Language:
Nina Simone hd flac
11 - Me'Shell NdegeOcello (ft. Tracy Wannomae) - See Line Woman.flac 35.56 MB
02 - Me'Shell NdegeOcello - Suzanne.flac 30.85 MB
14 - Me'Shell NdegeOcello - Four Women.flac 28.41 MB
04 - Me'Shell NdegeOcello (ft. Toshi Reagon) - House Of The Rising Sun.flac 25.31 MB
06 - Me'Shell NdegeOcello - Feelin' Good.flac 22.98 MB
...
00 Nina Revisited... A Tribute to Nina Simone.m3u 1.37 KB
01 My Mama Could Sing (Intro).flac 6.21 MB
02 Feeling Good.flac 26.61 MB
03 I've Got Life (Version).flac 55.20 MB
04 Ne Me Quitte Pas.flac 23.94 MB
...
01 - My Baby Just Cares For Me.flac 20.60 MB
01 - My Baby Just Cares For Me.sfv 3.27 KB
02 - Mood Indigo.flac 26.12 MB
03 - He's Got The Whole World In His Hands.flac 15.82 MB
04 - Don't Smoke In Bed.flac 14.75 MB
...
Disc 1/18 - Sinnerman.flac 64.70 MB
Disc 1/13 - Mississippi Goddam.flac 26.14 MB
Disc 1/05 - Love Me Or Leave Me.flac 23.16 MB
Disc 1/02 - My Baby Just Cares For Me.flac 20.28 MB
Disc 1/12 - Ne Me Quitte Pas (If You Go Away).flac 19.21 MB
...
01 - I Put A Spell On You.flac 53.30 MB
02 - Tomorrow Is My Turn.flac 58.27 MB
03 - Ne Me Quitte Pas.flac 73.62 MB
04 - Marriage Is For Old Folks.flac 74.85 MB
05 - July Tree.flac 54.96 MB
...
01 - Suzanne.flac 90.59 MB
02 - Turn, Turn, Turn (To Everything There Is a Season).flac 76.96 MB
03 - Revolution (Part 1).flac 59.25 MB
04 - Revolution (Part 2).flac 40.66 MB
05 - To Love Somebody.flac 55.97 MB
...
00 Nina Simone - Wild Is The Wind.m3u8 391.00 B
01 I Love Your Lovin' Ways.flac 114.07 MB
02 Four Women.flac 189.12 MB
03 What More Can I Say.flac 122.04 MB
04 Lilac Wine.flac 181.35 MB
...
01 - Be My Husband - Live In New York 1965.flac 148.11 MB
02 - Nobody Knows You When You're Down And Out - Live In New York 1965.flac 119.68 MB
03 - End Of The Line - Live In New York 1965.flac 129.62 MB
04 - Trouble In Mind - Live In New York 1965.flac 122.71 MB
05 - Tell Me More And More And Then Some - Live In New York 1965.flac 140.96 MB
...
01. Don't You Pay Them No Mind.flac 138.77 MB
02. I'm Gonna Leave You.flac 104.85 MB
03. Brown Eyed Handsome Man.flac 92.01 MB
04. Keeper Of The Flame.flac 150.10 MB
05. The Gal From Joe's.flac 121.27 MB
...
01 - Love Me Or Leave Me.flac 181.44 MB
02 - Wild Is The Wind (Live In New York-1964).flac 310.57 MB
03 - I Put A Spell On You.flac 111.47 MB
04 - Work Song.flac 133.96 MB
05 - Don't Explain.flac 188.72 MB
...
01 - Don't Let Me Be Misunderstood.flac 115.19 MB
02 - Night Song.flac 129.98 MB
03 - The Laziest Gal In Town.flac 95.22 MB
04 - Something Wonderful.flac 113.93 MB
05 - Don't Take All Night.flac 119.24 MB
...
01 - Mood Indigo.flac 90.06 MB
02 - Don't Smoke in Bed.flac 64.66 MB
03 - He Needs Me.flac 51.63 MB
04 - Little Girl Blue.flac 78.62 MB
05 - Love Me or Leave Me.flac 73.99 MB
...
Artwork/back 300dpi.jpg 762.30 KB
Artwork/booklet 00 300dpi.jpg 415.13 KB
Artwork/booklet 01 300dpi.jpg 630.78 KB
Artwork/booklet 03 300dpi.jpg 838.58 KB
Artwork/booklet 05 300dpi.jpg 1.02 MB
...
Disc 1/01 - My Man's Gone Now.flac 18.04 MB
Disc 1/02 - Since I Fell For You.flac 14.50 MB
Disc 1/03 - I Want A Little Sugar In My Bowl.flac 12.38 MB
Disc 1/04 - Do I Move You (Version II).flac 13.39 MB
Disc 1/05 - Blues For Mama.flac 22.71 MB
...
1968 - 'Nuff Said!/'Nuff Said!.cue 1.75 KB
1968 - 'Nuff Said!/01 - In The Morning.flac 14.50 MB
1968 - 'Nuff Said!/02 - Sunday In Savannah.flac 18.47 MB
1968 - 'Nuff Said!/03 - The Backlash Blues.flac 17.83 MB
1968 - 'Nuff Said!/04 - Please Read Me.flac 15.14 MB
...
Disc 1/01 - I Loves You, Porgy.flac 12.34 MB
Disc 1/02 - Plain Gold Ring.flac 30.95 MB
Disc 1/03 - Pirate Jenny.flac 35.01 MB
Disc 1/04 - Old Jim Crow.flac 16.66 MB
Disc 1/05 - Don't Smoke In Bed.flac 26.53 MB
...
1967 - Nina sings the blues/Folder.auCDtect.txt 1.23 KB
1967 - Nina sings the blues/Nina Simone - Nina Simone Sings The Blues (2006 reissue).cue 1.81 KB
1967 - Nina sings the blues/Nina Simone - Nina Simone Sings The Blues (2006 reissue).flac 229.62 MB
1967 - Nina sings the blues/Nina Simone - Nina Simone Sings The Blues (2006 reissue).flac.auCDtect.txt 1.23 KB
1967 - Nina sings the blues/Nina Simone - Nina Simone Sings The Blues (2006 reissue).log 4.00 KB
...
To Be Free Disc 3/06. My Sweet Lordtoday Is A Killer [Live][Medley].flac 106.87 MB
To Be Free Disc 2/15. Westwind [Live].flac 44.29 MB
To Be Free Disc 2/01. Mississippi Goddam [Live].flac 38.09 MB
To Be Free Disc 1/10. Pirate Jenny [Live].flac 35.14 MB
To Be Free Disc 2/12. Revolution [Live].flac 33.57 MB
...
After Hours - info.rtf 5.13 KB
After Hours cover 500x500.jpg 79.21 KB
Nina Simone After Hours FLAC files /01 - Night Song.flac 17.82 MB
Nina Simone After Hours FLAC files /02 - Lilac Wine.flac 19.58 MB
Nina Simone After Hours FLAC files /03 - Tell Me More And More And Then Some.flac 14.92 MB
...
Artwork/Booklet - Front & Back - 1.jpg 5.24 MB
Artwork/Booklet - Front & Back - 2.jpg 5.56 MB
Artwork/Booklet - Front & Back - 3.jpg 4.55 MB
Artwork/Booklet - Page 1 & 2.jpg 4.29 MB
Artwork/Booklet - Page 3 & 4.jpg 1.89 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us