Language:
Scarlatti guitar
CDImage(ape).cue 1.79 KB
CDImage(wav).cue 1.79 KB
CDImage.ape 200.77 MB
Documentation.pdf 6.98 MB
Scarlatti Sonaten - Narciso Yepes.log 797.00 B
...
CD1/Scarlatti - Sonatas Played on Harpsichord, Piano, Guitar, Harp, Accordion - CD1.cue 2.06 KB
CD1/Scarlatti - Sonatas Played on Harpsichord, Piano, Guitar, Harp, Accordion - CD1.flac 381.92 MB
CD1/Scarlatti - Sonatas Played on Harpsichord, Piano, Guitar, Harp, Accordion - CD1.log 9.16 KB
CD2/Scarlatti - Sonatas Played on Harpsichord, Piano, Guitar, Harp, Accordion - CD2.cue 2.72 KB
CD2/Scarlatti - Sonatas Played on Harpsichord, Piano, Guitar, Harp, Accordion - CD2.flac 196.85 MB
...
Domenico Scarlatti Sonatas, arr. for Guitar.iso 3.66 GB
12.Sonatas.Transcribed.for.Guitar.by.D.Scarlatti.Leo.Brouwer.PDF.rar 10.39 MB
03 - L. Boccerini - Introduction & Fandago.mp3 9.83 MB
04 - D. Scarlatti - Sonate L118 [K.466].mp3 8.84 MB
14 - V. Monti - Chardash.mp3 7.69 MB
01 - A. Vivaldi - Allegro G-dur.mp3 6.97 MB
02 - A. Vivaldi - Andante E-moll.mp3 6.71 MB
...
А.Суетин, А.Мартынов - Alternatum.ape 179.21 MB
booklet.jpg 662.49 KB
inlay_front.jpg 532.13 KB
inlay_back.jpg 465.38 KB
cover_back.jpg 387.60 KB
...
Booklet/Booklet.pdf 6.98 MB
Booklet/Booklet (2-5).jpg 665.55 KB
Booklet/Booklet (4-5).jpg 642.80 KB
Booklet/Booklet (5-5).jpg 619.19 KB
Booklet/Booklet (3-5).jpg 562.70 KB
...
08-(Scarlatti)-Sonata K.77 Moderato e cantabile.flac 35.00 MB
05-(Scarlatti)-Sonata K.474 Andante e cantabile.flac 27.50 MB
09-(Scarlatti)-Sonata K. 283 Andante allegro.flac 22.26 MB
11-(Scarlatti)-Sonata K.446 Pastorale.flac 22.02 MB
12-(Scarlatti)-Sonata K.377 Allegrissimo.flac 16.09 MB
...
01. Keyboard Sonata in D Major, K.178 _ L.162.flac 9.24 MB
02. Keyboard Sonata in C Major, K.330 _ L.55.flac 11.39 MB
03. Keyboard Sonata in D Minor, K.1 _ L.366.flac 14.01 MB
04. Keyboard Sonata in D Major, K.335 _ L.S.10.flac 16.88 MB
05. Keyboard Sonata in G Major, K.14 _ L.387.flac 19.59 MB
...
01 Pavanas (Sanz).flac 16.31 MB
02 Galliardas (Sanz).flac 6.81 MB
03 Passacalles (Sanz).flac 12.39 MB
04 Canarios (Sanz).flac 6.48 MB
05 Villano (Guerau).flac 7.87 MB
...
Artwork/0001.jpg 5.44 MB
Artwork/0002.jpg 495.93 KB
Artwork/0003.jpg 1.75 MB
Artwork/0004.jpg 1.56 MB
Artwork/0005.jpg 1.57 MB
...
Artwork/0001.jpg 5.44 MB
Artwork/0002.jpg 495.93 KB
Artwork/0003.jpg 1.75 MB
Artwork/0004.jpg 1.56 MB
Artwork/0005.jpg 1.57 MB
...
01 - Paganini-Capriccio, Op. 1 No. 24.flac 31.02 MB
02 - Paganini-Grand Sonata in A major - Allegro risoluto.flac 29.39 MB
03 - Paganini-Grand Sonata in A major - Romanze.flac 15.41 MB
04 - Paganini-Grand Sonata in A major - Andantino variato.flac 31.11 MB
05 - Scarlatti, Sonata in E major (K 380).flac 23.24 MB
...
09 Fabio Zanon - Scarlatti - Sonata K404 Andante.ape 38.67 MB
12 Fabio Zanon - Scarlatti - Sonata K462 Andante.ape 30.12 MB
10 Fabio Zanon - Scarlatti - Sonata K474 Andante cantabile.ape 27.64 MB
11 Fabio Zanon - Scarlatti - Sonata K491 Allegro.ape 26.80 MB
01 Fabio Zanon - Scarlatti - Sonata K206 Andante.ape 26.42 MB
...
Back.jpg 157.49 KB
Front.jpg 179.22 KB
02. Sonata K 450 in G minor - Allegrissimo.flac 41.12 MB
01. Sonata K 449 in G major - Allegro.flac 42.85 MB
07. Sonata K 403 in E major - Allegro.flac 45.86 MB
...
Artwork/0001.jpg 5.44 MB
_____padding_file_0_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 63.34 KB
Artwork/0002.jpg 495.93 KB
_____padding_file_1_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 16.07 KB
Artwork/0003.jpg 1.75 MB
...
SEGOVIA Andrés - Classic Album Vol 2 [works by Mudarra, Frescobaldi, Scarlatti, Bach] (Ed Ongaku No Tomo) (guitar - chitarra).pdf.pdf 4.21 MB
Guitar Lesson - Getting Started.pdf 309.53 KB
Learn Guitar Fast - How to Read Guitar Tabs, acoustic guitar tablature.pdf 131.44 KB
Buy a guitar, guitar buying guide, acoustic, rock, classical or electric.pdf 104.99 KB
Review of Jamorama – the Ultimate Guitar Pro Learning Kit.pdf 86.49 KB
Chord progressions, Basic guitar chords, easy acoustic guitar chords.pdf 73.71 KB
...
01 - Born To Play Guitar.mp3 11.33 MB
02 - Wear You Out.mp3 8.04 MB
03 - Back Up Mama.mp3 10.77 MB
04 - Too Late.mp3 6.33 MB
05 - Whiskey, Beer & Wine.mp3 10.33 MB
...
01-Tuning.mp3 1.57 MB
02-Black Night 1.mp3 1.23 MB
03-Black Night 2.mp3 1.38 MB
04-Black Night 3.mp3 627.16 KB
05-Black Night 4.mp3 1.38 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us