Language:
askvideo media composer
Activated.Av.M.C.jpg 66.80 KB
ChingLiu.Install.Notes.nfo 3.04 KB
How To Open Nfo Files.txt 212.00 B
Install pictures/Snap1.jpg 163.49 KB
Install pictures/Snap2.jpg 210.21 KB
...
Ex_Files_DocEdit_AvidMC.zip 2.84 GB
05 - Story and Scene Construction Telling the Story in the Rough Cut/05 - Building scenes with B-roll.MP4 63.96 MB
05 - Story and Scene Construction Telling the Story in the Rough Cut/07 - Using montage and parallel editing to manipulate time and ideas.MP4 62.24 MB
05 - Story and Scene Construction Telling the Story in the Rough Cut/06 - Editing process footage.MP4 55.02 MB
04 - Script Integration/02 - Syncing a script using ScriptSync.MP4 38.59 MB
...
Avid Media Composer 8 Win.rar 3.63 GB
Avid Media Composer v5.0 Keymaker only (CORE) [RH].rar 339.88 KB
Avid Media Composer 6.5.2 (Win - 64 bit) [ChingLiu].zip 1.57 GB
Media_Composer_7.0.0_Win.part22.rar 50.00 MB
Media_Composer_7.0.0_Win.part02.rar 50.00 MB
Media_Composer_7.0.0_Win.part03.rar 50.00 MB
Media_Composer_7.0.0_Win.part04.rar 50.00 MB
Media_Composer_7.0.0_Win.part05.rar 50.00 MB
...
Avid Media Composer v7.0.3 .rar.exe.exe 1.24 MB
Avid Media Composer 8.4.0 Win.zip 1.87 GB
Avid - Media Composer v8.4.0 - Team V.R.part18.rar 50.00 MB
Avid - Media Composer v8.4.0 - Team V.R.part02.rar 50.00 MB
Avid - Media Composer v8.4.0 - Team V.R.part03.rar 50.00 MB
Avid - Media Composer v8.4.0 - Team V.R.part04.rar 50.00 MB
Avid - Media Composer v8.4.0 - Team V.R.part05.rar 50.00 MB
...
Media_Composer_8.0.0_Win.zip 1.96 GB
Patch VR/MC800patch.exe 1.21 MB
Patch VR/Patch pictures/Snap2.jpg 84.37 KB
Patch VR/Patch pictures/Snap1.jpg 83.14 KB
Patch VR/Patch pictures/Snap3.jpg 65.35 KB
...
Avid Media Composer 8.0.0 (Win 64) (patch V.R) [ChingLiu].rar 1.77 GB
Editing with Avid media composer 5 tutorial.pdf.pdf 12.18 MB
Install pictures/Snap1.jpg 163.49 KB
Install pictures/Snap2.jpg 210.21 KB
Install pictures/Snap3.jpg 121.39 KB
Install pictures/Snap4.jpg 125.60 KB
Patch V.R/Patch pictures/1.patch.jpg 193.58 KB
...
Activated.Av.M.C.jpg 66.80 KB
ChingLiu.Install.Notes.nfo 3.04 KB
How To Open Nfo Files.txt 212.00 B
Install pictures/Snap1.jpg 163.49 KB
Install pictures/Snap2.jpg 210.21 KB
...
Avid Media Composer 8.1.0 Mac OS X (patch) [ChingLiu].dmg 2.00 GB
Avid.Media.Composer.v8.1.0.Multilingual.Incl.Patch/Media_Composer_8.1.0_Mac.dmg 1.99 GB
Avid.Media.Composer.v8.1.0.Multilingual.Incl.Patch/Patch_.zip 2.88 MB
Avid.Media.Composer.v8.1.0.Multilingual.Incl.Patch/README.rtf 1.05 KB
Avid.Media.Composer.v8.1.0.Multilingual.Incl.Patch/User guide.pdf 608.98 KB
Avid.Media.Composer.v8.1.0.Multilingual.Incl.Patch/www.intercambiosvirtuales.org.url 126.00 B
...
Avid.Media.Composer.v5.5.3.Incl.Activation.Pack-Team.V.R.iso 2.09 GB
Avid Media Composer 7 Crack only - Ceyhun Akan upload.exe 1.65 MB
Avid Media Composer v8.3.0 [coque599].dmg 1.73 GB
1. Overview of the Editing Environment/153854_01_02_SC11_projectwind_88240.mp4 8.31 MB
1. Overview of the Editing Environment/153854_01_03_SC11_bins_88240.mp4 10.18 MB
1. Overview of the Editing Environment/153854_01_04_SC11_settings_88240.mp4 8.87 MB
1. Overview of the Editing Environment/153854_01_05_SC11_organize_88240.mp4 15.10 MB
1. Overview of the Editing Environment/153854_01_06_SC11_backup_88240.mp4 9.52 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us