Language:
Gounod Rossini Messes Solennelles
1-01 Gounod - Messe Solennelle de Sainte Cecile - 01 Kyrie.ogg 9.50 MB
1-02 Gounod - Messe Solennelle de Sainte Cecile - 02 Gloria.ogg 18.70 MB
1-03 Gounod - Messe Solennelle de Sainte Cecile - 03 Credo.ogg 22.98 MB
1-04 Gounod - Messe Solennelle de Sainte Cecile - 04 Offertorium.ogg 5.35 MB
1-05 Gounod - Messe Solennelle de Sainte Cecile - 05 Sanctus.ogg 10.56 MB
...
DVD 1/VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.83 MB
DVD 1/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB 1,023.83 MB
DVD 1/VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 636.23 MB
DVD 1/VIDEO_TS/VTS_01_0.BUP 56.00 KB
DVD 1/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO 56.00 KB
...
CD1/01 - William Tell Overture II.flac 35.07 MB
CD1/02 - William Tell Overture III.flac 10.49 MB
CD1/03 - The Thieving Magpie Overture.flac 14.91 MB
CD1/04 - L'Amoroso E Sincero Lindoro.flac 96.83 MB
CD1/05 - William Tell Overture IV.flac 15.78 MB
...
Rossini - Le Comte Ory (Zurich-2011).avi 3.40 GB
01 La Gaaz Ladra - Overture.flac 64.54 MB
02 The Barber of Saville - Overture.flac 40.42 MB
03 The Barber of Saville - Rosina's Aria.flac 37.18 MB
04 The Barber of Saville - Figaro's Cavatin.flac 28.26 MB
05 La Scala di Seta - Overture.flac 32.36 MB
...
CDImage(ape).cue 1.58 KB
CDImage(wav).cue 1.58 KB
CDImage.ape 199.23 MB
Documentation.pdf 8.67 MB
Stabat Mater - Myung-Whun Chung.log 792.00 B
...
CD1/CD1.ape 234.22 MB
CD1/CD1.log 4.17 KB
CD1/CD1.cue 3.43 KB
CD2/CD2.ape 233.35 MB
CD2/CD2.log 4.19 KB
...
Rossini - L'Italiana in Algeri (Wiener Staatsoper-2015).mp4 4.63 GB
CD1/CD1.flac 342.56 MB
CD1/CD1.cue 2.15 KB
CD1/CD1.flac.auCDtect.txt 1.13 KB
CD2/CD2.flac 205.47 MB
CD2/CD2.cue 1.92 KB
...
Faust - Gounod - Plasson - Disc 1/scans/back.jpg 1.40 MB
Faust - Gounod - Plasson - Disc 1/scans/cd1.jpg 611.75 KB
Faust - Gounod - Plasson - Disc 1/scans/cd2.jpg 1.68 MB
Faust - Gounod - Plasson - Disc 1/scans/cd3.jpg 565.44 KB
Faust - Gounod - Plasson - Disc 1/scans/front.jpg 2.11 MB
...
Rossini - Il barbiere di Siviglia (La Scala-1999).avi 1.22 GB
Barbiere_Macerata_1980-00.AVI 18.42 MB
Barbiere_Macerata_1980-01.AVI 528.57 MB
Barbiere_Macerata_1980-01_00.AVI 88.82 MB
Barbiere_Macerata_1980-02.AVI 697.82 MB
Barbiere_Macerata_1980-02_00.AVI 81.79 MB
...
CD1/Gounod - Faust - Cleva 1950 CD1.ape 263.07 MB
CD1/Gounod - Faust - Cleva 1950 CD1.cue 3.86 KB
CD1/Gounod - Faust - Cleva 1950 CD1.log 4.16 KB
CD2/Gounod - Faust - Cleva 1950 CD2.ape 280.97 MB
CD2/Gounod - Faust - Cleva 1950 CD2.cue 3.56 KB
...
Gounod - Mireille.mkv 2.96 GB
Art/Il Barbiere Di Siviglia Back.jpg 1.64 MB
Art/Il Barbiere Di Siviglia Booklet 01.jpg 223.33 KB
Art/Il Barbiere Di Siviglia Booklet 02.jpg 628.53 KB
Art/Il Barbiere Di Siviglia Booklet 03.jpg 642.41 KB
Art/Il Barbiere Di Siviglia Booklet 04.jpg 1.04 MB
...
Artwork/Back.jpg 1.20 MB
Artwork/Front.jpg 1.19 MB
Artwork/LP Labels.jpg 315.54 KB
A1 - Faust Ballet Music - 1. Waltz (Allegretto).flac 45.58 MB
A2 - Faust Ballet Music - 2. Ensemble (Adagio).flac 65.69 MB
...
Back.jpg 2.71 MB
Booklet001.jpg 4.67 MB
Booklet002.jpg 4.50 MB
Front.jpg 2.86 MB
Gioachino Rossini - Piano Music, Vol. 3 (Marangoni).cue 1.68 KB
...
1/VIDEO_TS/VTS_01_4.VOB 1,023.97 MB
1/VIDEO_TS/VTS_01_7.VOB 1,023.91 MB
1/VIDEO_TS/VTS_01_5.VOB 1,023.90 MB
1/VIDEO_TS/VTS_01_3.VOB 1,023.70 MB
1/VIDEO_TS/VTS_01_2.VOB 1,023.65 MB
...
Rossini Rossini 1991.avi 1.37 GB
Gounod-Faust.(2.iz.2).2004.DVDRip.avi 2.54 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us