Language:
INE CCNA data center
CCNA Data Center Introducing Cisco Data Center Networking Study Guide Exam 640-911 By Todd Lammle.tgz 20.10 MB
CCNA Data Center DCICT 640-916 Official Cert Guide.pdf.pdf 85.64 MB
INE - CCIE Data Center UCS FULL.rar 4.95 GB
01 The Course Introduction.mp4 38.34 MB
02 The Cisco Data Center Architecture.mp4 56.91 MB
03 Meet the Nexus Family!.mp4 126.92 MB
04 Meet the MDS Family!.mp4 27.57 MB
05 Monitoring the Nexus.mp4 68.78 MB
...
18 - Routing in the Data Center.mp4 108.34 MB
06 - Network Layer Addressing.mp4 97.67 MB
19 - ACLs in the NX-OS.mp4 91.41 MB
17 - Redundancy at Layer 2.mp4 86.97 MB
03 - A Brief History of Ethernet.mp4 82.18 MB
...
ccie-datacenter-ucs-015.mov 419.35 MB
ccie-datacenter-ucs-009.mov 360.45 MB
ccie-datacenter-ucs-014.mov 357.82 MB
ccie-datacenter-ucs-016.mov 315.36 MB
ccie-datacenter-ucs-029.mov 242.55 MB
...
08. SAN Design with Cisco MDS/07. MDS Initial Setup.mp4 50.81 MB
09. SAN Connectivity/02. Creating Aliases.mp4 40.56 MB
09. SAN Connectivity/04. Zone Sets.mp4 32.79 MB
05. Modular Switch Architecture/05. Nexus Initial Setup.mp4 32.20 MB
07. Storage Area Networks/05. LUNs and RAID.mp4 28.41 MB
...
03 Meet the Nexus Family!.mp4 126.92 MB
20 The UCS B-Series Family.mp4 91.34 MB
15 Fibre Channel and More Fibre Channel.mp4 82.04 MB
11 Virtualizing Servers.mp4 78.88 MB
22 Connecting B-Series Servers.mp4 69.77 MB
...
Torrent Downloaded From ExtraTorrent.cc.txt 352.00 B
Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN/15 802.1Q Trunks in the Data Center.mp3 5.08 MB
Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN/14 VLANs in the NX-OS LAN.mp3 7.86 MB
Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN/13 Using the NX-OS.mp3 4.56 MB
Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN/16 VTP in the Data Center!!.mp3 9.12 MB
...
03 - Meet the Nexus Family!.mp4 126.92 MB
20 - The UCS B-Series Family.mp4 91.34 MB
15 - Fibre Channel and More Fibre Channel.mp4 82.04 MB
11 - Virtualizing Servers.mp4 78.88 MB
22 - Connecting B-Series Servers.mp4 69.77 MB
...
1 CBT Nuggets - Cisco CCNA Data Center 640-916 DCICT The Course Introduction.mp4.mp4 38.34 MB
INE CCIE Data Center (Nexus, UCS, Storage).zip.zip 21.51 GB
CCNA Data Center Study Guide (2013).pdf 25.93 MB
03 Meet the Nexus Family!.mp4 126.92 MB
20 The UCS B-Series Family.mp4 91.34 MB
15 Fibre Channel and More Fibre Channel.mp4 82.04 MB
11 Virtualizing Servers.mp4 78.88 MB
22 Connecting B-Series Servers.mp4 69.77 MB
...
INE - CCIE Data Center Storage.rar 5.47 GB
Torrent Downloaded From ExtraTorrent.cc.txt 352.00 B
Cisco CCNA Data Center 640-916 DCICT/18 Connecting FCoE.mp3 6.01 MB
Cisco CCNA Data Center 640-916 DCICT/19 The Nexus 2232 Fabric Extender.mp3 6.40 MB
Cisco CCNA Data Center 640-916 DCICT/17 FCoE and DCB.mp3 8.48 MB
Cisco CCNA Data Center 640-916 DCICT/16 Verifying Fibre Channel.mp3 5.92 MB
...
Cisco Press LiveLessons - Cisco CCNA Data Center DCICN 640-911.tgz 1.88 GB
CBT Nuggets - Cisco CCNA Data Center 640-911 DCICN-d3x.rar 1.27 GB
T. Lammle, J. Swartz - CCNA Data Center 640-911(Study guide) - 2013.pdf.pdf 14.87 MB
18 - Routing in the Data Center.mp4 108.34 MB
06 - Network Layer Addressing.mp4 97.67 MB
19 - ACLs in the NX-OS.mp4 91.41 MB
17 - Redundancy at Layer 2.mp4 86.97 MB
03 - A Brief History of Ethernet.mp4 82.18 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us