Language:
luis armstrong Plays W C Handy
Cover/L_A_-_Play_wc_handy-front.jpg 807.50 KB
Cover/L_A_-_Play_wc_handy-label_A.jpg 769.00 KB
Cover/L_A_-_Play_wc_handy-label_B.jpg 755.00 KB
Cover/L_A_-_Play_wc_handy-label_C.jpg 823.90 KB
Cover/L_A_-_Play_wc_handy-label_D.jpg 604.16 KB
...
A 24-96.flac 346.85 MB
A 24-96.png 601.77 KB
B 24-96.flac 408.93 MB
B 24-96.png 574.38 KB
C 24-96.flac 356.71 MB
...
Artwork/Booklet 2.png 10.11 MB
Artwork/Full cover.png 9.84 MB
Artwork/Booklet 6.png 9.76 MB
Artwork/Inside cover.png 8.74 MB
Artwork/Booklet 1.png 8.56 MB
...
Scans/back in.jpg 803.30 KB
Scans/back.jpg 920.23 KB
Scans/booklet out.jpg 1.20 MB
Scans/cd.jpg 500.85 KB
01 St. Louis Blues.flac 43.86 MB
...
Louis Armstrong - Plays W.C. Handy (mp3)/01. Louis Armstrong - St. Louis Blues.mp3 20.32 MB
Louis Armstrong - Plays W.C. Handy (mp3)/16. Louis Armstrong - Long Gone (from The Bowlin' Green) (Rehearsal Sequence).mp3 18.07 MB
Louis Armstrong - Plays W.C. Handy (mp3)/13. Louis Armstrong - Loveless Love (Rehearsal Sequence).mp3 13.62 MB
Louis Armstrong - Plays W.C. Handy (mp3)/14. Louis Armstrong - Hesitating Blues (Rehearsal Sequence).mp3 13.01 MB
Louis Armstrong - Plays W.C. Handy (mp3)/10. Louis Armstrong - Hesitating Blues.mp3 12.26 MB
...
Louis Armstrong And His All-Stars - Louis Armstrong Plays W. C. Handy.iso 3.09 GB
Artwork/Booklet 2.png 10.11 MB
Artwork/Full cover.png 9.84 MB
Artwork/Booklet 6.png 9.76 MB
Artwork/Inside cover.png 8.74 MB
...
art/jpg/Back.jpg 2.58 MB
art/jpg/Booklet 1.jpg 4.42 MB
art/jpg/Booklet 10.jpg 3.81 MB
art/jpg/Booklet 2.jpg 5.07 MB
art/jpg/Booklet 3.jpg 3.64 MB
...
D1 - Loveless Love (rehearsal sequence).flac 44.64 MB
A1 - St Louis Blues.flac 91.98 MB
C3 - Atlanta Blues.flac 47.69 MB
D2 - Hesitating Blues (rehearsal sequence).flac 56.04 MB
D3 - Alligator Story.flac 7.22 MB
...
Covers/Frequency.JPG 106.58 KB
Covers/Level.JPG 156.66 KB
Covers/Spectrum.JPG 196.98 KB
Covers/cb.jpg 7.33 MB
Covers/cf.jpg 7.35 MB
...
01 - St. Louis Blues.mp3 20.32 MB
16 - Long Gone (From The Bowlin' Green) (Rehearsal Sequence).mp3 18.07 MB
13 - Loveless Love (Rehearsal Sequence).mp3 13.62 MB
14 - Hesitating Blues (Rehearsal Sequence).mp3 13.01 MB
10 - Hesitating Blues.mp3 12.26 MB
...
01-louis_armstrong-st._louis_blues.mp3 7.53 MB
16-louis_armstrong-long_gone_(from_the_bowlin_green)_(rehersal_sequence)_(bonus).mp3 6.47 MB
13-louis_armstrong-loveless_love_(rehearsal_sequence)_(bonus).mp3 4.97 MB
14-louis_armstrong-hesitating_blues_(rehearsal_sequence)_(bonus).mp3 4.65 MB
05-louis_armstrong-long_gone_(from_the_bowlin_green).mp3 4.48 MB
...
Louis Armstrong 1986 Plays W.C. Handy side 1.flac 1.00 GB
Louis Armstrong 1986 Plays W.C. Handy side 2.flac 1,016.39 MB
Sample.flac 39.00 MB
Scan 300 dpi/Louis Armstrong 1986 Plays W.C. Handy LP back.JPG 5.04 MB
Scan 300 dpi/Louis Armstrong 1986 Plays W.C. Handy LP face.JPG 4.51 MB
...
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 01. Yellow Dog Blues.mp3 10.81 MB
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 02. Ole Miss.mp3 8.51 MB
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 03. Careless Love (Loveless Love).mp3 10.43 MB
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 04. Beale Street Blues.mp3 9.83 MB
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 05. Saint Louis Blues.mp3 10.23 MB
...
artwork/back.jpg 1.56 MB
artwork/booklet cover.jpg 2.71 MB
artwork/booklet_0001.jpg 551.38 KB
artwork/booklet_0002.jpg 928.03 KB
artwork/booklet_0003.jpg 1.13 MB
...
01_Aunt_Hagars_Blues.dff 255.23 MB
03_Harlem_Blues.dff 229.73 MB
02_St_Louis_Blues.dff 223.81 MB
04_Friendless_Blues.dff 208.87 MB
06_Way_Down_South.dff 197.90 MB
...
artwork/back.jpg 1.56 MB
artwork/booklet cover.jpg 2.71 MB
artwork/booklet_0001.jpg 551.38 KB
artwork/booklet_0002.jpg 928.03 KB
artwork/booklet_0003.jpg 1.13 MB
...
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 01. Yellow Dog Blues.flac 26.27 MB
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 02. Ole Miss.flac 17.05 MB
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 03. Careless Love (Loveless Love).flac 21.99 MB
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 04. Beale Street Blues.flac 24.66 MB
Anderson Cat - Plays W.C. Handy - 05. Saint Louis Blues.flac 25.84 MB
...
01-Bluesifying Joe Louis Walker.flac 26.92 MB
02-Cherry Red Wine Luther Allison with the Memphis Horns.flac 41.08 MB
03-Low Down Dog Rod Piazza and the Mighty Flyers.flac 55.37 MB
04-Walking the Dog Rufus Thomas with Bonnie Raitt.flac 53.18 MB
05-Bad Love Deborah Coleman and Bernard Allison.flac 46.41 MB
...
11. St. Louis Blues (1-1922).mp3 6.97 MB
10. Livery Stable Blues (9-25-1917).mp3 6.09 MB
08. Bunch O Blues (9-24-1917).mp3 5.41 MB
06. Moonlight Blues (9-22-1917).mp3 5.29 MB
12. Yellow Dog Blues (1-1922).mp3 5.21 MB
...
W.C.Handy-LovelessLove.mp3 2.81 MB
W.C.Handy-LovelessLove.ogg 735.01 KB
W.C.Handy-LovelessLove.png 11.91 KB
W.C.Handy-LovelessLove_64kb.m3u 87.00 B
W.C.Handy-LovelessLove_64kb.mp3 1.40 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us