Language:
handel xerces
Handel - Messiah CD1 (Karl Richter LPO 1973) [통파일]/CDImage.flac 421.19 MB
Handel - Messiah CD1 (Karl Richter LPO 1973) [통파일]/CDImage.cue 2.74 KB
Handel - Messiah CD1 (Karl Richter LPO 1973) [통파일]/cd1.LOG 649.00 B
Handel - Messiah CD2 (Karl Richter LPO 1973) [통파일]/CDImage.flac 418.80 MB
Handel - Messiah CD2 (Karl Richter LPO 1973) [통파일]/CDImage.cue 5.70 KB
...
CDImage.ape 325.24 MB
COVERS/03.jpg 1.66 MB
COVERS/05.jpg 1.34 MB
COVERS/08.jpg 1.17 MB
COVERS/07.jpg 1.13 MB
...
Handel.avi 699.74 MB
CD 1/Handel - Messiah (CD 1) - Hickox.flac 316.85 MB
CD 2/Handel - Messiah (CD 2) - Hickox.flac 300.05 MB
booklet/12-13.jpg 1.51 MB
booklet/10-11.jpg 1.45 MB
booklet/16-17.jpg 1.44 MB
...
CD/Handel - Organ Concertos Op. 4.flac 252.31 MB
Scans/IMG_0007.jpg 963.43 KB
Scans/IMG_0003.jpg 930.89 KB
Scans/IMG_0006.jpg 916.39 KB
Scans/IMG_0004.jpg 845.48 KB
...
CD 1/15 He Was Despised.mp3 23.64 MB
CD 2/17 Behold, I tell you a mystery.mp3 20.60 MB
CD 1/02 Comfort Ye My People.mp3 15.10 MB
CD 1/06 Behold, A Virgin Shall Conceive.mp3 14.30 MB
CD 2/15 I know that my Redeemer liveth.mp3 13.39 MB
...
Scan/001.jpg 546.97 KB
Scan/002.jpg 533.09 KB
Scan/back.jpg 448.48 KB
Scan/cd.jpg 230.82 KB
Scan/front.jpg 359.29 KB
...
Artwork/01 - Booklet face & back.jpg 5.16 MB
Artwork/08 - Booklet pages 8 & 9.jpg 4.93 MB
Artwork/06 - Booklet pages 6 & 11.jpg 4.67 MB
Artwork/04 - Booklet pages 4 & 13.jpg 4.36 MB
Artwork/07 - Booklet pages 7 & 10.jpg 4.32 MB
...
cover01_front.jpg 1.36 MB
cover02_back.jpg 1.37 MB
desktop.ini 44.00 B
[1] - 01 - Messiah - Part I, Sinfony (Grave -- Allegro moderato).mp3 6.21 MB
[1] - 02 - Messiah - Part I, Accompagnato (Tenor)- Comfort ye my people.mp3 6.29 MB
...
EMI_MESSIAH_DVD_1/VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,024.00 MB
EMI_MESSIAH_DVD_1/VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,024.00 MB
EMI_MESSIAH_DVD_1/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,024.00 MB
EMI_MESSIAH_DVD_1/VIDEO_TS/VTS_01_5.VOB 1,024.00 MB
EMI_MESSIAH_DVD_1/VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,024.00 MB
...
Scans/Booklet.jpg 177.39 KB
Scans/Cover back.jpg 232.90 KB
Scans/Cover front.jpg 376.41 KB
01 - Dixit Dominus (Psalmus 109).flac 35.04 MB
02 - Virgam virtutis tuae.flac 17.18 MB
...
Artwork/back.jpg 98.46 KB
Artwork/cd.jpg 79.10 KB
Artwork/front.jpg 73.21 KB
esoteric_sleeve.jpg 0.99 MB
Frans Bruggen - Handel The Wind Instruments Sonatas.iso 2.87 GB
...
The Great Mr. Handel 1942.mkv 287.69 MB
01_handel_arias_from_rinaldo_orlando_rinaldo_venti_turbini.mp3 5.57 MB
02_handel_arias_from_rinaldo_orlando_rinaldo_cara_sposa.mp3 12.85 MB
03_handel_arias_from_rinaldo_orlando_rinaldo_abbruggio_avvampo_e_fremo.mp3 3.60 MB
04_handel_arias_from_rinaldo_orlando_rinaldo_i_un_incendio_fra_due_venti.mp3 5.63 MB
05_handel_arias_from_rinaldo_orlando_rinaldo_ogni_indugio_dun_amante.mp3 5.87 MB
...
CD1/Handel - Giulio Cesare in Egitto - Albert CD1.ape 191.15 MB
CD1/Handel - Giulio Cesare in Egitto - Albert CD1.cue 2.67 KB
CD1/Handel - Giulio Cesare in Egitto - Albert CD1.log 2.77 KB
CD2/Handel - Giulio Cesare in Egitto - Albert CD2.ape 318.43 MB
CD2/Handel - Giulio Cesare in Egitto - Albert CD2.cue 3.40 KB
...
The Very Best Of Haendel/cd 2/11 - handel - water music suite no. 1 in f major, hwv 348 vi. air.flac 10.35 MB
The Very Best Of Haendel/cd 2/17 - handel - messiah, hwv 56, part ii hallelujah.flac 18.17 MB
The Very Best Of Haendel/cd 2/01 - handel - solomon, hwv 67, act iii sinfonia, arrival of the queen of sheba.flac 17.03 MB
The Very Best Of Haendel/cd 2/09 - handel - concerto a due cori no. 3 in f major, hwv 334 iii. a tempo ordinario.flac 16.94 MB
The Very Best Of Haendel/cd 2/folder.jpg 34.71 KB
...
01 - I - Ouverture- Adagio E Staccato.flac 24.46 MB
02 - II - [Allegro]; Andante- [Allegro Da Capo].flac 35.09 MB
03 - III - [Allegro].flac 11.83 MB
04 - IV - Air.flac 12.67 MB
05 - V - [Menuet].flac 8.59 MB
...
01 - Music for the Royal Fireworks; Ouverture.flac 40.45 MB
02 - Music for the Royal Fireworks; Bourrée.flac 7.39 MB
03 - Music for the Royal Fireworks; La Paix.flac 12.13 MB
04 - Music for the Royal Fireworks; La Réjouissance.flac 10.84 MB
05 - Music for the Royal Fireworks; Minuet and Trio.flac 15.86 MB
...
Handel Niewiniątek - Trade of Innocents (2012) [BRRip] [XviD-MORS] [Lektor PL].avi.avi 700.46 MB
01. Suite No. 6 in F sharp minor - I. Prelude.mp3 4.35 MB
02. Suite No. 6 in F sharp minor - II. Largo.mp3 4.07 MB
03. Suite No. 6 in F sharp minor - III. Allegro.mp3 6.22 MB
04. Suite No. 6 in F sharp minor - IV. Gigue.mp3 6.55 MB
05. Suite No. 7 in G minor - I. Ouverture (Largo - Presto).mp3 10.44 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us