Language:
oboe
Oboe Concertos CD 1/14 - Allegro Spirituoso.flac 37.16 MB
Oboe Concertos CD 1/15 - Largo.flac 36.24 MB
Oboe Concertos CD 1/1 - Allegro aperto.flac 34.02 MB
Oboe Concertos CD 1/2 - Andante ma non troppo.flac 30.64 MB
Oboe Concertos CD 1/12 - Adagio.flac 29.23 MB
...
01 Fantasy#1 A-Dur.m4a 16.28 MB
02 Fantasy#2 A-Moll.m4a 25.89 MB
03 Fantasy#3 H-Moll.m4a 20.31 MB
04 Fantasy#4 B-Dur.m4a 23.90 MB
05 Fantasy#5 C-Dur.m4a 25.69 MB
...
back(small).jpg 167.40 KB
back.JPG 325.52 KB
folder.jpg 98.94 KB
front.JPG 466.36 KB
info.txt 587.00 B
...
CD/1993-Antonio Vivaldi-Oboe Concertos.cue 5.08 KB
CD/artist.jpg 106.99 KB
CD/back.jpg 57.20 KB
CD/EAC-Antonio Vivaldi-Oboe Concertos.cue 4.13 KB
CD/folder.jpg 44.42 KB
...
01. Concerto No.2 in C major for oboe & orchestra - Allegro.mp3 19.32 MB
02. Concerto No.2 in C major for oboe & orchestra - Adagio.mp3 3.66 MB
03. Concerto No.2 in C major for oboe & orchestra - Allegro.mp3 10.53 MB
04. Concerto No.3 in C major for oboe & orchestra - Allegro.mp3 13.03 MB
05. Concerto No.3 in C major for oboe & orchestra - Adagio.mp3 9.55 MB
...
1969 Oboe Concertos (P.Periot, C.Simone-I Solisti Veneti).cue 3.56 KB
1969 Oboe Concertos (P.Periot, C.Simone-I Solisti Veneti).flac 340.67 MB
1969 Oboe Concertos (P.Periot, C.Simone-I Solisti Veneti).log 11.84 KB
artist.jpg 216.83 KB
back.jpg 40.75 KB
...
01 - Bach - Violin concerto in Gm - BVW1056 - 01.mp3 5.36 MB
02 - Bach - Violin concerto in Gm - BVW1056 - 02 Largo.mp3 3.88 MB
03 - Bach - Violin concerto in Gm - BVW1056 - 03 Presto.mp3 4.54 MB
04 - Bach - Violin & Oboe conc - BVW1060 - 01 Allegro.mp3 6.91 MB
05 - Bach - Violin & Oboe conc - BVW1060 - 02 Adagio.mp3 6.75 MB
...
CD/07-Konzert fuer Klarinette und Orchester-I.Allegro.flac 52.85 MB
CD/09-Konzert fuer Klarinette und Orchester-III.Rondo.Allegro.flac 37.74 MB
CD/04-Konzert fuer Oboe und Orchester-I.Allegro aperto.flac 31.75 MB
CD/05-Konzert fuer Oboe und Orchester-II.Adagio non troppo.flac 30.20 MB
CD/06-Konzert fuer Oboe und Orchester-III.Rondo.Allegretto.flac 25.89 MB
...
covers/04-05.jpg 2.93 MB
covers/booklet cover-08.jpg 2.82 MB
covers/06-07.jpg 2.80 MB
covers/02-03.jpg 2.16 MB
covers/front.jpg 1.59 MB
...
Aho - Oboe Concerto; Oboe Sonata.flac 270.03 MB
19 Adagio Sol Mineur (G Minor).mp3 23.16 MB
02 Adagio (Concerto Pour Hautbois En Re Mineur; D Moll Opus IX №2).mp3 13.87 MB
04 Allegro (Concerto Pour Deux Hautbois En Fa Majeur; F-Dur Opus IX №3).mp3 11.05 MB
17 Adagio (Concerto Pour Hautbois En Si Bemol Majeur; B Dur Opus IX №11).mp3 9.30 MB
01 Allegro (Concerto Pour Hautbois En Re Mineur; D Moll Opus IX №2).mp3 8.89 MB
...
CD/Vladimir Kurlin - Concertos for Oboe and Orchestra.flac 276.67 MB
CD/Vladimir Kurlin - Concertos for Oboe and Orchestra.cue 1.88 KB
COVERS/cover.tif 16.76 MB
COVERS/back.tif 9.22 MB
COVERS/incover.tif 2.09 MB
...
01 Bach_ Oboe Concerto In F, BWV 105.mp3 11.35 MB
03 Bach_ Oboe Concerto In F, BWV 105.mp3 9.24 MB
04 Bach_ Oboe Concerto In D Minor, B.mp3 8.40 MB
08 Bach_ Harpsichord Concerto In A,.mp3 7.05 MB
09 Bach_ Harpsichord Concerto In A,.mp3 6.52 MB
...
CD_1/J. Anderson, S. Wright Philharmonia Orchetsra - Cimarosa's Oboe Concerto - Albinoni, Macello & Vivaldi Concerti.ape 293.74 MB
covers/04-05.jpg 2.93 MB
covers/booklet cover-08.jpg 2.82 MB
covers/06-07.jpg 2.80 MB
covers/02-03.jpg 2.16 MB
...
Covers/back.tif 9.22 MB
Covers/cover.tif 14.02 MB
Covers/incover.tif 263.20 KB
CDImage.ape 264.09 MB
CDImage.cue 2.03 KB
...
C.P.E.Bach, Mozart, Lebrun - Oboe Concertos - Goodwin, Pinnock (91,AP).ape 256.79 MB
Artwork/booklet01.jpg 644.22 KB
Artwork/back.jpg 555.25 KB
Artwork/booklet05.jpg 462.70 KB
Artwork/booklet04.jpg 423.02 KB
Artwork/booklet03.jpg 422.83 KB
...
Playlists/Konzert fuer Fagott und Orchester B-dur, KV 191 (186e).m3u 213.00 B
Playlists/Konzert fuer Klarinette und Orchester A-dur, KV 622.m3u 204.00 B
Playlists/Konzert fuer Oboe und Orchester C-dur, KV 314 (285d).m3u 207.00 B
Scans/8.550345.jpg 358.51 KB
Scans/8.550345.pdf 755.01 KB
...
(01) «Clarinet Concerto in A major» I. Allegro.flac 58.09 MB
(03) III. Rondo- Allegro.flac 40.02 MB
(02) II. Adagio.flac 32.96 MB
(04) «Oboe Concerto in C major» I. Allegro aperto.flac 31.84 MB
(06) III. Rondo- Allegretto.flac 26.63 MB
...
Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD1/Zelenka - Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD1.cue 2.13 KB
Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD1/Zelenka - Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD1.flac 243.14 MB
Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD1/Zelenka - Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD1.log 3.73 KB
Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD2/Zelenka - Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD2.cue 1.98 KB
Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD2/Zelenka - Six Trio Sonatas For Oboe, Violin, & Continuo - Chamber Orchestra of Europe CD2.flac 232.19 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us