Language:
caldara parnassi
01. Trio sonata op. 1,1 en fa mayor - Grave.mp3 1.92 MB
02. Allegro.mp3 2.50 MB
03. Adagio.mp3 2.75 MB
04. Presto.mp3 2.59 MB
05. Chiaconna.mp3 6.59 MB
...
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Caldara-Cantate d'Amore SCANS/cover.jpg 466.95 KB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Caldara-Cantate d'Amore SCANS/tray.jpg 390.86 KB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Caldara-Cantate d'Amore SCANS/tracks.jpg 292.86 KB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -12 -Aria- Il duol.flac 25.86 MB
Caldara Antonio -Cantate d'Amore-flac/Antonio Caldara -Cantate d'Amore -23 -Aria- Ciglio sereno.flac 25.10 MB
...
Parnassi Musici - Guerrieri Sonate Di Violino.rar 92.18 MB
Allegri - Miserere; Pergolesi, Caldara - Stabat Mater.ape 255.71 MB
back.JPG 1.91 MB
front.JPG 1.00 MB
CD.JPG 578.85 KB
Allegri - Miserere; Pergolesi, Caldara - Stabat Mater.cue 5.14 KB
...
CD1/01 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 1. Sinfonia.flac 10.87 MB
CD1/02 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 2. Aria. Dormi, o cara, e farmi il sonno.flac 7.54 MB
CD1/03 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 3. Recitativo. Così godea la mente.flac 1.74 MB
CD1/04 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 4. Aria. Deh, librate amoretti.flac 13.59 MB
CD1/05 Caldara: Maddalena Ai Piedi Di Cristo - Part 1. No. 5. Recitativo. Del sonno lusinghiero.flac 2.11 MB
...
Track22.flac 28.99 MB
Track25.flac 23.59 MB
Track08.flac 17.03 MB
Track21.flac 14.20 MB
Track07.flac 11.81 MB
...
07. Track07.flac 39.38 MB
02. Track02.flac 38.91 MB
09. Track09.flac 35.24 MB
12. Track12.flac 30.67 MB
10. Track10.flac 26.89 MB
...
Scans/00.jpg 46.87 KB
Scans/Cencic01.jpg 1.81 MB
Scans/Cencic02.jpg 1.68 MB
Scans/Cencic03.jpg 1.79 MB
Scans/Cencic04.jpg 1.97 MB
...
CD/Caldara - Sonate a Violoncello Solo (1735).ape 359.12 MB
CD/Caldara - Sonate a Violoncello Solo (1735).cue 4.50 KB
CD/Caldara - Sonate a Violoncello Solo (1735).log 3.12 KB
Scans/Sonate a Violoncello Solo 21.jpg 1.56 MB
Scans/Sonate a Violoncello Solo 11.jpg 1.21 MB
...
CD/Caldara in Vienna - Forgotten castrato arias.ape 317.53 MB
CD/Caldara in Vienna - Forgotten castrato arias.cue 3.05 KB
CD/Caldara in Vienna - Forgotten castrato arias.log 2.15 KB
Scans/Caldara in Vienna 10.jpg 1.35 MB
Scans/Caldara in Vienna 22.jpg 1.09 MB
...
01. Trio Sonata op.1,1 in F major - Grave.mp3 3.57 MB
02. Trio Sonata op.1,1 in F major - Allegro.mp3 4.42 MB
03. Trio Sonata op.1,1 in F major - Adagio.mp3 4.99 MB
04. Trio Sonata op.1,1 in F major - Presto.mp3 4.85 MB
05. Chiacona op.2,12 in B flat major.mp3 12.02 MB
...
CD/01. Track01.flac 22.68 MB
CD/02. Track02.flac 38.91 MB
CD/03. Track03.flac 4.65 MB
CD/04. Track04.flac 22.85 MB
CD/05. Track05.flac 23.22 MB
...
8.554715_.jpg 89.04 KB
Artwork/8.554715-inlay.jpg 602.89 KB
Artwork/8.554715.jpg 485.50 KB
Artwork/8.554715.pdf 3.75 MB
Caldara - Missa Dolorosa; Stabat Mater.cue 3.83 KB
...
CD/Track01.flac 18.45 MB
CD/Track02.flac 11.35 MB
CD/Track03.flac 8.42 MB
CD/Track04.flac 13.59 MB
CD/Track05.flac 6.35 MB
...
Back.jpg 461.65 KB
Caldara - La concordia de’ pianeti CD1.cue 2.93 KB
Caldara - La concordia de’ pianeti CD1.flac 298.29 MB
Caldara - La concordia de’ pianeti CD1.log 8.19 KB
Caldara - La concordia de’ pianeti CD2.cue 3.07 KB
...
01. Sinfonia No.1 'Il martiro di S. Terenziano' in D major - Tempo giusto e staccato.mp3 2.48 MB
02. Sinfonia No.1 'Il martiro di S. Terenziano' in D major - Allegro.mp3 4.97 MB
03. Sinfonia No.1 'Il martiro di S. Terenziano' in D major - Adagio.mp3 2.38 MB
04. Sinfonia No.1 'Il martiro di S. Terenziano' in D major - Allegro.mp3 3.79 MB
05. Sinfonia No.2 'Il Battista' in C major - Allegro assai.mp3 3.96 MB
...
CD1/Caldara - La Passione di Gesu Cristo & Sinfonias CD1.ape 248.52 MB
CD1/Caldara - La Passione di Gesu Cristo & Sinfonias CD1.cue 3.04 KB
CD1/Caldara - La Passione di Gesu Cristo & Sinfonias CD1.log 2.70 KB
CD2/Caldara - La Passione di Gesu Cristo & Sinfonias CD2.ape 288.83 MB
CD2/Caldara - La Passione di Gesu Cristo & Sinfonias CD2.cue 3.89 KB
...
Telemann - III Trietti methodichi e III Scherzi.ape 343.83 MB
Telemann - III Trietti methodichi e III Scherzi.pdf 17.86 MB
front.jpg 30.29 KB
back.jpg 28.16 KB
Telemann - III Trietti methodichi e III Scherzi.cue 3.77 KB
...
32 Sinfonia N°10 - 1.Allegro - Adagio.flac 11.90 MB
09 Sinfonia N°3 - 2.Allegretto.flac 11.33 MB
16 Sinfonia N°5 - 2.Allegro - Adagio.flac 10.62 MB
02 Sinfonia N°1 - 2.Allegro.flac 10.33 MB
23 Sinfonia N°7 - 2.Allegro.flac 10.23 MB
...
Caldara1/01 Ścieżka 1.mp3 2.51 MB
Caldara1/02 Ścieżka 2.mp3 961.36 KB
Caldara1/03 Ścieżka 3.mp3 971.13 KB
Caldara1/04 Ścieżka 4.mp3 372.10 KB
Caldara1/05 Ścieżka 5.mp3 915.75 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us