Language:
cher closer dvd
01 - Cher - Woman's World.mp3 8.53 MB
02 - Cher - Take It Like A Man.mp3 9.62 MB
03 - Cher - My Love.mp3 8.15 MB
04 - Cher - Dressed To Kill.mp3 6.60 MB
05 - Cher - Red.mp3 7.17 MB
...
08 - Sirens.mp3 11.60 MB
12 - I Don't Have to Sleep To Dream (Bonus Track).mp3 10.77 MB
09 - Favorite Scars.mp3 10.17 MB
13 - Pride (Bonus Track).mp3 9.84 MB
02 - Take It Like a Man.mp3 9.58 MB
...
00-cher-closer_to_the_truth-cd-flac-2013-proof.jpg 3.59 MB
00-cher-closer_to_the_truth-cd-flac-2013.cue 1.77 KB
00-cher-closer_to_the_truth-cd-flac-2013.m3u 282.00 B
00-cher-closer_to_the_truth-cd-flac-2013.nfo 885.00 B
00-cher-closer_to_the_truth-cd-flac-2013.sfv 392.00 B
...
01 Woman's World.flac 30.12 MB
02 Take It Like A Man.flac 33.21 MB
03 My Love.flac 25.44 MB
04 Dressed To Kill.flac 21.75 MB
05 Red.flac 25.76 MB
...
Cher - Closer To The Truth (Deluxe Edition).flac 497.50 MB
Covers/cover_full.png 19.07 MB
Covers/cover_inside_full.png 17.80 MB
Covers/booklet7.png 10.73 MB
Covers/booklet8.png 10.73 MB
...
01 - Woman's World.mp3 8.49 MB
02 - Take It Like a Man.mp3 9.58 MB
03 - My Love.mp3 8.11 MB
04 - Dressed to Kill.mp3 6.56 MB
05 - Red.mp3 7.13 MB
...
Closer [DVD SCREENER] [SPANISH 2004] [www.pctorrent.com].avi 688.27 MB
01 Woman's World.mp3 8.52 MB
02 Take It Like a Man.mp3 9.61 MB
03 My Love.mp3 8.14 MB
04 Dressed to Kill.mp3 6.59 MB
05 Red.mp3 7.16 MB
...
12-I Don't Have To Sleep To Dream (Bonus Track).flac 57.14 MB
08-Sirens.flac 56.72 MB
09-Favorite Scars.flac 55.31 MB
13-Pride (Bonus Track).flac 54.05 MB
02-Take It Like A Man.flac 53.70 MB
...
08 - Sirens.mp3 11.44 MB
09 - Favorite Scars.mp3 10.16 MB
02 - Take It Like A Man.mp3 9.53 MB
06 - Lovers Forever.mp3 9.15 MB
10 - I Hope You Find It.mp3 8.67 MB
...
01. Woman's World.mp3 8.61 MB
02. Take It Like a Man.mp3 9.70 MB
03. My Love.mp3 8.23 MB
04. Dressed to Kill.mp3 6.67 MB
05. Red.mp3 7.25 MB
...
cd/08. Sirens.mp3 12.69 MB
cd/09. Favorite Scars.mp3 11.40 MB
cd/02. Take It Like A Man.mp3 10.78 MB
cd/06. Lovers Forever.mp3 10.40 MB
cd/10. I Hope You Find It.mp3 9.92 MB
...
Cher - Closer To The Truth.wav 683.60 MB
8. Closer to the Truth (Deluxe Version) - Sirens.mp3 9.32 MB
12. Closer to the Truth (Deluxe Version) - I Don't Have to Sleep To Dream (Bonus Track).mp3 8.67 MB
9. Closer to the Truth (Deluxe Version) - Favorite Scars.mp3 8.19 MB
13. Closer to the Truth (Deluxe Version) - Pride (Bonus Track).mp3 7.92 MB
2. Closer to the Truth (Deluxe Version) - Take It Like a Man.mp3 7.71 MB
...
08. Cher - Sirens.mp3 11.41 MB
09. Cher - Favorite Scars.mp3 10.12 MB
02. Cher - Take It Like A Man.mp3 9.50 MB
06. Cher - Lovers Forever.mp3 9.12 MB
10. Cher - I Hope You Find It.mp3 8.64 MB
...
00 - Cher - Closer To The Truth (Target Exclusive Edition).m3u 1.13 KB
01 - Woman's World.flac 30.05 MB
02 - Take It Like A Man.flac 33.13 MB
03 - My Love.flac 25.36 MB
04 - Dressed To Kill.flac 21.68 MB
...
01 Woman's World.mp3 8.47 MB
02 Take It Like a Man.mp3 9.55 MB
03 My Love.mp3 8.09 MB
04 Dressed to Kill.mp3 6.53 MB
05 Red.mp3 7.11 MB
...
01. Woman's World.mp3 8.60 MB
02. Take It Like A Man.mp3 9.68 MB
03. My Love.mp3 8.22 MB
04. Dressed To Kill.mp3 6.66 MB
05. Red.mp3 7.24 MB
...
01. Woman's World.mp3 8.61 MB
02. Take It Like a Man.mp3 9.70 MB
03. My Love.mp3 8.23 MB
04. Dressed to Kill.mp3 6.67 MB
05. Red.mp3 7.25 MB
...
01 - Woman's World.mp3 3.44 MB
02 - Take It Like A Man.mp3 3.85 MB
03 - My Love.mp3 3.28 MB
04 - Dressed To Kill.mp3 2.67 MB
05 - Red.mp3 2.89 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us