Language:
Ptex
project_files.rar 488.01 MB
05_Workflows_for_painting_Ptex_textures_in_MARI.mp4 117.85 MB
07_Creating_a_Ptex_Project_from_existing_textures_and_importing_Ptex_textures.mp4 93.54 MB
06_Exporting_Ptex_textures.mp4 89.69 MB
04_Managing_Ptex_resolutions_with_the_Ptex_Toolbar.mp4 84.37 MB
...
Project_Files/Using Ptex for Texturing and Look Dev in Mudbox and RenderMan RIS.zip 2.01 GB
01. Introduction and project overview.mp4 5.95 MB
02. Discussing the project files.mp4 32.67 MB
03. Exporting objects from Maya.mp4 25.65 MB
04. Setting up objects to work with Ptex inside Mudbox.mp4 50.84 MB
...
01.mp4 8.31 MB
02.mp4 68.27 MB
03.mp4 53.84 MB
04.mp4 69.75 MB
05.mp4 73.88 MB
...
Introduction to Ptex Texturing in MARI.zip 356.38 MB
3. Creating a new Ptex project in MARI using the .obj file format.mp4 30.26 MB
7. Exporting Ptex textures.mp4 28.56 MB
5. Managing Ptex face resolution with the Ptex toolbar.mp4 27.72 MB
2. Understanding what Ptex is.mp4 26.92 MB
...
10.mp4 37.46 MB
11.mp4 50.52 MB
12.mp4 56.04 MB
13.mp4 63.48 MB
14.mp4 67.31 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us