Language:
flac pavarotti duet
CD1 - Luciano Pavarotti/Che Gelida Manina.flac.flac 19.85 MB
CD1 - Luciano Pavarotti/E Serbata A Questo Acciaro.flac.flac 7.91 MB
CD1 - Luciano Pavarotti/Ella Mi fu Rapita! Parmi Veder Le Lagrime.flac.flac 15.28 MB
CD1 - Luciano Pavarotti/Fra Poco A Me Ricovero.flac.flac 10.34 MB
CD1 - Luciano Pavarotti/Il Padre Adorato..Al Qual Gelido Orror.flac.flac 10.78 MB
...
covers/back.jpg 779.92 KB
covers/front.jpg 1.29 MB
01. Luciano Pavarotti - Una Furtiva Lacrima.flac 23.63 MB
02. Luciano Pavarotti - Oh Meschina! Oh Fato Orrendo! Giusto Cielo Ah! Rispondete!.flac 17.94 MB
03. Luciano Pavarotti - Oh Fede Negar Potessi Agli Occhi Miei Quando Le Sere Al Placido.flac 24.24 MB
...
Pavarotti - Amore- Romantic Italian Love Songs - 01 - Nessum Dorma!.flac 15.22 MB
Pavarotti - Amore- Romantic Italian Love Songs - 02 - O Sole Mio.flac 17.89 MB
Pavarotti - Amore- Romantic Italian Love Songs - 03 - La Danza.flac 14.77 MB
Pavarotti - Amore- Romantic Italian Love Songs - 04 - La donna e mobile.flac 11.67 MB
Pavarotti - Amore- Romantic Italian Love Songs - 05 - M'appari tutt'amore.flac 15.33 MB
...
Disc 1/16 - Vogliatemi bene.flac 35.35 MB
Disc 1/15 - Viene la sera.flac 30.88 MB
Disc 1/08 - L'imperial Commissario.flac 15.46 MB
Disc 1/02 - Sorride Voxtro Onore ¿.flac 14.61 MB
Disc 1/06 - Ecco. Son giunte al sommo del pendio.flac 14.15 MB
...
01 - Adagio Con Amore.flac 23.97 MB
02 - Andantino.flac 17.71 MB
03 - Butterfly Waltz.flac 15.93 MB
04 - Canon in D.flac 22.37 MB
05 - Dream of Dreams.flac 19.15 MB
...
1979 - O Sole Mio - Favorite Neapolitan Songs/Pavarotti, Luciano - O Sole Mio - Favorite Neapolitan Songs.flac 225.73 MB
1979 - O Sole Mio - Favorite Neapolitan Songs/Pavarotti, Luciano - O Sole Mio - Favorite Neapolitan Songs.log 3.33 KB
1979 - O Sole Mio - Favorite Neapolitan Songs/Pavarotti, Luciano - O Sole Mio - Favorite Neapolitan Songs.cue 1.90 KB
1980 - Premieres - Giuseppe Verdi (Abbado; La Scala)/Luciano Pavarotti - Premieres (Giuseppe Verdi).flac 190.45 MB
1980 - Premieres - Giuseppe Verdi (Abbado; La Scala)/Luciano Pavarotti - Premieres (Giuseppe Verdi) - ape.CUE 1.76 KB
...
scan/1 - front_cover.jpg 1.43 MB
scan/2 - back_cover.jpg 1.31 MB
scan/booklet_1.jpg 1.39 MB
scan/booklet_2.jpg 1.52 MB
scan/booklet_3.jpg 1.47 MB
...
01 - Hands Up.flac 29.69 MB
02 - D.D.D.flac 31.30 MB
03 - Ma Ma Disco.flac 22.51 MB
04 - Bye Bye Bye.flac 29.57 MB
05 - Love Scene.flac 33.14 MB
...
명작(名作) Duet 1집 - 06. 여행스케치 - 운명.flac 34.90 MB
명작(名作) Duet 1집 - 09. 녹색시대 - 사랑을 할꺼야.flac 34.44 MB
명작(名作) Duet 1집 - 13. 이정석,조갑경 - 사랑의 대화.flac 33.03 MB
명작(名作) Duet 1집 - 10. 김현철,장필순 - 잊지말기로 해.flac 30.23 MB
명작(名作) Duet 1집 - 11. 최원석,김태영 - For You (패자부활전 삽입곡).flac 30.18 MB
...
CD1/01.Nessun Dorma.accurip 5.04 KB
CD1/01.Nessun Dorma.flac 14.93 MB
CD1/02.Che Gelida Manina (Your Tiny Hand Is Frozen).flac 21.94 MB
CD1/03.Questa O Quella.flac 8.77 MB
CD1/04.Parmi Veder Le Lagrime.flac 12.19 MB
...
01 La Donna E Mobile.flac 11.76 MB
02 Che Gelida Manina.flac 20.52 MB
03 E Lucevan Le Stelle.flac 13.04 MB
04 Nessun Dorma.flac 15.28 MB
05 Una Furtiva Lagrima.flac 18.58 MB
...
CD1/01 Very Early.flac 39.44 MB
CD1/03 Deja Vu.flac 39.30 MB
CD1/06 Bolivar Blues.flac 37.10 MB
CD1/05 Humpty Dumpty.flac 33.69 MB
CD1/02 How Insensitive.flac 31.14 MB
...
Disc 1/08 Scene 2 - III. Figlia... Mio padre.flac 28.75 MB
Disc 1/10 Scene 2 - V. Giovanni, ho dei rimorsi.flac 24.31 MB
Disc 1/12 Scene 2 - VII. Gualtier Malde... Caro nome.flac 24.08 MB
Disc 1/09 Scene 2 - IV. Ah, veglia, o donna.flac 22.50 MB
Disc 1/05 Scene 1 - IV. Ch'io gli parli.flac 21.14 MB
...
Art - 1 Pictures of All Folk Albums/013.jpg 1.40 MB
Art - 1 Pictures of All Folk Albums/017.JPG 1.19 MB
Art - 1 Pictures of All Folk Albums/015.JPG 927.13 KB
Art - 1 Pictures of All Folk Albums/016.JPG 708.17 KB
Art - 1 Pictures of All Folk Albums/014.jpg 80.87 KB
...
01. Brala moma kapini.flac 36.47 MB
02. Dragieva cheshma.flac 27.89 MB
03. Devoiko mari hubava.flac 26.77 MB
04. Na-na nai (Nane Coha).flac 15.19 MB
05. Chula baba.flac 22.03 MB
...
CD 1 - Nessun Dorma!/CD 1 - Nessun Dorma!.flac 347.64 MB
CD 1 - Nessun Dorma!/CD 1 - Nessun Dorma!.cue 1.90 KB
CD 2 - La Donna E Mobile/CD 2 - La Donna E Mobile.flac 332.40 MB
CD 2 - La Donna E Mobile/CD 2 - La Donna E Mobile.cue 1.69 KB
CD 3 - O Sole Mio/CD 3 - O Sole Mio.flac 353.67 MB
...
CD 1 of 2/02 Gira La Cote!; Perche Tarda La Luna .flac 30.77 MB
CD 1 of 2/07 Non Piangere, Liù!; Ah! Per L'ultima Volta!.flac 26.56 MB
CD 1 of 2/05 Fermo! Che Fai T'Arresta; Non Indugiare!.flac 25.60 MB
CD 1 of 2/01 ACT 1, SCENE 1- Popolo Di Pekino!; Indietro, Cani!.flac 24.77 MB
CD 1 of 2/10 O Mondo, O Mondo; O Tigre! O Tigre!.flac 23.61 MB
...
CD - 2/Donizetti - Lucia di Lammermoor CD2.flac 335.36 MB
CD - 1/Donizetti - Lucia di Lammermoor CD1.flac 296.05 MB
CD - 3/Donizetti - Lucia di Lammermoor CD3 (Bonus).flac 273.04 MB
Artwork/007.jpg 930.97 KB
Artwork/003, spine.jpg 854.83 KB
...
Artwork/Back.jpg 145.38 KB
Artwork/CD1.JPG 207.71 KB
Artwork/CD2.JPG 179.61 KB
Artwork/Front.JPG 23.91 KB
Artwork/booklet1.JPG 575.38 KB
...
Luciano.Pavarotti-The.Best.CD1/15. La fille du regiment, opera - Ah! mes amies, quel jour de fete!...Pour mon ame.flac 33.96 MB
Luciano.Pavarotti-The.Best.CD1/06. La boheme, opera - Che gelida manina.flac 22.06 MB
Luciano.Pavarotti-The.Best.CD1/11. Aida, opera - Se quel guerrier io fossi!....Celeste Aida.flac 19.24 MB
Luciano.Pavarotti-The.Best.CD1/02. L' elisir d'amore, opera- Una furtiva lagrima.flac 19.06 MB
Luciano.Pavarotti-The.Best.CD1/07. La boheme, opera - O soave fanciulla.flac 18.15 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us