Language:
mingus montmartre flac
01 - Happy Birthday 1975 (rap).flac 3.45 MB
02 - God Must Be A Boogie Man.flac 16.83 MB
03 - Funeral (rap).flac 3.88 MB
04 - A Chair In The Sky.flac 28.60 MB
05 - The Wolf That Lives In Lindsey.flac 26.03 MB
...
1 II B.S..flac 30.77 MB
2 I X Love.flac 45.12 MB
3 Celia.flac 40.78 MB
4 Mood Indigo.flac 24.87 MB
5 Better Get Hit in Yo' Soul.flac 44.07 MB
...
01 Pithecanthropus Erectus.flac 40.58 MB
02 Profile of Jackie.flac 11.18 MB
03 Tonight at Noon.flac 26.10 MB
04 Haitian Fight Song.flac 43.82 MB
05 Reincarnation of a Lovebird.flac 32.00 MB
...
cd.jpg 5.50 KB
Charles Mingus - Mingus Dynasty.cue 1.39 KB
Charles Mingus - Mingus Dynasty.flac 346.52 MB
Charles Mingus - Mingus Dynasty.log 6.95 KB
cover 5.jpg 57.66 KB
...
CD1/01-Main Score Part 1.flac 38.61 MB
CD1/02-Percussion Discussion.flac 40.39 MB
CD1/03-Main Score Part 2.flac 26.89 MB
CD1/04-Started Melody.flac 62.03 MB
CD1/05-Better Get It In Your Soul.flac 56.03 MB
...
Artwork/Front.jpg 2.06 MB
Artwork/Inside.jpg 1.41 MB
Artwork/Back.jpg 832.61 KB
Artwork/Cd.jpg 726.49 KB
Artwork/Test - EAC.jpg 224.42 KB
...
Ben Webster - Live at The Jazzhus Montmartre, Vol. 1 (1998) [EAC-FLAC].flac 333.28 MB
1-Track A Solo Dancer.flac 146.34 MB
2-Track B Duete Solo Dancers.flac 148.36 MB
3-Track C Group Dancers.flac 153.07 MB
4-Medley Mode DTrio and Group .flac 400.59 MB
front.jpg 31.20 KB
...
Scans/digipack front.jpg 394.67 KB
Scans/digipack out.jpg 357.58 KB
Scans/front small.jpg 98.33 KB
01. Track A - Solo Dancer.flac 47.62 MB
02. Track B - Duet Solo Dancers.flac 47.53 MB
...
Charles Mingus - The Clown.cue 944.00 B
Charles Mingus - The Clown.flac 340.19 MB
Charles Mingus - The Clown.log 1.94 KB
mingus_1.jpg 4.40 MB
mingus_2.jpg 3.71 MB
...
01. Sunday.flac 43.86 MB
02. Willow Weep For Me.flac 39.41 MB
03. Exactly Like You.flac 45.39 MB
04. Old Folks.flac 43.97 MB
05. I Got Rhythm.flac 44.64 MB
...
01 Duke Ellington Medley.flac 110.19 MB
02 Orange Was The Color Of Her Dress, Then Blue Silk.flac 57.29 MB
03 Meditations On Integration.flac 105.71 MB
aucdtect.log 1.14 KB
Monterey 1964 back.jpg 234.78 KB
...
Artwork/Back.jpg 1.44 MB
Artwork/Booklet1.jpg 2.26 MB
Artwork/Booklet2.jpg 791.10 KB
Artwork/Booklet3.jpg 1.36 MB
Artwork/Booklet4.jpg 1.19 MB
...
01 - Peggy's Blue Skylight.flac 30.90 MB
02 - Self Portrait in Three Colors.flac 35.89 MB
03 - Nostalgia in Times Square.flac 24.56 MB
04 - I X Love.flac 31.35 MB
05 - Reincarnation of a Lovebird.flac 40.83 MB
...
2-Devil Woman.flac 404.16 MB
1-Hog Calling Blues.flac 320.59 MB
4-Ecclusiastics.flac 291.19 MB
5-Oh Lord Dont Let Them Drop T.flac 237.85 MB
7-Passions Of A Man.flac 203.13 MB
...
A1 - Money Jungle.flac 112.36 MB
B3 - Solitude.flac 102.61 MB
A3 - Very Special.flac 88.09 MB
B2 - Caravan.flac 84.21 MB
B1 - Wig Wise.flac 68.10 MB
...
01 Charles Mingus - Peggy's Blue Skylight (A).flac 111.20 MB
02 Charles Mingus - Parkeriana, Part One (A).flac 42.03 MB
03 Charles Mingus - Parkeriana, Part Two (A).flac 51.80 MB
04 Charles Mingus - Fables Of Faubus (A).flac 61.07 MB
The Jazz Workshop Concerts 1964-65 [Disc 2].cue 1.07 KB
...
scans/back.jpg 245.86 KB
scans/front.jpg 243.05 KB
scans/hhmntthmb.jpg 22.75 KB
scans/tracked_by_h33t_com.txt 23.00 B
01 The Camel.flac 33.12 MB
...
Artwork/1.jpg 191.35 KB
Artwork/2.jpg 190.80 KB
01 - Better Git Hit in Your Soul.flac 27.82 MB
02 - Goodbye, Pork Pie Hat.flac 37.63 MB
03 - Noddin Ya Head Blues.flac 55.34 MB
...
01 - Monk, Bunk & Vice Versa (Osmotin').flac 17.79 MB
02 - Peggy's Blue Skylight.flac 24.00 MB
03 - Wolverine Blues.flac 35.84 MB
04 - The Children's Hour of Dream.flac 45.18 MB
05 - Ballad (In Other Words, I Am Three).flac 54.01 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us