Language:
boulez
01 PS1_ 1. Lent - Beaucoup plus allant.m4a 7.73 MB
02 PS1_ 2. Assez large - Rapide.m4a 9.54 MB
03 PS2_ 1. Extrêmement rapide - Encore plus vif.m4a 10.15 MB
04 PS2_ 2. Lent.m4a 14.57 MB
05 PS2_ 3. Modéré - presque vif.m4a 3.73 MB
...
art/booklet 00.png 5.24 MB
art/booklet 01.png 3.56 MB
art/SACD 1.png 2.95 MB
art/SACD 2.png 2.92 MB
art/booklet 04.png 2.86 MB
...
CD1/01 - Kraftig. Entschieden.flac 122.12 MB
CD1/03 - Comodo. Scherzando. Ohne Hast.flac 51.97 MB
CD1/02 - Tempo di Menuetto. Sehr massig.flac 29.68 MB
CD1/Boulez.- Wiener Philharmoniker - mezzo soprano Anne Sofie von Otter - Mahler. Symphony No. 3.log 2.52 KB
CD1/Mahler. Symphony No. 3.cue 859.00 B
...
liner_notes_01.JPG 460.96 KB
liner_notes_02.JPG 231.42 KB
liner_notes_03.JPG 425.54 KB
liner_notes_04.JPG 383.01 KB
liner_notes_05.JPG 473.53 KB
...
3 - Siegfried/DVD1/TITLE01.avi 1.42 GB
2 - Die Walkure/DVD1/TITLE01.avi 1.40 GB
1 - Das Rheingold/TITLE01.avi 1.34 GB
4 - Die Gotterdammerung/DVD2/TITLE01.avi 1.27 GB
4 - Die Gotterdammerung/DVD1/TITLE01.avi 1.06 GB
...
Disc 1 of 3/12 - ERSTER AUFZUG - Mein Sohn Amfortas, bist du am Amt.flac 48.22 MB
Disc 1 of 3/01 - ERSTER AUFZUG - Prelude.flac 47.90 MB
Disc 1 of 3/06 - ERSTER AUFZUG - Titurel, der fromme Held, der kannt'ihn wohl.flac 44.93 MB
Disc 1 of 3/07 - ERSTER AUFZUG - Weh Weh!... Wer ist der Frevler.flac 32.96 MB
Disc 1 of 3/02 - ERSTER AUFZUG - He! Ho! Waldh ter ihr.flac 32.87 MB
...
01 - Richard Strauss. ''Also sprach Zarathustra'' - I. Einleitung, oder Sonnenaufgang.flac 8.08 MB
02 - Richard Strauss. ''Also sprach Zarathustra'' - II. Von den Hinterweltlern.flac 13.97 MB
03 - Richard Strauss. ''Also sprach Zarathustra'' - III. Von der grossen Sehnsucht.flac 8.28 MB
04 - Richard Strauss. ''Also sprach Zarathustra'' - IV. Von den Freuden und Leidenschaften.flac 9.57 MB
05 - Richard Strauss. ''Also sprach Zarathustra'' - V. Das Grablied.flac 7.66 MB
...
1989 05 23 Los Angeles CA - An Evening With Pierre Boulez And FZ 89.03 AUD (BengoFury).flac 560.49 MB
Scans/Booklet_08.jpg 713.53 KB
Scans/Booklet_04.jpg 617.15 KB
Scans/Booklet_09.jpg 615.70 KB
Scans/Booklet_03.jpg 582.14 KB
Scans/Booklet_02.jpg 556.34 KB
...
Ravel - Piano Concertos (Zimerman, Boulez).flac 188.62 MB
CD2.ape 254.14 MB
CD1.ape 156.74 MB
scans/IMG_0001.jpg 3.64 MB
scans/IMG_0013.jpg 2.14 MB
scans/IMG_0010.jpg 1.15 MB
...
Boulez conducts Stravinsky CD 1/Pierre Boulez, Chicago Symphony Orchestra - Stravinsky - The Firebird · 4 Studies · Fireworks.flac 223.57 MB
Boulez conducts Stravinsky CD 1/Stravinsky - The Firebird · 4 Studies · Fireworks.log 3.69 KB
Boulez conducts Stravinsky CD 1/Pierre Boulez, Chicago Symphony Orchestra - Stravinsky - The Firebird · 4 Studies · Fireworks.cue 2.63 KB
Boulez conducts Stravinsky CD 2/The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez - Strawinski - Petrouchka · Le Sacre du Printemps.flac 280.27 MB
Boulez conducts Stravinsky CD 2/Strawinski - Petrouchka · Le Sacre du Printemps.log 2.05 KB
...
60 Schoenberg Op.29/05-Verklarte Nacht, Op 4.flac 151.28 MB
11 Mahler Das klagende Lied/01-Das klagende Lied- I. Waldmärchen.flac 123.53 MB
12 LVB 5/06-Sym No 10 in F sharp minor- Adagio.flac 114.82 MB
41 Varese/01-Ameriques for Full Orch.flac 114.75 MB
34 Berio/03-Con for 2 Pnos.flac 111.97 MB
...
01 [Ravel] Piano Concerto in G - I. Allegramente.mp3 19.99 MB
02 [Ravel] Piano Concerto in G - II. Adagio assai.mp3 21.48 MB
03 [Ravel] Piano Concerto in G - III. Presto.mp3 9.39 MB
04 [Ravel] Valses nobles et sentimentales - I. Modéré.mp3 2.88 MB
05 [Ravel] Valses nobles et sentimentales - II. Assez lent.mp3 5.95 MB
...
CD1/01. Part 1. Kraftig. Entschieden.mp3 76.85 MB
CD1/03. Part 2. II. Comodo. Scherzando. Ohne Hast .mp3 37.98 MB
CD1/02. Part 2. I. Tempo di Menuetto. Sehr massig.mp3 21.67 MB
CD2/03. Part 2. V. Lansam. Rhuevoll. Empfunden.mp3 51.22 MB
CD2/01. Part 2. III. Sehr langsam, Misterioso. Durchaus ppp, 'O Mensch! Gib acht!'.mp3 21.27 MB
...
Amazon - All Tracks.mht 353.56 KB
CD1/01. Passacaglia for Orchestra.flac 41.06 MB
CD1/02. 5 Movements, Op.5 - 1. Heftig bewegt.flac 10.66 MB
CD1/03. 5 Movements, Op.5 - 2. Sehr langsam.flac 5.67 MB
CD1/04. 5 Movements, Op.5 - 3. Sehr lebhaft.flac 2.59 MB
...
01. Amériques.flac 115.70 MB
02. Arcana.flac 89.26 MB
03. Déserts.flac 54.64 MB
04. Ionisation.flac 22.82 MB
Edgard Varèse - Boulez conducts Varèse.accurip 1.02 KB
...
Boulez Conducts Mahler - Complete Recordings on Deutsche Grammophon.pdf 2.00 MB
Cover.jpg 150.79 KB
Vol. 1 - Symphony No. 1 Titan, Totenfeier/01 - Symphony No.1 In D - 1. Langsam. Schleppend.flac 56.26 MB
Vol. 1 - Symphony No. 1 Titan, Totenfeier/02 - Symphony No.1 In D - 2. Kraftig bewegt.flac 28.44 MB
Vol. 1 - Symphony No. 1 Titan, Totenfeier/03 - Symphony No.1 In D - 3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen.flac 28.84 MB
...
Art/booklet.pdf 14.75 MB
Art/front.jpg 1.54 MB
Art/back.jpg 0.98 MB
Art/tray.jpg 665.46 KB
Art/disc.jpg 427.29 KB
...
09 Et exspecto - I. Des profondeurs..._.flac 11.25 MB
01 Chronochromie - Introduction.flac 14.15 MB
12 Et exspecto - V. Et j'entendis la voix.flac 28.33 MB
11 Et exspecto - III. L'Heure vient...IV. Ils ressusciteront..._.flac 35.35 MB
08 La Ville d'en haut.flac 38.55 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us