides for PhotoShop CS6 and CC.tgz 30.49 MB
Lynda - Up and Running with Illustrator CS6.tgz 402.82 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us