Language:
blues play along
Blues Guitar Vol 7 - Guitar Play-Along.pdf 5.56 MB
CD Audio/01 All Your Love (I Miss Loving).mp3 2.47 MB
CD Audio/02 All Your Love (I Miss Loving) - Playback.mp3 2.48 MB
CD Audio/03 Born Under a Bad Sign.mp3 2.63 MB
CD Audio/04 Born Under a Bad Sign - Playback.mp3 2.63 MB
...
01 - Come On (Part 1)/HLGPABR28 - 01 - Come On (Part 1) - Intro_Chords_Lesson.avi 27.28 MB
01 - Come On (Part 1)/HLGPABR28 - 01 - Come On (Part 1) - Player's View w_Pick Hand Close Up.avi 33.81 MB
01 - Come On (Part 1)/HLGPABR28 - 01 - Come On (Part 1) - Player's View with Tab.avi 33.85 MB
01 - Come On (Part 1)/HLGPABR28 - 01 - Come On (Part 1) - Wide View with Tab.avi 33.87 MB
02 - Crossfire/HLGPABR28 - 02 - Crossfire - Intro_Chords_Lesson.avi 37.60 MB
...
Blues play along Volume 38/01 Boom Boom.wma 3.63 MB
Blues play along Volume 38/02 Boom Boom PA.wma 3.63 MB
Blues play along Volume 38/03 Cold Shot.wma 5.74 MB
Blues play along Volume 38/04 Cold Shot PA.wma 5.74 MB
Blues play along Volume 38/05 Crosscut Saw.wma 3.69 MB
...
nfo.nfo 862.00 B
Hal.Leonard.Guitar.PLay-along.Vol.23.Blues.Classics.DVD5.part10.rar 12.64 MB
Hal.Leonard.Guitar.PLay-along.Vol.23.Blues.Classics.DVD5.part09.rar 476.84 MB
Hal.Leonard.Guitar.PLay-along.Vol.23.Blues.Classics.DVD5.part08.rar 476.84 MB
Hal.Leonard.Guitar.PLay-along.Vol.23.Blues.Classics.DVD5.part07.rar 476.84 MB
...
nfo.nfo 943.00 B
Hal.Leonard.Jazz.Play.Along.Vol.03.The.Blues.PDF.MP3.part5.rar 10.27 MB
Hal.Leonard.Jazz.Play.Along.Vol.03.The.Blues.PDF.MP3.part4.rar 47.68 MB
Hal.Leonard.Jazz.Play.Along.Vol.03.The.Blues.PDF.MP3.part3.rar 47.68 MB
Hal.Leonard.Jazz.Play.Along.Vol.03.The.Blues.PDF.MP3.part2.rar 47.68 MB
...
Hal.Leonard.Jazz.Play.Along.Vol.030.Blues.Best.PDF.MP3.rar 113.13 MB
Hal.Leonard.Jazz.Play.Along.Vol.035.Blues.Jazz.PDF.MP3.rar 119.52 MB
01 All Your Love (I Miss Loving).mp3 2.47 MB
02 All Your Love (I Miss Loving) - Playback.mp3 2.48 MB
03 Born Under a Bad Sign.mp3 2.63 MB
04 Born Under a Bad Sign - Playback.mp3 2.63 MB
05 Hide Away - Demo.mp3 2.39 MB
...
Cd/01 Boom Boom.wma 3.63 MB
Cd/02 Boom Boom PA.wma 3.63 MB
Cd/03 Cold Shot.wma 5.74 MB
Cd/04 Cold Shot PA.wma 5.74 MB
Cd/05 Crosscut Saw.wma 3.69 MB
...
VIDEO_TS.BUP 34.00 KB
VIDEO_TS.IFO 34.00 KB
VTS_01_0.BUP 30.00 KB
VTS_01_0.IFO 30.00 KB
VTS_01_0.VOB 182.06 MB
...
VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP 38.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO 38.00 KB
VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB 114.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 32.00 KB
VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 32.00 KB
...
readme.txt 260.00 B
nfo.nfo 862.00 B
Hal.Leonard.Guitar.PLay-along.Vol.23.Blues.Classics.DVDrip.part5.rar 35.46 MB
Hal.Leonard.Guitar.PLay-along.Vol.23.Blues.Classics.DVDrip.part4.rar 95.37 MB
Hal.Leonard.Guitar.PLay-along.Vol.23.Blues.Classics.DVDrip.part3.rar 95.37 MB
...
readme.txt 260.00 B
nfo.nfo 526.00 B
Hal.Leonard.Bass.Play.Along.Vol.9.Blues.PDF.MP3.part10.rar 511.28 KB
Hal.Leonard.Bass.Play.Along.Vol.9.Blues.PDF.MP3.part09.rar 14.31 MB
Hal.Leonard.Bass.Play.Along.Vol.9.Blues.PDF.MP3.part08.rar 14.31 MB
...
Bo Diddley Blues Jamtrack E major Play along Backing Track Billy Gibbons zztop John Lee Hooker__AAC_128k.m4a.m4a 5.29 MB
Buddy_Holly.avi 38.59 MB
Buddy_Holly.mkv 58.79 MB
I'll_Stick_Around.avi 27.31 MB
I'll_Stick_Around.mkv 115.59 MB
Jane_Says.avi 12.14 MB
...
01_-_All_Shook_Up/All_Shook_Up_-_lesson.avi 11.49 MB
01_-_All_Shook_Up/All_Shook_Up_-_performances_&_jam_track.mkv 45.29 MB
02_-_Blue_Suede_Shoes/Blue_Suede_Shoes_-_lesson.avi 19.25 MB
02_-_Blue_Suede_Shoes/Blue_Suede_Shoes_-_performances_&_jam_track.mkv 53.29 MB
03_-_Don't_Be_Cruel/Don't_Be_Cruel_-_lesson.avi 7.94 MB
...
Ultimate Drums Play Along (Minus Drums)/Dave Weckl Tape - Drumless Backingtracks/01 Epic (w_o Drums).m4a 6.99 MB
Ultimate Drums Play Along (Minus Drums)/Dave Weckl Tape - Drumless Backingtracks/02 Sports Car Jingle (w_o Drums).m4a 0.97 MB
Ultimate Drums Play Along (Minus Drums)/Dave Weckl Tape - Drumless Backingtracks/03 80's Rock (w_o Drums).m4a 4.14 MB
Ultimate Drums Play Along (Minus Drums)/Dave Weckl Tape - Drumless Backingtracks/04 Pretty Girls (w_o Drums).m4a 3.60 MB
Ultimate Drums Play Along (Minus Drums)/Dave Weckl Tape - Drumless Backingtracks/05 Rainy Day (w_o Drums).m4a 4.08 MB
...
Guitar Play-Along Vol. 1 - Rock (Book).pdf.pdf 55.14 MB
Jamey Aebersold - Vol.001 - How To Play And Improvise Jazz /01-Tuning_Notes.mp3 340.00 KB
Jamey Aebersold - Vol.001 - How To Play And Improvise Jazz /02-Fm_Ebm_Dm_8_Bars_Each.mp3 2.15 MB
Jamey Aebersold - Vol.001 - How To Play And Improvise Jazz /03-Fm_Ebm_Dm_4_Bars_Each.mp3 2.25 MB
Jamey Aebersold - Vol.001 - How To Play And Improvise Jazz /04. Volume 1 (Jamey Aebersold) - [Random minor chords (8 bar.mp3 3.74 MB
Jamey Aebersold - Vol.001 - How To Play And Improvise Jazz /05-Random_Minor_Chords_4_Bars_Each.mp3 2.13 MB
...
Audio/01.mp3 7.06 MB
Audio/02.mp3 5.48 MB
Audio/06.mp3 5.30 MB
Audio/05.mp3 5.00 MB
Audio/03.mp3 5.00 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us