Language:
digital tutors fundamentals of digital
1. Introduction and Project Overview.flv 7.86 MB
10. Weapon Concept introduction mapping the weapon's body.flv 32.55 MB
11. Weapon Concept applying grids to the body.flv 36.62 MB
12. Weapon Concept mapping the handle with perspective lines.flv 62.33 MB
13. Weapon Concept applying grids to the handle.flv 47.79 MB
...
Project_Files/Fundamentals of Digital Drawing in Photoshop.zip 22.41 MB
01. Introduction and course overview.mp4 7.52 MB
02. Basic types of lines.mp4 34.31 MB
03. Establishing form through gesture drawing.mp4 30.08 MB
04. Dont underestimate the power of scribbling.mp4 15.58 MB
...
10_Practical_application-construction.mp4 180.82 MB
09_Practical_application-action_and_rhythm.mp4 146.93 MB
11_Practical_application-detail_and_rendering.mp4 116.97 MB
05_Capturing_the_action_of_a_pose.mp4 112.94 MB
04_The_benifits_of_gesture_drawing.mp4 110.84 MB
...
CD1/agfpsmdt1.r00 14.31 MB
CD1/agfpsmdt1.r01 14.31 MB
CD1/agfpsmdt1.r02 14.31 MB
CD1/agfpsmdt1.r03 14.31 MB
CD1/agfpsmdt1.r04 14.31 MB
...
28. Weapon Concept finishing curved linework adding details.flv 72.00 MB
26. Weapon Concept continuing refined linework.flv 71.23 MB
29. Weapon Concept adding a thick outline and value.flv 67.35 MB
18. Weapon Concept drawing in the weapon's barrel.flv 66.66 MB
27. Weapon Concept refining curved linework.flv 65.59 MB
...
09_Working_with_large_bodies_of_type.flv 54.87 MB
10_Alignment_for_large_bodies_of_type.flv 53.82 MB
04_Evolution_of_letterforms_and_type_classifications.flv 50.12 MB
03_Continuing_to_examine_the_anatomy_of_letterforms.flv 45.16 MB
07_Line_spacing_explained.flv 39.43 MB
...
Digital Tutors - Fundamentals Of Digital Drawing.rar.rar 584.71 MB
DT.RealFlow.pm.part01.rar 95.37 MB
DT.RealFlow.pm.part02.rar 95.37 MB
DT.RealFlow.pm.part03.rar 95.37 MB
DT.RealFlow.pm.part04.rar 95.37 MB
DT.RealFlow.pm.part05.rar 95.37 MB
...
4. Drawing Contour Lines- Refining Shapes.flv 53.60 MB
16. Character Concept- Continuing Refined Linework.flv 51.65 MB
5. Drawing Countour Lines- Applying Contour Lines.flv 48.74 MB
18. Character Concept- Finishing Value.flv 47.73 MB
15. Character Concept- Begining Refined Linework.flv 42.92 MB
...
1.mp4 7.53 MB
10.mp4 12.61 MB
11.mp4 54.37 MB
12.mp4 60.93 MB
2.mp4 34.37 MB
...
CD1/tac-dtfrwr1.r17 14.31 MB
CD1/tac-dtfrwr1.r01 14.31 MB
CD1/tac-dtfrwr1.r02 14.31 MB
CD1/tac-dtfrwr1.r03 14.31 MB
CD1/tac-dtfrwr1.r04 14.31 MB
...
12.mp4 60.93 MB
11.mp4 54.37 MB
9.mp4 45.60 MB
7.mp4 43.56 MB
2.mp4 34.37 MB
...
Mac_Users_Read_Me.txt 278.00 B
media/1.mov 17.55 MB
media/10.mov 14.86 MB
media/11.mov 12.50 MB
media/12.mov 11.20 MB
...
digital tutors fundamentals of perspective drawing.txt 2.46 KB
dt-fundamentals.of.perspective.drawing.part01.rar 50.00 MB
dt-fundamentals.of.perspective.drawing.part02.rar 50.00 MB
dt-fundamentals.of.perspective.drawing.part03.rar 50.00 MB
dt-fundamentals.of.perspective.drawing.part04.rar 50.00 MB
...
media/1.mov 17.55 MB
media/10.mov 14.86 MB
media/11.mov 12.50 MB
media/12.mov 11.20 MB
media/13.mov 8.33 MB
...
Openmirrors.com_Digital-Tutors - Fundamentals of Typography.rar 361.24 MB
Chris Solomon, Toby Breckon - Fundamentals of Digital Image Processing.pdf.pdf 5.09 MB
John Greengo - Fundamentals of Digital Photography 2013 - Day 4.flv 2.12 GB
John Greengo - Fundamentals of Digital Photography 2013 - Day 1.flv 2.11 GB
John Greengo - Fundamentals of Digital Photography 2013 - Day 2.flv 2.07 GB
John Greengo - Fundamentals of Digital Photography 2013 - Day 3 Part 2.flv 1.77 GB
John Greengo - Fundamentals of Digital Photography 2013 - Day 5 Part 1.flv 1.11 GB
...
CreativeLive Fundamentals of Digital Photography with John Greengo Day 1.mp4.mp4 1.29 GB
[Upamanyu Madhow] Fundamentals of Digital Communication.pdf.pdf 2.87 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us