Language:
james taylor best album
01 Copperline.m4a 4.07 MB
02 Shower the People.m4a 4.20 MB
03 Walking Man.m4a 3.29 MB
04 Never Die Young.m4a 4.08 MB
05 A Junkie's Lament.m4a 3.21 MB
...
01 Copperline.m4a 4.07 MB
02 Shower the People.m4a 4.20 MB
03 Walking Man.m4a 3.29 MB
04 Never Die Young.m4a 4.08 MB
05 A Junkie's Lament.m4a 3.21 MB
...
Cover/James Taylor - The Best Of James Taylor - CD By TntVillage.jpg 39.75 KB
Cover/James Taylor - You´ve Got A Friend (The Best Of) - Back By TntVillage.jpg 73.58 KB
Cover/James Taylor - You´ve Got A Friend (The Best Of) - Front By TntVillage.jpg 83.69 KB
(1) Something In The Way She Moves - Taylor, James.flac 13.35 MB
(10) How Sweet It Is (To Be Loved By You) - Taylor, James.flac 21.03 MB
...
01 Something In The Way She Moves.mp3 4.62 MB
02 Sweet Baby James.mp3 5.40 MB
03 Fire And Rain.mp3 6.42 MB
04 Country Road.mp3 6.59 MB
05 You've Got A Friend.mp3 8.50 MB
...
07 - SnowTime.mp3 13.35 MB
08 - Before This World - Jolly Springtime.mp3 12.82 MB
04 - Stretch Of The Highway.mp3 12.73 MB
06 - Watchin' Over Me.mp3 9.50 MB
09 - Far Afghanistan.mp3 9.38 MB
...
01 - Something in the Way She Moves - James Taylor.mp3 5.71 MB
02 - Sweet Baby James - James Taylor.mp3 6.26 MB
03 - Fire and Rain - James Taylor.mp3 7.43 MB
04 - Country Road - James Taylor.mp3 7.89 MB
05 - You've Got a Friend - James Taylor.mp3 9.32 MB
...
01.Something In The Way She Moves.mp3 6.00 MB
02.Sweet Baby James.mp3 7.01 MB
03.Fire And Rain.mp3 8.22 MB
04.Country Road (Single Version).mp3 8.46 MB
05.You've Got A Friend.mp3 10.70 MB
...
01 Winter Wonderland.flac 22.12 MB
02 Go Tell It on the Mountain.flac 21.91 MB
03 In the Bleak Midwinter.flac 24.05 MB
04 Baby, It's Cold Outside.flac 26.85 MB
05 Santa Claus Is Coming to Town.flac 17.98 MB
...
19 - Only a Dream in Rio.mp3 11.11 MB
14 - Steamroller [Live].mp3 10.42 MB
05 - You've Got a Friend.mp3 9.32 MB
18 - Up on the Roof.mp3 9.17 MB
12 - Shower the People.mp3 9.03 MB
...
James Taylor - Before This World [Deluxe Edition] Album 2015.zip.zip 105.79 MB
Samples/01-james_brown-introduction_to_james_brown-ftd.mp3 3.81 MB
Samples/08-james_brown-sex_machine-ftd.mp3 8.90 MB
Album Cover.jpg 46.91 KB
info.txt 1.47 KB
James Brown – Best Of Live At The Apollo 50th Anniversary 2013 Album Deluxe Edition 320kbs!.rar 61.70 MB
...
14.Steamroller Blues (Live).mp3 12.09 MB
19.Only A Dream In Rio.mp3 11.95 MB
12.Shower The People.mp3 10.80 MB
05.You've Got A Friend.mp3 10.70 MB
18.Up On The Roof.mp3 10.37 MB
...
James Taylor Gorilla 2013 Album Leak 265kbps.rar 67.21 MB
1. Holy Night (feat. Josiah Jojo Martin).mp3 1.71 MB
10. This Christmas (feat. Isaac Carree & Minon Bolton).mp3 5.53 MB
11. Fortune Kids Christmas Interlude.mp3 1.71 MB
12. I Believe Part 2 (feat. Zacardi Cortez & Shawn McLemore).mp3 6.93 MB
2. Christmas Time.mp3 6.93 MB
...
01 James Taylor - Winter Wonderland.mp3 8.39 MB
02 James Taylor - Go Tell It on the Mountain.mp3 8.86 MB
03 James Taylor - In the Bleak Midwinter.mp3 9.99 MB
04 James Taylor - Baby, It's Cold Outside.mp3 10.02 MB
05 James Taylor - Santa Claus Is Coming to Town.mp3 6.94 MB
...
01 Something in the Way She Moves.mp3 5.60 MB
02 Sweet Baby James.mp3 6.61 MB
03 Fire and Rain.mp3 7.82 MB
04 Country Road [Single Version].mp3 8.05 MB
05 You've Got a Friend.mp3 10.30 MB
...
James Taylor - Sweet Baby James (1970) (Full Album) HD__AAC_128k.m4a.m4a 31.57 MB
CD COVERS/acousticliveandrarities1front.jpg 149.35 KB
CD COVERS/jamestayloracosuticliverarities1back.jpg 777.56 KB
01 Fire & Rain.mp3 3.77 MB
02 Yesterday.mp3 2.82 MB
03 If I Needed Someone.mp3 3.14 MB
...
01. B-Boy Destroyer.mp3 0.99 MB
02. WTC II (FROM AFAR).mp3 5.55 MB
03. The Realness.mp3 1.60 MB
04. American Man.mp3 3.76 MB
05. Monkey Music.mp3 1.89 MB
...
James Taylor Quartet - Do Your Own Thing.cue 1.82 KB
James Taylor Quartet - Do Your Own Thing.flac 285.73 MB
James Taylor Quartet - Do Your Own Thing.log 6.73 KB
jtq - front.jpg 33.08 KB
scan/jtq - book back.jpg 1.84 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us