Language:
janis joplin peal quad vinyl
_artwork/pearl_1.jpg 202.75 KB
_artwork/pearl_2.jpg 211.77 KB
_artwork/pearl_b.jpg 211.59 KB
_artwork/pearl_f.jpg 131.17 KB
01 - Move Over.flac 21.96 MB
...
Janis Joplin - Pearl (Quad Reel to DVDA-V).iso 2.54 GB
Janis Joplin - Pearl (Quad Reel to DVDA-V).ISO 2.51 GB
Janis Joplin - Pearl back.bmp 7.06 MB
Janis Joplin - Pearl front.bmp 5.74 MB
Janis Joplin - Pearl inside.bmp 5.74 MB
Janis Joplin - Pearl disc.bmp 5.56 MB
...
A1 Move Over.flac 146.06 MB
A2 Cry Baby.flac 152.96 MB
A3 A Woman Feel Lonely.flac 131.69 MB
A4 Half Moon.flac 151.87 MB
A5 Buried Alive In The Blues.flac 96.50 MB
...
01 - Move Over.flac 21.97 MB
02 - Cry Baby.flac 23.63 MB
03 - A Woman Left Only.flac 19.92 MB
04 - Half Moon.flac 23.53 MB
05 - Buried Alive In The Blues.flac 15.17 MB
...
Janis Joplin - Pearl - side 1.flac 380.86 MB
Janis Joplin - Pearl - side 2.flac 359.46 MB
pics/LP back.tif 36.05 MB
pics/LP front.tif 36.05 MB
pics/LP label 1.tif 22.80 MB
...
Janis Joplin - Joplin In Concert - side 4.flac 480.90 MB
Janis Joplin - Joplin In Concert - side 2.flac 374.14 MB
Janis Joplin - Joplin In Concert - side 1.flac 349.63 MB
Janis Joplin - Joplin In Concert - side 3.flac 322.19 MB
pics/gatefold.tif 76.23 MB
...
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/01 - Bye, Bye Baby.flac 56.01 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/02 - Easy Rider.flac 49.99 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/03 - Intruder.flac 52.56 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/04 - Light Is Faster Than Sound.flac 54.58 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/05 - Call On Me.flac 54.22 MB
...
01 - Move Over.flac 84.64 MB
02 - Cry Baby.flac 85.40 MB
03 - A Woman Left Lonely.flac 72.65 MB
04 - Half Moon.flac 83.55 MB
05 - Buried Alive In The Blues.flac 55.42 MB
...
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Front.jpg 7.03 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Inlay.jpg 6.34 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Back.jpg 3.99 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/OBI.jpg 2.36 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Disc.jpg 2.02 MB
...
Covers/cb.jpg 5.69 MB
Covers/cf.jpg 4.94 MB
Covers/label.jpg 1.21 MB
F.jpg 207.11 KB
Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! 1969.cue 1.01 KB
...
1337x.Org.txt 26.00 B
Ball And Chain.mp3 18.41 MB
Bye, Bye Baby.mp3 6.13 MB
Cry Baby.mp3 9.15 MB
Down On Me.mp3 7.26 MB
...
VIDEO_TS/Downloaded from absolutetorrents.com.txt 80.00 B
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 12.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 28.98 MB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 70.00 KB
...
Art/Box_01.jpg 1.27 MB
Art/Box_02.jpg 505.04 KB
Art/Box_03.jpg 889.13 KB
Art/Box_04.jpg 533.11 KB
Art/Box_05.jpg 641.88 KB
...
Big Papi.nfo 4.01 KB
Folder.jpg 154.73 KB
Janis Joplin - Pearl [FLAC]/01 Janis Joplin & the Full Tilt Boogie Band - Move Over.flac 24.15 MB
Janis Joplin - Pearl [FLAC]/02 Janis Joplin & the Full Tilt Boogie Band - Cry Baby.flac 25.39 MB
Janis Joplin - Pearl [FLAC]/03 Janis Joplin & the Full Tilt Boogie Band - A Woman Left Lonely.flac 21.15 MB
...
Big Brother And The Holding Co With Janis Joplin - Nine Hundred Nights DVDR PAL-ZoM.iso 4.37 GB
00. Janis Joplin - Farewell Song.m3u 653.00 B
01 - Tell Mama.flac 32.34 MB
02 - Magic Of Love.flac 18.10 MB
03 - Misery'N.flac 23.60 MB
04 - One Night Stand.flac 18.47 MB
...
JANISIAN.ISO 1.49 GB
Cover+Info/Janis Ian - Aftertones (Front).jpg 847.67 KB
Cover+Info/Janis Ian - Aftertones (Back).jpg 554.32 KB
Cover+Info/Janis Ian - Aftertones (Label).jpg 436.12 KB
Cover+Info/Info.txt 1.49 KB
...
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/14.Cry Baby [Alternate Version] [#].mp3 11.35 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/12.Me And Bobby McGee [Demo Version] [_].mp3 10.95 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/07.Me And Bobby McGee.mp3 10.36 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/16.Pearl [Instrumental] [#].mp3 10.19 MB
2005 - Pearl (Legacy Edition)/CD1/13.Move Over [Alternate Version] [#].mp3 10.13 MB
...
Janis Joplin - Janis, songbook.pdf 38.54 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us