Language:
Samplephonics Humphrey RNB Vocals
Adlibs/100 BPM/100_D_Humphrey_SP_35.wav 5.04 MB
Adlibs/100 BPM/100_D_Humphrey_SP_36.wav 2.85 MB
Adlibs/100 BPM/100_D_Humphrey_SP_03.wav 1.54 MB
Adlibs/100 BPM/100_D_Humphrey_SP_15.wav 1.54 MB
Adlibs/100 BPM/100_D_Humphrey_SP_39.wav 1.40 MB
...
101_Bm_LooseControl/Adlibs/101_Bm_LooseAdlibsA_02_B.wav 492.05 KB
101_Bm_LooseControl/Adlibs/101_Bm_LooseAdlibsA_02_A.wav 492.05 KB
101_Bm_LooseControl/Adlibs/101_Bm_LooseAdlibsA_04_A.wav 384.62 KB
101_Bm_LooseControl/Adlibs/101_Bm_LooseAdlibsA_01_C.wav 352.39 KB
101_Bm_LooseControl/Adlibs/101_Bm_LooseAdlibsA_01_A.wav 352.39 KB
...
Addlibs/120BPM/_Sampler Instruments_/Addlibs_120Bpm.patch 37.07 KB
Addlibs/120BPM/_Sampler Instruments_/Addlibs_120Bpm.exs 30.58 KB
Addlibs/120BPM/_Sampler Instruments_/Addlibs_120Bpm.sxt 29.75 KB
Addlibs/120BPM/_Sampler Instruments_/Addlibs_120Bpm.nki 4.44 KB
Addlibs/120BPM/120_Gs_Oooo_SP01.wav 2.22 MB
...
Demo Song/Star Baby.acd 26.50 MB
Hip-Hop & R&B Vocals/Adlibs/Adlib 01.wav 357.20 KB
Hip-Hop & R&B Vocals/Adlibs/Adlib 02.wav 425.99 KB
Hip-Hop & R&B Vocals/Adlibs/Adlib 03.wav 408.13 KB
Hip-Hop & R&B Vocals/Adlibs/Adlib 04.wav 468.86 KB
...
Addlibs/120BPM/_Sampler Instruments_/Addlibs_120Bpm.exs 30.58 KB
Addlibs/120BPM/_Sampler Instruments_/Addlibs_120Bpm.nki 4.44 KB
Addlibs/120BPM/_Sampler Instruments_/Addlibs_120Bpm.patch 37.07 KB
Addlibs/120BPM/_Sampler Instruments_/Addlibs_120Bpm.sxt 29.75 KB
Addlibs/120BPM/120_Gs_Ahyeah_SP01.wav 779.31 KB
...
Samplephonics - Angie Brown Vocals.rar.rar 309.11 MB
dyn-smsmmhhrnbv.r00 14.31 MB
dyn-smsmmhhrnbv.r01 14.31 MB
dyn-smsmmhhrnbv.r02 14.31 MB
dyn-smsmmhhrnbv.r03 14.31 MB
dyn-smsmmhhrnbv.r04 14.31 MB
...
100bpm/Cm_Beige/100_Cm_Beige_Drums_SP.wav 4.92 MB
100bpm/Cm_Beige/100_Cm_Beige_Full_SP.wav 4.92 MB
100bpm/Cm_Beige/100_Cm_Beige_Moog_SP.wav 4.92 MB
100bpm/Cm_Beige/100_Cm_Beige_Strings_SP.wav 4.92 MB
100bpm/Cm_Beige/100_Cm_Beige_Bass_SP.wav 4.92 MB
...
DISCOVER-4769.r11 100.00 MB
DISCOVER-4769.r01 100.00 MB
DISCOVER-4769.r02 100.00 MB
DISCOVER-4769.r03 100.00 MB
DISCOVER-4769.r04 100.00 MB
...
mgn-sphsfrnab.r03 95.37 MB
mgn-sphsfrnab.r00 95.37 MB
mgn-sphsfrnab.r01 95.37 MB
mgn-sphsfrnab.r02 95.37 MB
mgn-sphsfrnab.rar 95.37 MB
...
Acid_Loops/Bass/85_F_CoffeeBass_01_SP.wav 5.79 MB
Acid_Loops/Bass/90_Am_SickMindBass_01_SP.wav 5.47 MB
Acid_Loops/Bass/93_Em_MVPBass_01_SP.wav 5.29 MB
Acid_Loops/Bass/94_Dbm_ClassicBass_01_SP.wav 5.24 MB
Acid_Loops/Bass/95_F_PorchSwingBass_01_SP.wav 5.18 MB
...
Samplephonics We Sink Future RnB MULTiFORMAT.rar 532.55 MB
Construction Kit 01/81_G_FullMix_SP_01.wav 17.11 MB
Construction Kit 01/81_G_A_Chords_01_SP.wav 6.09 MB
Construction Kit 01/81_G_A_Hats_01_SP.wav 6.09 MB
Construction Kit 01/81_G_A_Kick_01_SP.wav 6.09 MB
Construction Kit 01/81_G_A_Snare_01_SP.wav 6.09 MB
...
Loops/Bass Loops/70_BadBass5ths_SP_01.wav 7.03 MB
Loops/Bass Loops/73_Gm_Chosen_Bass_SP_01.wav 6.86 MB
Loops/Bass Loops/128_A_SubBass_SP_01.wav 3.85 MB
Loops/Bass Loops/68_Cm_RubbleBass_SP02.wav 3.62 MB
Loops/Bass Loops/68_Cm_RubbleBass_SP01.wav 3.62 MB
...
Samplephonics Kruisemode Liquid RnB MULTiFORMAT.rar 1.94 GB
AIFF/Bass/85_Fm_Bass_01_SP.aif 5.79 MB
AIFF/Bass/100_E_Bass_01_SP.aif 4.92 MB
AIFF/Bass/110_D#_Bass_01_SP.aif 4.48 MB
AIFF/Bass/125_Am_Bass_01_SP.aif 3.94 MB
AIFF/Bass/125_Dm_Bass_01_SP.aif 3.94 MB
...
Ad Libs & Phrases/110bpm_C/110_C_Adlib_02_SP.wav 2.24 MB
Ad Libs & Phrases/110bpm_C/110_C_Adlib_03_SP.wav 2.24 MB
Ad Libs & Phrases/110bpm_C/110_C_Harmony_B_01_SP.wav 2.24 MB
Ad Libs & Phrases/110bpm_C/110_C_Adlib_01_SP.wav 2.24 MB
Ad Libs & Phrases/110bpm_C/110_C_Harmony_A_02_SP.wav 2.24 MB
...
Samplephonics Iona Leigh Celtic Vocals WAV MULTiFORMAT.rar 148.14 MB
readme.txt 260.00 B
ax-r0045.sfv 69.00 B
ax-r0045.rar 47.68 MB
ax-r0045.r01 22.14 MB
ax-r0045.r00 47.68 MB
...
112_D_WildFlowers/112_D_3-4_WildF_02_Lead_SP.wav 1.65 MB
112_D_WildFlowers/112_D_3-4_WildF_01_Lead_SP.wav 1.65 MB
112_D_WildFlowers/112_D_3-4_WildF_01_Mix_SP.wav 1.65 MB
112_D_WildFlowers/112_D_3-4_WildF_02_BV_SP.wav 1.65 MB
112_D_WildFlowers/112_D_3-4_WildF_01_BV_SP.wav 1.65 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us