Language:
cher lloyd i wish
Cher Lloyd - I Wish (feat. T.I.).mp3 8.17 MB
Cher Lloyd ft. T.I - I Wish (2013.Pop).mp4 128.47 MB
Cher Lloyd Ft. T.I. - I Wish [Music Video] 720p [Sbyky].mp4.mp4 60.55 MB
Cher Lloyd Ft. T.I.-I Wish.mp3.mp3 3.23 MB
Cher Lloyd feat. T.I. - I Wish (AAC AVC 1080p).mp4.mp4 500.31 MB
Cher Lloyd Ft. T.I. - I Wish [Music Video] 1080p [Sbyky].mp4.mp4 127.55 MB
Cher Lloyd Feat T.I. - I Wish.mp3.mp3 8.16 MB
Cher Lloyd feat. T.I. - I Wish (Radio Edit) [Single 2013] CBR 320 KBPS (Blackhunter) [GRG].mp3.mp3 8.20 MB
Cher Lloyd feat_ T_I_ - I Wish.mp3.mp3 4.88 MB
Cher Lloyd Ft. T.I. - I Wish {2013 - Single}.mp3.mp3 8.20 MB
08 Killing It.mp3 7.16 MB
09 Goodnight.mp3 8.34 MB
10 M.F.P.O.T.Y.mp3 8.01 MB
11 Alone With Me.mp3 8.07 MB
07 Sweet Despair.mp3 8.03 MB
...
01 Just Be Mine.m4a 6.30 MB
02 Bind Your Love.m4a 7.01 MB
03 I Wish (feat. T.I.).m4a 6.82 MB
04 Sirens.m4a 7.88 MB
05 Dirty Love.m4a 6.46 MB
...
Cher Lloyd - Sorry I'm Late/10 M.F.P.O.T.Y.mp3 7.56 MB
Cher Lloyd - Sorry I'm Late/09 Goodnight.mp3 7.88 MB
Cher Lloyd - Sorry I'm Late/11 Alone With Me.mp3 7.62 MB
Cher Lloyd - Sorry I'm Late/Sorry I'm Late-Cher Lloyd.png 0.97 MB
Cher Lloyd - Sorry I'm Late/Sorry I'm Late.png 2.04 MB
...
1. 'Just Be Mine'.mp3 8.13 MB
10. 'M.F.P.O.T.Y.'.mp3 6.03 MB
11. 'Alone With Me'.mp3 1.05 MB
2. 'Bind Your Love'.mp3 6.86 MB
3. 'I Wish' ft. TI.mp3 5.16 MB
...
4. Sorry I'm Late - Sirens.mp3 7.28 MB
2. Sorry I'm Late - Bind Your Love.mp3 6.71 MB
3. Sorry I'm Late - I Wish (feat. T.I.).mp3 6.59 MB
6. Sorry I'm Late - Human.mp3 6.49 MB
9. Sorry I'm Late - Goodnight.mp3 6.38 MB
...
01 - Just Be Mine.mp3 7.50 MB
02 - Bind Your Love.mp3 8.29 MB
03 - I Wish (Feat. T.I.).mp3 8.13 MB
04 - Sirens.mp3 9.01 MB
05 - Dirty Love.mp3 7.60 MB
...
Cher Lloyd - Sorry I'm Late Album 320kbps.part01.rar 10.00 MB
Cher Lloyd - Sorry I'm Late Album 320kbps.part02.rar 10.00 MB
Cher Lloyd - Sorry I'm Late Album 320kbps.part03.rar 10.00 MB
Cher Lloyd - Sorry I'm Late Album 320kbps.part04.rar 10.00 MB
Cher Lloyd - Sorry I'm Late Album 320kbps.part05.rar 10.00 MB
...
Covers/Back.jpg 1.43 MB
Covers/CD.jpg 499.01 KB
Covers/Front.jpg 0.99 MB
01 - Just Be Mine.flac 24.18 MB
02 - Bind Your Love.flac 27.27 MB
...
1. 'Just Be Mine'.mp3 8.13 MB
10. 'M.F.P.O.T.Y.'.mp3 6.03 MB
11. 'Alone With Me'.mp3 1.05 MB
2. 'Bind Your Love'.mp3 6.86 MB
3. 'I Wish' ft. TI.mp3 5.16 MB
...
08 Killin' It.m4a 6.01 MB
09 Goodnight.m4a 6.94 MB
10 M.F.P.O.T.Y..m4a 6.87 MB
11 Alone With Me.m4a 6.94 MB
07 Sweet Despair.m4a 6.92 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us